Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Poslání a milost

Knihu Poslání a milost koncipoval Karl Rahner jako výběr svých dvaceti čtyř nejvýznamnějších statí z pastorální teologie. Hloubka, neotřelost a živá moudrost v odpovědích na nezměrné tápání člověka dnešní doby vychází z Rahnerova přesvědčení: „Pokud teolog­?kněz nehledá východisko teologického bádání v pastoraci, ztrácí i samotnou teologii.“
Papež Benedikt XVI. oceňuje jednu z typických vlastnosti významného teologa – ryzost: „Nedbal jste na řeči, na to, co si kdo povídá a proč to říká, ale naslouchal jste vždy věci samé. Tuto krásnou zkušenost jsem s Vámi vždy a znovu prožíval. Byl jste neustále otevřený obzvláště mladým lidem, a přitom sám připraven se učit, tázat: rozdávat se.“

Poslání a milostPříspěvky k pastorální teologiiKarl RahnerRefugiumkniha2010-52450,00 Kč

Sedem Ježišových posledných slov

Na CD nosiči vám prinášame hlboké modlitby veľkého teológa Karla Rahnera SJ.
Obracia sa v nich na trpiaceho Spasiteľa, inšpirovaný jeho poslednými slovami na kríži. Duchovná sila textov, výnimočný prednes majstra Štefana Bučka a sugestívna hudba Gustava Mahlera vám sprostredkujú silný duchovný zážitok.

Sedem Ježišových posledných slovKarl RahnerDobrá knihaCD2009-01131,00 Kč

Teologický slovník

Touto knihou se dostává k českému čtenáři souborný přehled teologie, který zpracoval jeden z nejvýznačnějších katolických teologů 20. století Karl Rahner (1904—1984). Za svého života působil nejprve v duchovní správě a potom jako profesor na teologických fakultách v Rakousku a Německu, byl jedním z poradců na 2. vatikánském koncilu a významně se podílel na tvorbě a vypracování koncilových dokumentů. Kleines Theologisches Wörterbuch — tak zní původní titul knihy — zpracoval Karl Rahner s pomocí svého asistenta Herberta Vorgrimlera (nar. 1929). Je jednou z jeho nejvydávanějších knih. Od šedesátých let vyšel v němčině v šestnácti reedicích a dosáhl celkového nákladu přibližně 200.000 výtisků, byl přeložen do angličtiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, polštiny, maďarštiny a dalších jazyků. Karl Rahner nechce ve svých spisech čtenáře jen teoreticky poučovat, jeho teologická tvorba měla vždy pastorální charakter a byla určena nejen bohoslovcům a kněžím, ale zejména všem těm, kteří v kontextu sekularizovaného světa s jeho mnohostí věrouk a přesvědčení vážně a poctivě přemýšlejí o své víře, jejích základech a souvislostech. Své si v Rahnerově knize najdou také ti, kdo do setkání s teologií přinášejí především své otázky a pochybnosti.

Teologický slovníkKarl Rahner
Herbert Vorgrimler
Vyšehradkniha2009-01199,00 Kč

Dynamický prvek v církvi

Dynamickým prvkem Karl Rahner rozumí svobodu v protikladech, které nepotlačujeme, ale učíme se v nich číst hlubší významy. Místo toho, posteskne si německý myslitel, abychom jednali osobně, vyhraněně a na základě zakoušení vnitřního pokoje, se spíše schováváme za institucionální principy, výroky odpovědných a abstraktní fráze. Papouškujeme omšelé revoluční větičky, které se však již naší doby netýkají. Neslyšíme totiž imperativy Ducha, který působí v životě člověka paradoxně. Četba tohoto klíčového teologického textu vždy napomáhala vyburcovávat ze spokojené zarovnanosti a umělého poklidu.

Dynamický prvek v církviKarl RahnerRefugiumkniha2007-01200,00 Kč

Má dnes Ignác z Loyoly ještě co říci?

Provokativní intuice německého myslitele, klasika vyhraněných slov, nás přivádějí k zakladateli jezuitů. Literární ich-forma je doprovázena kolekcí grafik Jana Jemelky.

Má dnes Ignác z Loyoly ještě co říci?Karl RahnerRefugiumkniha2007-01175,00 Kč

Základy křesťanské víry

Kniha je rozsáhlým úvodem do problematiky křesťanské víry a stěžejním dílem jednoho z největších teologů 20. století, jehož teologické a filozofické myšlení výrazně ovlivnilo jednání Druhého vatikánského koncilu a dokumenty, které na něm byly přijaty. Světoznámý německý teolog předpokládá vyspělého čtenáře a zpřístupňuje mu podstatu křesťanství jakožto zjeveného dějinného náboženství. Zabývá se vztahem křesťana k Bohu jako absolutnímu tajemství, k Bohu, který člověku sdílí sám sebe a jehož dokonalým výrazem je Ježíš Kristus jako "absolutní Spasitel". Jemu se věnuje zvlášť intenzívně, zejména pak transcendentální christologii, Božímu vtělení, teologii smrti a vzkříšení Ježíše Krista jakožto ústředního momentu dějin spásy. Zdůrazňuje rovněž podstatnou církevnost křesťanství a zabývá se teologií křesťanského života a křesťanskými svátostmi. Toto klíčové dílo německé teologie 20. století by mělo tvořit teologickou a filozofickou výbavu každého vzdělaného křesťana.

Základy křesťanské víryKarl RahnerTrinitaskniha2002-01599,00 Kč

Rozjímání podle Exercicií sv. Ignáce

Osobnost německého jezuity, teologa a myslitele se v této knize představuje v jednoduché prostotě modlícího se kněze. Texty nejsou jen vhodnou a stravitelnou pomůckou pro exercitanty, nýbrž i duchovní četbou k tématu naší životní volby. Rahner se k tomu svému "ignaciánskému Krédu" rád hlásil.

Rozjímání podle Exercicií sv. IgnáceKarl RahnerRefugiumkniha2001-01269,00 Kč

Boh sa stal človekom

Vianočné meditácie, prednesené v decembri 1974 v Katolíckej akadémii vo Freiburgu. Autor uvažuje o zmysle Vianoc ako začiatku Ježišovho života, avšak ponúka svoje úvahy o Vianociach aj z pohľadu Ježišovej smrti a vzkriesenia, pretože vlastne iba „koniec zjavuje „začiatok". Avšak tieto meditácie nechcú ani zamlčať alebo zatemniť právo tradičnej a cirkevno–učiteľskej teológie Vianoc ako príchodu večného Božieho Logosu do našich dejín."

Boh sa stal človekomKarl RahnerDobrá knihakniha SK1999-5255,00 Kč

Novou odvahu k ctnosti

Zamyšlení předních křesťanských teologů a filosofů nad vzácnými lidskými postoji a vlastnostmi (občanská odvaha, trpělivost, humor, lidskost, otevřenost, pomoc v nouzi).

Novou odvahu k ctnostiKarl Rahner
Bernhard Welte
Vyšehradkniha1998-01158,00 Kč

Bůh je s námi

Výbor z homilií a duchovních úvah k jednotlivým obdobím církevního roku.

Bůh je s námiDuchovní promluvyKarl RahnerZvonkniha1997-0158,00 Kč

Slova do mlčení

Intimní duchovní rozhovory jednoho z největších křesťanských teologů a filozofů 20. století s tajemným Bohem. Odhalují nesmírně pokorné nitro proslulého autora, jsou plné hlubokých tázání čerpajících z dogmatu a přitom vyjádřené nečekaně prostým jazykem. Nevelká knížka nabízí přemýšlivému čtenáři výjimečný duchovní zážitek.

Slova do mlčeníKarl RahnerTrinitaskniha0001-01109,00 Kč