Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Láska smrťou nekončí

Toto životopisné dielko vzniklo ako hold členiek Kongregácie Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského svojej dlhoročnej generálnej predstavenej Matke Vojteche Hasmandovej. Na jeho stránkach môžeme sledovať osudy moravského dievčatka, ktoré v útlom veku stratilo matku a veľmi skoro zatúžilo zasvätiť svoj život Bohu v reholi. Prekonala všetky prekážky a stala sa výbornou učiteľkou a ošetrovateľkou u českých boromejok. Osem rokov strávila v komunistickom väzení, bola horlivou bojovníčkou za práva likvidácii vystavených rehoľných komunít. Dlhé roky bola generálnou predstavenou boromejok v Česko-Slovensku. Napokon svoju duchovnú silu ukázala v znášaní utrpenia spojeného so zákernou chorobou. Jej príklad chceme sprístupniť aj slovenským čitateľom. Rozbehnutý proces blahorečenia je toho dostatočným dôvodom. <BR><BR>V čase, keď vzniká tento životopisný náčrt Matky Márie Vojtechy Hasmandovej, generálnej predstavenej Milosrdných sestier svätého Karola Boromejského so sídlom v Znojme -Hradišti, má ich Kongregácia (ako súčasť Federácie siedmich boromejských generalátov)na území Čiech a Moravy 360 sestier, ktoré žijú sčasti v takzvaných Charitných domovoch pre rehoľné sestry, sčasti pracujú ako opatrovateľky v domovoch dôchodcov a v ústavoch sociálnej starostlivosti a čiastočne sa podieľajú na službe chorým v rôznych zdravotníckych zariadeniach. <BR>Zbierka spomienok, korešpondencie a kondo1encií je bohatá - ešte bohatšie sú však duchovné stopy, ktoré zanechala mimoriadna osobnosť Matky Vojtechy takmer v každom, kto sa s ňou stretol či už doma, alebo za hranicami. <BR>Kongregácia, "boromejok" jej vďačí za nový dych života, za prebudenie zmyslu pre pokoncilové ideály a za vliatie novej miazgy ducha do kmeňa i do rašiacich vetiev. <BR>Takmer od detstva je možné sledovať jej mimoriadnu osobnosť, ktorá sa rozvíja, verne a vytrvalo, s osobitným spolupôsobením každej novej milosti. Nedeje sa to vždy so spontánnou ľahkosťou prirodzene i nadprirodzene vybaveného charakteru, ale často tvrdým vnútorným zápasom. Ľúbezná postava sviežej rehoľnej učiteľky a ošetrovateľky chorých sa mení na krehkú a zároveň nezlomnú väzenku, ktorá po ôsmich rokoch bez slobody s úsmevom opúšťa pardubickú väznicu a znovu si oblieka rehoľné rúcho. Neúnavne pracuje ďalej a svoju životnú púť končí po necelých osemnástich rokoch služby generálnej predstavenej na lôžku bolesti uprostred milujúcich sestier svojho rehoľného spoločenstva . <BR>Kiež Boh dá, aby jej rehoľná rodina dostala milosť rozšíriť zástupy svätých o túto svoju svätú sestru, <BR>matku, snúbenicu Večného Kráľa - Antóniu Máriu Vojtechu Hasmandovú. <BR>Nech nám to dopraje, na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, milosrdný Boh Otec, Syn a Duch svätý. Amen.<BR>

Láska smrťou nekončí Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Bartolomejského
Dobrá knihakniha SK2016-5276,00 Kč