Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

O umění

Kniha Ladislava Hejdánka O umění je složena z deseti textů, v nichž se autor zamýšlí nad uměním a jeho rolí v našem životě. Autor v umění spatřuje inspirační zdroj jak pro naše myšlení, tak pro náš postoj ke skutečnosti.

O uměníLadislav HejdánekOikoymenhkniha2014-20198,00 Kč

Úvod do filosofování

Kniha je nejen úvodem do filosofování a filosofie, ale zároveň úvodem do myšlení Ladislava Hejdánka. Autor ve dvanácti sešitech dělených do krátkých a přehledných kapitol představuje své vlastní uvažování nad základními i širšími filosofickými otázkami a čtenáři nabízí přehled témat a jejich řešení, kterými jej uvádí do filosofie a jejích dějin a také jej vede k samostatnému myšlení.

Úvod do filosofováníLadislav HejdánekOikoymenhkniha2011-52278,00 Kč

Setkání a odstup

Výbor textů z tvorby L. Hejdánka představuje stati, ve kterých se autor od padesátých let minulého století do současnosti setkává s druhými autory a mysliteli. Jde o formu kritických rozhovorů, v nichž se mohou obě strany dostávat do sporu a do „krize“. Tematicky je výbor velmi pestrý, týká se umění, kultury a básnictví, ale také pravdy, demokracie či podstaty člověka. Podobně pestrý je soubor těch, s kterými se autor setkává (Halas, Trefulka, Hašek, M. Machovec, Z. Mlynář, Rádl, Hromádka, J. B. Souček, Kosík, Patočka, Solženicyn, Dürrenmatt, Cervantes, Turgeněv, Heidegger či Jaspers).

Setkání a odstupLadislav HejdánekOikoymenhkniha2009-53388,00 Kč

Filosofie a víra

Druhé, rozšířené vydání souboru textů na téma vztahu filosofie a víry.

Filosofie a víraNepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti II. (Druhé, rozšířené vydání)Ladislav HejdánekOikoymenhkniha1999-52198,00 Kč

Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti

Pokus o průhledy do nečekaných problémů myšlení, jež se neomezuje na skutečnosti, které jen „jsou“.

Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnostiLadislav HejdánekOikoymenhkniha1997-01138,00 Kč

Dopisy příteli

Reedice samizdatového vydání dopisů našeho předního filosofa zachycujících duchovní atmosféru prvních měsíců Charty 77.

Dopisy příteliLadislav HejdánekOikoymenhkniha1992-5354,00 Kč