Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Původ křesťanského nároku

Na počátku křesťanského nároku nestojí nějaká idea, nauka nebo sbírka přikázání, nýbrž osoba Ježíše z Nazaretu. O idejích lze diskutovat, ale osobu lze poznávat pouze v živém vztahu. Luigi Giussani v této knize představuje Ježíšovu pedagogiku a poukazuje na to, jak Ježíš svým učedníkům postupně zjevoval svou identitu Božího Syna. Tento neslýchaný nárok pochopili Ježíšovi učedníci právě skrze poznání Ježíšova lidství. To, co si získalo jejich srdce, byl Ježíšův postoj i k těm nejmenším skutečnostem a jeho láskyplný pohled na všechno. Jistota učedníků o Ježíšově identitě tedy nebyla výsledkem abstraktního shromažďování důkazů, nýbrž přirozeným vyústěním autenticky lidského vztahu.

Původ křesťanského nárokuLuigi GiussaniPaulínkykniha2016-17, 2012-43210,00 Kč

Cesty křesťanské zkušenosti

Luigi Giussani (1922-2005) vystudoval teologii na teologické fakultě ve Venegonu v provincii Varese, kde také několik let učil. Jeho specializací byla americká protestantská teologie a rozumová motivace přístupu k víře a církvi. V padesátých letech zanechal výuky na fakultě, aby se věnoval pastoraci středoškolské mládeže. V letech 1964-1990 vyučoval Úvod do teologie na Katolické univerzitě Nejsvětějšího Srdce v Miláně. Je autorem velkého počtu odborných esejí. Do češtiny bylo dosud přeloženo: Náboženský smysl, Nové město, Praha 2001, Riziko výchovy, Zvon, Praha 1996. V polovině padesátých let založil hnutí Comunione e Liberazione (Společenství a osvobození), které v současné době existuje v Itálii a v dalších sedmdesáti zemích na celém světě.

Cesty křesťanské zkušenostiAspekty křesťanského voláníLuigi GiussaniPaulínkykniha2005-52115,00 Kč

Náboženský smysl

Italský kněz a pedagog s erudicí vzdělance a s metodikou zkušeného učitele předkládá moderní apologii křesťanské víry v tom pravém významu slova. Jsme vybízeni k novému pohledu, k potvrzení tajemství jakožto skutečnosti existující mimo naše poznávací schopnosti.  „Člověk se nemůže vyhnout volbě“, tvrdí Giussani, „buďto je otrokem lidí nebo subjektem závislým na Bohu.“ 

Náboženský smyslOtevřít se nekonečnuLuigi Guissani
Nové městokniha2001-0185,00 Kč

Riziko výchovy

Opravdová výchova musí být výchovou ke kritice. Asi tak do deseti let (dnes možná i méně) může dítě ještě opakovat: „Říkala to maminka, říkala to paní učitelka.“ Proč? Protože je přirozené, že ten, kdo dítě miluje, dává mu do jeho batohu to nejlepší, co v životě prožil, co v životě zvolil. V určitém okamžiku však přirozenost vede dítě, které už vlastně dítětem není, instinktivně k tomu, aby tento batoh vzalo a postavilo ho před sebe, před oči (v řečtině se to řekne pro-bállo, odtud „problém“). To, co nám bylo řečeno, se tedy nutně musí stát problémem. Jestliže se to problémem nestane, člověk nikdy nedozraje, jeho jednání bude iracionální, ať už si získané názory podrží nebo je opustí.

Riziko výchovyLuigi GiussaniZvonkniha1996-0137,00 Kč