Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Bible pro ty, kdo už nejsou děti

Kniha je pokusem o zpřístupnění základních biblických příběhů generaci čtenářů, kteří se díky svému věku již nepovažují za děti, ale ještě jim není vlastní ani svět dospělých. Pokud vyrůstají v prostředí křesťansky věřící rodiny, příběhy určitě znají. Mohl jim však v minulosti uniknout jejich význam a smysl, který se opírá o hlubší reflexi doby vzniku, použitého literárního druhu nebo symbolů. V tomto věku však již také velmi aktuálně prožívají jinakost, která charakterizuje křesťany uprostřed české sekularizované společnosti.

Bible pro ty, kdo už nejsou dětiLudmila Muchová
Tritonkniha2019-34, 2019-11169,00 Kč

Cíle a cesty k hlubšímu lidství

Didaktika nové generace. Stěžejní dílo shrnující teorii a praxi náboženského vzdělávání v ČR a pojmenovávající její šance a výhledy v kontextu současné společnosti i církve

Cíle a cesty k hlubšímu lidstvíDidaktika náboženství v České republice pro 21. stoletíLudmila Muchová
Petrinumkniha2017-36256,00 Kč

Porozumění světovým náboženstvím

Cílem této metodické příručky není pouze to, aby se žáci kriticky vypořádali s náboženským myšlením a životní praxí křesťanství a pochopili ji jako výzvu pro svůj život, ale aby se též zabývali jinými projevy náboženského myšlení, dokázali jim porozumět, ocenit je a odlišit od křesťanství. Teprve to může být účinná pomoc pro orientaci mladých lidí v náboženských hodnotách, které se jim dnes nabízejí, jejich vzájemné rozlišení a rozvíjení tolerantního postoje vůči nim. Proto zahrnuji do tohoto metodického návodu čtyři světová náboženství: židovství, islám, hinduismus a buddhismus.

Porozumění světovým náboženstvímNáboženská výchova ve službě české školeLudmila MuchováKartuziánské nakladatelstvíkniha2015-11239,00 Kč

Náboženská výchova ve službě české škole

Náboženská výchova ve službě české školeLudmila Muchová
Kartuziánské nakladatelstvíkniha2014-0179,00 Kč

...aděje na s…

První příběh z českého kurikula Filozofie pro děti zaměřený nejen na otázky náboženství.<BR> Připadá vám někdy život jako velké hledání? Zaráží vás občas, že to, co na první pohled vypadá tak jednoduše, je ve skutečnosti složité a skrývá řadu tajemství? Nebo vám život přinesl otázky, které byste nejraději položili přímo Bohu? Narážíte na pochybnosti o své víře? Nebo se po-važujete za nevěřící, ale pro svou nevíru hledáte poctivé argumenty? Pak jste zřejmě na cestě filozofického a teologického zkoumání světa – a především vám je určen tento příběh. Můžete si ho prostě přečíst a uva-žovat o něm. Nebo můžete otázky, které ve vás vyvolá, otevřít se svými spolužáky a přáteli. Setkáte se tak s různými názory nebo argu¬menty a, budete-li pozorní, může vám to pomoci v prohloubení vlastního pohledu na svět, na sebe samé i na svůj vztah ke všemu, co nás přesahuje.<BR>Příběh ---aděje na s--- je určen především adolescentní mládeži. Hlavní hrdinové příběhu, Adam a Eva, prožívají vztah první lásky. Žijí v pro-středí, kde se katolická víra setkává s ateismem. To v nich vyvolává nespočet otázek: Je opakem lásky nenávist? Nebo lhostejnost? Existuje víra bez pochybností? Může někdo, kdo je veden dobrými důvody, v důsledku jednat špatně? Co dělá křesťana křesťanem, ne-li to, že chodí do kostela? Co je to pravda? V čem spočívá lidská svoboda? Co je zdrojem důstojnosti člověka? Jde víra v Boha dohromady s rozumným úsudkem?<BR>Příběh ---aděje na s--- je doplněn metodickou příručkou Adam a Eva: příběh o životě, lásce a smrti. Čtenáři v ní najdou náměty otázek pro vedení filozofických a teologických dialogů i další cvičení rozvíjející logické a tvořivé myšlení nebo sociální a komunikativní dovednosti.

...aděje na s…Filozofie pro dětiLudmila Muchová
Jihočeská univerzitakniha2010-52160,00 Kč

Vyslovit nevyslovitelné

Kniha Vyslovit nevyslovitelné seznamuje s jednou z klíčových oblastí náboženské výchovy, kterou představují symboly. Autorka v ní podává přehled základních interpretací symbolů a symbolického jednání ve filosofii, sociologii, psychologii a teologii a ukazuje, jakým způsobem jsou jednotlivé koncepty použitelné v náboženské pedagogice. Důraz klade na porozumění úloze symbolu v procesu náboženské socializace a individuálního duchovního zrání. Podrobně se věnuje samotné didaktice uvádění do světa symbolu a její konkretizaci pro výuku náboženství. Ačkoli je kniha určena především učitelům náboženství a katechetům, jistě si najde své čtenáře i mezi těmi duchovními a laiky, kteří sice nevyučují, ale mají zájem se dozvědět více o tom, jak předávat, kultivovat a rozvíjet náboženskou zkušenost.

Vyslovit nevyslovitelnéDidaktika uvádění do světa symbolůLudmila Muchová
CDKkniha2005-52198,00 Kč