Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Kauza Kristus (2.vyd)

„Novinář při svém pátrání dochází k senzačnímu odhalení... Byl Ježíš skutečnou historickou osobou? Můžeme jakékoli tvrzení opřít o exaktní důkazy? Je Nový zákon - jeden z hlavních pramenů o životě Ježíše - dostatečně důvěryhodný?

Kauza Kristus (2.vyd)Novinář na stopě senzačního odhaleníLee Strobel
Návrat domůkniha2016-44265,00 Kč

Kauza Stvořitel (2.vyd)

Věděl jsem, že při své snaze určit, zda současná věda ukazuje směrem k Bohu, nebo od něj, musím nejdříve prozkoumat tvrzení evoluce, abych jednou a provždy stanovil, zda darwinismus vytváří rozumný základ pro ateismus. Je tomu tak proto, že pokud je materialismus darwinpvské evoluce pravdivý, pak by ateistické závěry, k nimž jsem došel jako student, mohly mít stále platnost. Teprve až vyřeším tento problém, budu moci pokračovat dále a zabývat se tím, zda existují přesvědčivé důkazy svědčící pro existenci Stvořitele...

Kauza Stvořitel (2.vyd)Novinář pátrá po tajemství vzniku životaLee Strobel
Návrat domůkniha2016-44295,00 Kč

Kauza víra

Jestliže existuje milující Bůh, proč tento bolestmi sužovaný svět sténá pod tolika utrpeními a zlem? Jestliže jsou zázraky Boží v rozporu s vědou, jak potom může racionálně uvažující člověk věřit, že jsou pravdivé? Jestliže Bůh doopravdy stvořil vesmír, proč přesvědčivé vědecké důkazy nutí tolik lidí dospět k závěru, že život lze objasnit pomocí slepého evolučního procesu? Jestliže je Bůh mravně dokonalý, proč je ve Starém zákoně napsáno, že schvaloval vraždění nevinných dětí? Jestliže je Bůh nejvyšším dohlížitelem nad církví, proč v ní bylo po celá staletí tolik pokrytectví a krutosti? Tyto otázky obsahují jedny z nejčastěji vznášených námitek vůči Bohu. A jsou naprosto legitimními překážkami, které neotřesitelně stojí mezi tazatelem a vírou… Jsou však tyto námitky skutečně neotřesitelné?

Kauza víraNovinář pátrá po smysluplnosti víry v BohaLee Strobel
Návrat domůkniha2015-35289,00 Kč

Kauza Ježiš

Kto bol Ježiš?
Potulný chasid alebo svätý muž?
Samozvaný prorok?
Postava prvého storočia, ktorého zázraky a božstvo sú iba výmyslami ranej cirkvi?
Alebo bol „Kristus, Syn živého Boha“?

V roku 2003 nesmierne úspešný román Dana Browna Da Vinciho kód poslúžil ako rozbuška pre širokú kontroverziu. Do verejného povedomia vniesol s pomocou omamnej zmesi faktov a fikcie tvrdenia o cirkevnej histórii a Ježišovej identite, pri ktorých mnohým padali sánky.


Od školských učební ku knižným bestsellerom a internetu, učenci i populárni autori sa usilujú o diskreditáciu tradičného Krista. Upútavajú predstavivosť verejnosti novými radikálnymi portrétmi Ježiša, v ktorých by ste sotva rozpoznali podobnosť so starobylým obrazom Krista v cirkvi.


„Je teda možné nájsť skutočného Ježiša? To závisí od toho, ako zodpoviete na základnejšiu otázku: Ste ochotní odložiť svoje predsudky, aby vás dôkazy zaviedli, kamkoľvek budú ukazovať? No a ja – som ochotný urobiť to isté?

Túto otázku som si musel poctivo položiť, keď som sa ako ateista podujal preskúmať Ježišovu totožnosť. A pomerne nedávno, už ako kresťan, som musel tejto veci čestne čeliť ešte raz, keď som bol konfrontovaný so šiestimi vážnymi námietkami, ktoré mohli podkopať všetko, čo som o ňom veril.“

Lee Strobel tento raz hľadá skutočného Ježiša, ktorého identita a zvesť je v posledných rokoch spochybňovaná. Zameriava sa na šesť námietok: že v starovekých dokumentoch, ktoré sú rovnako dôveryhodné ako evanjeliá nachádzame úplne iného Ježiša; že cirkev manipulovala s textom Biblie; že nové vysvetlenia vyvrátili Ježišovo zmŕtvychvstanie; že Ježiš nenaplnil mesiášske proroctvá; že kresťanstvo kopírovalo z pohanských náboženstiev a že ľudia majú mať možnosť si vybrať, čo chcú o Ježišovi veriť. Ako aj pri predchádzajúcich knihách, aj v tejto Strobel vyhľadal odborníkov v daných oblastiach, aby vyvrátili alebo potvrdili vyššie spomenuté námietky.

Kauza JežišLee StrobelPorta librikniha SK2009-01252,00 Kč

Kauza Kristus pro děti

Pátrání po důkazech:
• Vážně Ježíš dělal zázraky?
• Opravdu vstal z mrtvých?
• Není to všechno jenom smyšlená pohádka?
• Dá se to vůbec nějak dokázat?
Čtivá a vtipná dětská verze bestselleru Kauza Kristus vybízí mladé čtenáře, aby vlastním rozumem přezkoumali důkazy, na kterých stojí víra v Ježíše Krista.
Lee Strobel je doktorem práv a úspěšným novinářem. Své zkušenosti z kriminalistických článků využívá k hledání důkazů o pravdivosti toho, co učí křesťanství. V češtině doposud vyšly pro dospělé jeho knihy Kauza Kristus, Kauza víra a Kauza Stvořitel (vydal Návrat domů) a také jejich verze pro mladé čtenáře: Kauza Kristus pro děti, Kauza víra pro děti a Kauza Stvořitel pro děti.

Kauza Kristus pro dětiLee Strobel
Rob Suggs
Samuelkniha2007-01139,00 Kč

Kauza Stvořitel pro děti

Pátrání po důkazech:
• Vznikl celý vesmír jenom náhodou?
• Je Bible v rozporu s tvou učebnicí přírodopisu?
• Jak to, že vesmír funguje tak dokonale?
• Existují pro stvoření nějaké důkazy?
Čtivá a vtipná dětská verze bestselleru Kauza Stvořitel nabízí mladým čtenářům pozoruhodná fakta o počátku vesmíru a života, která ukazují na to, že za stvořením stojí skutečně Stvořitel.
Lee Strobel je doktorem práv a úspěšným novinářem. Své zkušenosti z kriminalistických článků využívá k hledání důkazů o pravdivosti toho, co učí křesťanství. V češtině doposud vyšly pro dospělé jeho knihy Kauza Kristus, Kauza víra a Kauza Stvořitel (vydal Návrat domů) a také jejich verze pro mladé čtenáře: Kauza Kristus pro děti, Kauza víra pro děti a Kauza Stvořitel pro děti.

Kauza Stvořitel pro dětiLee Strobel
Rob Suggs
Samuelkniha2007-01139,00 Kč

Kauza víra pro děti

Pátrání po důkazech:<BR>• Proč Bůh dopouští špatné věci?<BR>• Je možné, aby se děly zázraky?<BR>• Nejsou všechna náboženství vlastně stejná?<BR>• Může vůbec víra dávat nějaký smysl?<BR>Čtivá a vtipná dětská verze bestselleru Kauza víra. nabízí mladým čtenářům odpovědi na nelehké otázky ohledně víry v Boha a mnoho podnětů k dalšímu přemýšlení.<BR>Lee Strobel je doktorem práv a úspěšným novinářem. Své zkušenosti z kriminalistických článků využívá k hledání důkazů o pravdivosti toho, co učí křesťanství. V češtině doposud vyšly pro dospělé jeho knihy Kauza Kristus, Kauza víra a Kauza Stvořitel (vydal Návrat domů) a také jejich verze pro mladé čtenáře: Kauza Kristus pro děti, Kauza víra pro děti a Kauza Stvořitel pro děti.

Kauza víra pro dětiLee Strobel
Rob Suggs
Samuelkniha2007-01139,00 Kč

Kauza Stvořitel

Pokud má darwinismus pravdu pak platí slova evolučního biologa a historika Williama Provinea, že:

* neexistují důkazy pro existenci Boha;
* neexistuje žádný život po smrti;
* neexistuje žádný absolutní základ pro to, co je správné a co je špatné;
* život nemá žádný konečný smysl;
* lidé ve skutečnosti nemají svobodnou vůli.

Pokud začneme důsledně uplatňvat tato tvrzení, zjistíme, že zásadním způsobem mění pohled jak na vědu, na celé lidské společenství i na jednotlivé lidské osudy. Má ale darwinovská evoluční teorie skutečně pravdu a je jediným možným řešením tajemství vzniku života?

„Věděl jsem, že při své snaze určit, zda současná věda ukazuje směrem k Bohu, nebo od něj, musím nejdříve prozkoumat tvrzení evoluce, abych jednou a provždy stanovil, zda darwinismus vytváří rozumný základ pro ateismus. Je tomu tak proto, že pokud je materialismus darwinovské evoluce pravdivý, pak by ateistické závěry, k nimž jsem došel jako student, mohly mít stále platnost. Teprve až vyřeším tento problém, budu moci pokračovat dále a zabývat se tím, zda existují přesvědčivé důkazy svědčící pro existenci Stvořitele…“ (Lee Strobel)

Kauza StvořitelNovinář pátrá po tajemství vzniku životaLee StrobelNávrat domůkniha2005-52295,00 Kč

Kauza víra

* Jestliže existuje milující Bůh, proč tento bolestmi sužovaný svět sténá pod tolika utrpeními a zlem?
* Jestliže jsou zázraky Boží v rozporu s vědou, jak potom může racionálně uvažující člověk věřit, že jsou pravdivé?
* Jestliže Bůh doopravdy stvořil vesmír, proč přesvědčivé vědecké důkazy nutí tolik lidí dospět k závěru, že život lze objasnit pomocí slepého evolučního procesu?
* Jestliže je Bůh mravně dokonalý, proč je ve Starém zákoně napsáno, že schvaloval vraždění nevinných dětí?
* Jestliže je Bůh nejvyšším dohlížitelem nad církví, proč v ní bylo po celá staletí tolik pokrytectví a krutosti?

Tyto otázky obsahují jedny z nejčastěji vznášených námitek vůči Bohu. A jsou naprosto legitimními překážkami, které neotřesitelně stojí mezi tazatelem a vírou… Jsou však tyto námitky skutečně neotřesitelné?

Kauza víraNovinář pátrá po smysluplnosti víry v BohaLee StrobelNávrat domůkniha2004-01279,00 Kč

Kauza viera

Hovoril Boh pravdu, keď povedal, že ho budeme hľadať a nájdeme ho, ak ho budeme hľadať celým svojím srdcom? V predchádzajúcej veľmi úspešnej knihe Kauza Kristus investigatívny reportér Lee Strobel preveruje Kristove výroky a prichádza k záveru, že Ježiš je jediný Boží Syn. Napriek presvedčivým historickým dôkazom, ktoré Strobel predkladá, mnohí ľudia stále zápasia s vážnymi pochybnosťami o opodstatnenosti viery v Boha.
Ich námietky pripomínajú výroky na súde: „Ak je Boh láska, prečo existuje na svete utrpenie?“ alebo: „Ak je Ježiš dvermi do nebeského kráľovstva, potom čo s tými miliónmi, ktorí o ňom v živote nepočuli?“ Alebo: „Ak sa Boh stará o každého, prečo potom dovolí večné utrpenie v pekle?“ Vo svojej najnovšej knihe Kauza viera (The Case for Faith) Strobel skúma tieto otázky a najvážnejšie výhrady proti kresťanskej viere. Zameriava sa na otázky ktoré mal on, keď bol sám skeptikom, na argumenty, ktoré prinášajú najuznávanejší oponenti kresťanstva a na najväčšie bariéry, ktoré majú ľudia na ceste k viere.

Kauza vieraLee StrobelPorta librikniha SK2003-01289,00 Kč

Kauza Kristus

„Byl Ježíš skutečnou historickou osobou? Můžeme jakékoli tvrzení opřít o exaktní důkazy? Je Nový zákon – jeden z hlavních pramenů o životě Ježíše – dostatečně důvěryhodný?“
Autor knihy Lee Strobel odpovídá:
„Ve svém pátrání po pravdě jsem použil svoje veškeré zkušenosti ze soudniček, v nichž jsem zkoumal rozdílné kategorie důkazů, protidůkazů, vědeckých, psychologických a nepřímých důkazů. Navštívíte se mnou řadu předních vědců – osobnosti s nejvyššími akademickými hodnostmi, s kterými jsem udělal interview. Jde o víc, než jen o povrchní zvědavost. Kdo ve skutečnosti byl Ježíš? Za koho se pokládal? Existuje jakýkoli hodnověrný důkaz na podporu jeho tvrzení? Zde je můj pokus přinést odpověď na výše položené otázky…“

Kauza KristusNovinář na stopě senzačního odhaleníLee StrobelNávrat domůkniha2002-01250,00 Kč

Kauza Stvoriteľ

Ako mohol vesmír vzniknúť sám od seba a navyše s takou presnosťou?
Je možné, že svet vyzerá naplánovane preto, lebo naplánovaný bol?
Ak existuje Boh, je len neosobnou silou, ktorá stvorila svet a viac doň nezasahuje?
Sú kresťanstvo a veda zlučiteľné?

Kauza StvoriteľLee StrobelPorta librikniha SK0001-01255,00 Kč