Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Uvěřili jsme v lásku

V této útlé knížce se nám Karel Říha představuje jako kazatel a teolog. Setkáváme se tu s poetičností pro něho charakteristickou, výrazovým jemnocitem, až básnickou citlivostí pro slovo, myšlenku, obraz, při pozorování a vyjadřování jak hnutí a stavů vlastní duše, tak také skutečností kolem sebe. Brilantní filosofická mysl zde ukazuje svou druhou tvář.

Uvěřili jsme v láskuPromluvy vánoční a velikonočníKarel ŘíhaTrinitaskniha2015-17189,00 Kč

Bůh vždy větší (Deus semper maior)

Kniha nabízí zdařilé přetlumočení duchovní zásady teologa životních paradoxů Ericha Przywary, dosvědčující, že Bůh je stále větší než naše představy o něm, a to se zasvěceným komentářem k ignaciánským duchovním cvičením. Mistrné slovo tu hlubinně promlouvá.

Bůh vždy větší (Deus semper maior)Teologie exercícií podle Ericha PrzywaryKarel ŘíhaRefugiumkniha2009-53150,00 Kč

Hledání středu

Kniha Hledání středu obsahuje texty, které psal Karel Říha (1923) v průběhu celého života, od roku 1943 až do současnosti, aby si vyjasnil a uchoval některé podstatné zkušenosti, k nimž patří průzračné okamžiky jasu i časy úzkosti a tápání.
Soubor je komponován do tří odlišně ztvárněných celků: úvodní oddíl, nazvaný První setkání, shrnuje krátké lyrické prózy a črty krajin, druhý oddíl Hledání středu několik zamyšlení či meditací a závěrečný oddíl Osud a volba obsahuje dokumentárně pojaté ohlédnutí za událostmi, které byly rozhodující pro autorovu životní volbu a filosofické směřování. Knihu dotvářejí vitraje a obrazy Ludvíka Kolka.

Hledání středuPrózy, meditace, ohlédnutíKarel ŘíhaTrinitaskniha2009-53169,00 Kč

Identita a relevance

Naše doba, jež se prohlašuje za "postmetafyzickou", se z druhé strany vyznačuje usilovnou snahou o nalezení nové nauky o bytí jako základu pravdy, existenciální orientace a etických hodnot. Do tohoto proudu se zařazuje tato studie, jež ukazuje, že kritika postmodernismu účinně zasahuje pouze klasickou intelektualistickou metafyziku, založenou v bezprostřední identitě bytí a myšlení v sebevědomí. Proti tomu se však staví alternativa univerzálního zprostředkování bytí, poznání a chtění jako tří vzájemně cyklicky se určujících momentů aktivity, jež nezahrnuje žádné předpoklady a tím uniká destruktivní kritice. Triadické myšlení, jež má v evropské duchovní tradici hluboké kořeny a jež metodicky vypracoval M. Blondel, je v této dizertaci uchopováno pomocí navzájem neredukovatelných, ale komplementárních principů identity a relevance.

Identita a relevanceKarel ŘíhaTrinitaskniha2002-01159,00 Kč

Zrození ducha

Edice Sofia. Kniha volně navazuje na svazky věnované teologům Mádrovi, Zvěřinovi a Vránovi. Poskytuje portrét osobnosti a přehled díla našeho exilového filosofa, který řadu let origináílně obohacuje české myšlení.

Zrození duchaKarel ŘíhaVyšehradkniha1998-01148,00 Kč

Vzdálený zvonu hlas

Vnitřní hlas, srovnatelný se vzdáleným zvukem zvonu, tiché a neodolatelné pozvání je zkušeností známou snad všem lidem.

Vzdálený zvonu hlasZačátky duchovního životaKarel ŘíhaMCMkniha1994-5249,00 Kč