Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Rodina, domáca cirkev

Kniha Rodina domáca Cirkev je modernizované resp. obnovené vydanie pôvodnej knihy Rodina svätyňa lásky. V knihe je predstavený priebeh cirkevného roku a rôzne námety ako je možné prežívať obdobia cirkevného roku v našich rodinách.
Cieľom tejto knihy je ponúknuť v radostnej nádeji spôsob, ako sa postupne „dopracovať“ k tomu ideálu, ktorý nám ponúka náš nekonečne dobrý Boh a Cirkev. Je to konkrétna pomoc, aby manželia a rodičia mohli lepšie a zodpovednejšie splniť úlohu evanjelizácie vo svojej rodine, ale tiež oživenie osobnej viery každého člena rodiny, aby sa tak každá rodina stala „domácou Cirkvou“. (List pápeža Jána Pavla II. rodinám, Rím 1994)

Rodina, domáca cirkevLiturgický rok v rodineJozef Jurko
Štefánia Beňová
Bens2015-460,00 Kč

Spytovanie svedomia pre deti (n.v.)

Spytovanie svedomia pre deti (n.v.)Jozef JurkoBens2015-460,00 Kč

Spytovanie svedomia pre mladých (n.v.)

Spytovanie svedomia pre mladých (n.v.)Štefánia Beňová
Jozef Jurko
Bens2015-460,00 Kč

Spytovanie svedomia pre ženy (n.v.)

Spytovanie svedomia pre ženy (n.v.)Jozef JurkoBens2015-460,00 Kč

Pánovi svätí, velebte Pána naveky!

Príhovory na dni niektorých svätých.

Pánovi svätí, velebte Pána naveky!Jozef JurkoBenskniha SK2003-01164,00 Kč

Spytovanie svedomia pre mužov

Brožúrka je pomôckou k dobrej príprave na sviatosť zmierenia.

Spytovanie svedomia pre mužovJozef JurkoBenskniha SK2003-01, 0001-0131,00 Kč

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi...

Advent, Vianoce, Pôst, Veľká noc.

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi...Jozef JurkoBenskniha SK1999-52151,00 Kč

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi...

Obdobie cez rok.

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi...Jozef JurkoBenskniha SK1999-52169,00 Kč

Verím, že môj vykupiteľ žije

Zborník pohrebných homílií

Verím, že môj vykupiteľ žijeJozef JurkoBenskniha SK1999-52164,00 Kč

...a On sa už postará II.

...a On sa už postará II.Jozef JurkoBenskniha SK0001-01143,00 Kč

...aby boli jedno srdce a jedna duša

Myšlienky k sobášnym príhovorom.

...aby boli jedno srdce a jedna dušaJozef JurkoBenskniha SK0001-01164,00 Kč

Milosrdenstvo Pánovo

Zborník modlitieb Cirkvi pri zosnulých.

Milosrdenstvo PánovoJozef JurkoBenskniha SK0001-0136,00 Kč

Pane, očisť mi srdce i pery, aby som ohlasoval tvoje evanjelium 1. časť

Materiály k príhovorom v roku A : Obdobie cez rok.

Pane, očisť mi srdce i pery, aby som ohlasoval tvoje evanjelium 1. časťJozef JurkoBenskniha SK0001-01177,00 Kč

Pane, očisť mi srdce i pery, aby som ohlasoval tvoje evanjelium 2. časť

Materiály k príhovorom v roku A : Obdobie cez rok.

Pane, očisť mi srdce i pery, aby som ohlasoval tvoje evanjelium 2. časťJozef JurkoBenskniha SK0001-01177,00 Kč

Pánovi zver svoje cesty a Jemu dôveruj I.

Pomôcka pre každodenné príhovory.

Pánovi zver svoje cesty a Jemu dôveruj I.Jozef JurkoBenskniha SK0001-01126,00 Kč

Spytovanie sv.pre moderného kresťana

Príprava na sviatosť zmierenia pre kresťana, žijúceho v modernom svete./ú

Spytovanie sv.pre moderného kresťanaJozef JurkoBenskniha SK0001-0131,00 Kč

Spytovanie svedomia pre deti

Pomôcka pri čo najdôkladnejšej príprave na svätú spoveď pre najmenších.

Spytovanie svedomia pre detiJozef JurkoBenskniha SK0001-0129,00 Kč

Spytovanie svedomia pre manželov

Príprava na sviatosť zmierenia pre manželov.

Spytovanie svedomia pre manželovJozef JurkoBenskniha SK0001-0129,00 Kč

Spytovanie svedomia pre mladých

Príprava na sviatosť zmierenia pre mladých.

Spytovanie svedomia pre mladýchJozef JurkoBenskniha SK0001-0131,00 Kč

Spytovanie svedomia pre starších

Príprava na sviatosť zmierenia pre starších.

Spytovanie svedomia pre staršíchJozef JurkoBenskniha SK0001-0131,00 Kč