Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Když rozum podporuje víru

Nová kniha z pera otce biskupa Ladislava Hučka chce seznámit čtenáře s bohatstvím myšlení významných ruských autorů 19. a první poloviny 20. století: Vladimír Solovjev, Pavel Alexandrovič Florenskij, Sergej Nikolajevič Bulgakov a Nikolaj Alexandrovič Berďajev. Tito autoři ve svých dílech reagují na hlubokou obnovu víry ruských křesťanů té doby a snaží se k tomuto fenoménu podat náležité odpovědi. Jde rovněž o epochu kulturních a hospodářských styků mezi Východem a Západem. Z pestré škály bohatství myšlenek těchto osobností autor vybral část týkající se kosmologického aspektu a jeho vlivu na víru jednotlivců.

Když rozum podporuje víruKosmologická perspektiva ruských myslitelů 19. a 20. stoletíLadislav Hučko
Nakladatelství Pavel Mervartkniha2018-03269,00 Kč

Protiklad a jeho smiřování

Předložený text odpovídá podstatné části italské dizertační práce, kterou Ladislav Hučko, biskup Řeckokatolické církve v České republice, obhájil na Papežské lateránské univerzitě v Římě. Dominantním tématem jsou kosmologické a filosofické ideje vybraných ruských náboženských myslitelů 19. a 20. století (V. Solovjov, P. Florenskij, N. Berďajev, S. Bulgakov). V úsilí o přemostění antinomií citovaní autoři docházejí různými cestami ke společnému závěru, že smíření protikladů není možné pouze v rámci tohoto světa.

Protiklad a jeho smiřováníVliv kosmologických představ některých ruských myslitelů 19. a 20. století na jejich světonázorLadislav HučkoRefugiumkniha2016-28250,00 Kč

Hľadanie súvislostí

Dnešná doba potrebuje nové blízke dôvody, najmä pozitívne, a to preto, že súčasná generácia, vychovaná technickou civilizáciou, sa vždy zaujíma, ako a prečo niečo funguje. Počítačová kultúra významne mení mentalitu moderného človeka zvykajúceho si na to, že iba stlačí tlačidlo. Nestačí poukazovať na vzdialené "potom", ak súčasne nepoukazujeme aj na blízke "teraz", teda aj na bezprostredné úlohy, ktoré z tohto vyplývajú, a na potrebu nasledujúceho kroku.
O autorovi:
Ladislav Hučko (1948),
biskup-apoštolský exarcha pre katolíkov byzantského obradu žijúcich v Českej republike; pôvodne získal prírodovedné (fyzika) a technické vzdelanie. Do roku 1990 pracoval v Bratislave v civilnom zamestnaní. Neskôr študoval teológiu v Ríme. V roku 1996 vydal knihu úvah "Život je vzťah". Biskupské svätenie prijal v Prahe v roku 2003.

Hľadanie súvislostíLadislav HučkoKarmelitánske nakladateľstvokniha SK2009-01221,00 Kč

Život je vzťah

Kto slúži, ten je vždy najužitočnejší a najpoužiteľnejší, lebo sa hneď poddáva želaniu druhého. Zdanlivo má navonok najmenšiu moc, je najslabší a najbezvýznamnejší, predsa však môže najviac ovplyvniť a najviac konkrétne vykoná. Keď chýba, všetko je ochromené. V ľudských meradlách slúžiť je tá najponíženejšia úloha. Ale iba vtedy, kým to niekto robí z prinútenia, a nie slobodne. Ježiš chce, aby sme sa slobodne stávali jedni druhým sluhami, slúžili sme si navzájom a tak prejavovali vzájomnú lásku, ktorá je jeho prikázaním.
A kto slúži, ten v skutočnosti vládne a pozitívne riadi spoločnosť. Ak niet nikoho, kto by chcel slúžiť, spoločnosť sa rozpadá, lebo sa strácajú medzi ľuďmi prirodzené väzby.(V slabosti sa prejavuje sila).

Život je vzťahLadislav HučkoNové městokniha SK2003-01109,00 Kč