Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Dám vám pastierov

Myšlienky k meditácii z apoštolského listu Pastores dabo vobis adresované osobitne kandidátom na kňazstvo a kňazom. Zásadné dokumenty Cirkvi treba nielen poznať, ale hlavne vnášať ich obsah do života. Posynodálna apoštolská exhortácia Jána Pavla II. Pastores dabo vobis je v posledných rokoch najdôležitejším dokumentom o kňazskej službe. Jozef Šuppa (vyšlo od neho Pán ma povolal a V dnešný večer, Pane) rozpracoval dôležité pasáže z tohto dokumentu do formy pomôcky na rozjímanie. Posolstvo exhortácie sa tak stáva aktuálnym, osobným posolstvom živo napojeným na každodenný rozhovor s Ježišom.<BR>

Dám vám pastierovJozef Šuppa
Dobrá knihakniha SK2016-17104,00 Kč

Ježišove výzvy

Skutočný kresťanský život možno žiť iba z osobného vzťahu s Ježišom Kristom. Na to nás upriamujú aj Ježišove výzvy, ktorými nás oslovuje a pozýva, aby sme nimi žili deň čo deň.

Tieto meditácie chcú v nás oživiť základné Ježišove výzvy pre náš konkrétny život. Vychádzajú v Roku zasväteného života, sú však určené všetkým, ktorí túžia svojmu životu dať srdce a ducha Kristovho evanjelia.

Ježišove výzvyMeditácie nielen pre rehoľníkovJozef ŠuppaDobrá kniha2015-350,00 Kč

Byť s Ježišom IV.

Pápež František hovorí: Prvá úloha kresťana je počúvať Božie slovo, počúvať Ježiša, pretože on k nám hovorí, zachraňuje nás svojím slovom; posilňuje našu vieru prostredníctvom tohto slova. Načúvaním Ježišovi živíme svoju vieru.

Položím vám otázku: Vyhradíme si každý deň tro- chu času, aby sme počúvali Ježiša, aby sme načúvali Božiemu slovu?
Navrhujem vám nosiť v taške či vo vrecku maličké evanjelium, a keď máme trochu času, zoberme si evanjelium a prečítajme si zopár slov. Evanjelium je vždy s nami.

Byť s Ježišom IV.Meditácie nad Jánovým evanjeliomJozef ŠuppaDobrá kniha2015-240,00 Kč

Deviatnik, Krížová cesta, Litánie, Ruženec k Sedembolestnej

Deviatnik, Krížová cesta, Litánie, Ruženec k SedembolestnejJozef ŠuppaDobrá knihakniha SK2014-4839,00 Kč

Byť s Ježišom III.

V encyklike Boh je Láska čítame: Modlitba ako prostriedok vždy nového načerpania síl od Krista sa stáva celkom konkrétnou naliehavou potrebou. Kto sa modlí, nemrhá časom, aj keď sa zdá, že situácia je z každej stránky naliehavá a žiada sa iba konať. Božie slovo je pre nás prameňom životnej sily, ktorú potrebujeme pre svoj každodenný život. Hoci sú tieto meditácie venované viac kňazom, môžu pomôcť všetkým, ktorým záleží na živote z Božieho slova. Kiež nám pomôžu dozrievať v osobnom vzťahu s Ježišom.

Byť s Ježišom III.Meditácie nad Lukášovým evanjeliomJozef ŠuppaDobrá knihakniha SK2014-2552,00 Kč

Prijať Krista ako svetlo

V minulom roku už po piaty krát Rádio Lumen ponúklo svojim poslucháčom a všetkým ľuďom dobrej vôle predvianočnú duchovnú obnovu. Táto knižka dáva možnosť sa k nej osobne vrátiť alebo sa s ňou zoznámiť a čerpať z nej silu aj počas celého roka. Pravdy nášho života a vianočné posolstvo, ktoré sú v nej obsiahnuté, nepatrí totiž iba do obdobia Vianoc. Sú určené pre náš každodenný život.

Prijať Krista ako svetloDuchovná predvianočná obnova v Rádiu LumenJozef ŠuppaDobrá knihakniha SK2014-140,00 Kč

Veriť v Pána (CD)

Meditácie obľúbeného duchovného autora v jeho interpretácii

1. Ty vieš, čo je v človekovi (3:15)
2. Dali mu meno Ježiš (4:51)
3. Jozef a ty, Pane (4:52)
4. A ty ma nepoznáš (5:20)
5. Kto ma miluje (4:18)
6. Verte vo mňa (4:17)
7. S Ježišom pri Poslednej večeri (6:05)
8. Vedome žiť (5:15)
9. Teraz ešte nechápeš (4:48)
10. Nadišla hodina odísť (5:20)
11. Zrada (3:21)
12. Viera vo večný život (4:02)
13. Slová na rozlúčku (5:56)

celková dĺžka 59:40

Veriť v Pána (CD)meditácieJozef ŠuppaDobrá knihaCD - audiokniha2014-140,00 Kč

Hľadať Pána (CD)

Meditácie obľúbeného duchovného autora v jeho vlastnej interpretácii.

1. Hľa, prichádzam, Pane (5:22)
2. Hľadať Pána (3:50)
3. Nepochopiteľný Boh (5:45)
4. Boh je Láska (5:35)
5. Božia vôľa (7:19)
6. Boží pohľad (6:00)
7. Ja hľadám tvoju tvár (6:09)
8. Boh navonok a vnútri (5:05)
9. Neviera (6:49)
10. Vrátiť sa k Pánovi (3:52)
11. Zodpovednosť (4:45)
12. Slovo nádeje (4:21)
13.Tí, čo dúfajú v teba, Pane (4:48)

Hľadať Pána (CD)Jozef ŠuppaDobrá knihaCD2014-130,00 Kč

Vyznat se sám v sobě

Vyznat se sám v soběRozlišování duchůJozef ŠuppaKartuziánské nakladatelstvíkniha2014-0665,00 Kč

Modliť sa a žiť z viery

Riadky tejto knižky chcú byť jednoduchým pozvaním živiť sa Božím slovom a nechať si srdce formovať premieňajúcou milosťou.

Kiež nám pomôžu modliť sa a žiť z viery.

Modliť sa a žiť z vieryJozef ŠuppaDobrá knihakniha SK2013-5057,00 Kč

Sýtiť srdce i ducha

Autor týchto krátkych zamyslení nás pozýva sýtiť si srdce i ducha Božou pravdou, krásou a láskou. Žijeme tým, čím sýtime svoje srdce i svojho ducha. Ježiš o sebe hovorí, že prišiel, aby sme mali život a mali ho hojnejšie (porov. Jn 10,10). Chce, aby sme sa sýtili jeho slovom, lebo nielen z chleba žije človek(Mt 4,4). Chce, aby sme sa sýtili ním samým, preto nám hovorí:
Vezmite a jedzte z neho všetci (porov. Mt 26,26-27). Nuž, sýťme si srdce i ducha hodnotami Kristovho evanjelia, aby sme žili jeho životom.

Sýtiť srdce i duchaKrátke zamysleniaJozef ŠuppaDobrá knihakniha SK2013-4757,00 Kč

Byť s Ježišom II.

Božie slovo je pre nás nielen prameňom najdôležitejšieho poznania, ale i životnej sily, ktorú potrebujeme pre svoj každodenný život.
Hoci sú tieto meditácie venované viac kňazom, môžu pomôcť všetkým, ktorým záleží na živote z Božieho slova. Kiež nám pomôžu v tomto Roku viery dozrievať v osobnom vzťahu s Ježišom.

Byť s Ježišom II.Meditácie nad Markovým evanjeliomJozef ŠuppaDobrá knihakniha SK2013-3852,00 Kč

Deviatnik k svätému Ignácovi z Loyoly

Je Cirkev bez chyby? Sv. Pavol hovorí, že áno. Ježiš si pripravil Cirkev čistú a nepoškvrnenú, ale v tejto bezchybnej Cirkvi sú veľmi chybní ľudia. Aj keď to Ježiš Kristus vedel, trval na svojej dôvere v človeka.
A neodvolal to ani vtedy, keď musel konštatovať, že človek nechápe, čo je Božie, iba čo je ľudské.

Sme vyvolení, aby sme čistou láskou kráčali životom. Len pre to a pre nič iné. Všetko ostatné je záležitosťou nášho Boha. A ten určite nič nepokazí.

Deviatnik k svätému Ignácovi z LoyolyJozef ŠuppaDobrá knihakniha SK2013-2639,00 Kč

Modlitby a piesne pátra Jozefa Porubčana SJ

Páter Jozef Porubčan sa narodil 24. júna 1925 v Šípkove pri Slatine nad Bebravou. 17-ročný vstúpil do jezuitského noviciátu v Ružomberku, neskôr študoval filozofiu v Brne a v Dečíne. V roku 1950 ho odvliekli do sústreďovacieho tábora. 24.12. 1950 ho biskup Róbert Pobožný v Rožňave tajne vysvätil na kňaza. Potom krátko pracoval v Trenčíne a pätnásť rokov súkromne hospodáril na Jame v Šípkove. Počas tohto obdobia po celom Československu dával exercície tisícom ľudí. V rokoch 1971-1990 pôsobil ako kaplán v Považskej Bystrici a správca farnosti v Udiči.
V roku 1990 sa stal predstaveným jezuitskej komunity v Piešťanoch. 16. mája 1996 mu Trnavská univerzita udelila čestný doktorát.
Charizmou jeho života bolo dávanie duchovných cvičení. Zomrel v Báči 2. mája 1998 počas dávania duchovných cvičení.

Modlitby a piesne pátra Jozefa Porubčana SJJozef ŠuppaDobrá knihakniha SK2013-2152,00 Kč

Byť s Ježišom

K meditáciám nad Svätým písmom nás povzbudzujú slová Svätého Otca Benedikta XVI.: Pre všetkých je dôležité učiť sa denne stále viac „zostávať“ s Pánom v osobnom stretaní sa s ním, nechávať sa strhnúť a uchvátiť jeho láskou. Hoci sú tieto meditácie venované viac kňazom, môžu pomôcť všetkým, ktorým záleží na dôvernom a osobnom vzťahu s Ježišom.

Byť s JežišomMeditácie nad Matúšovým evanjeliomJozef ŠuppaDobrá knihakniha SK2012-4970,00 Kč

Vyznať sa v sebe samom

Rozlišovaniu duchov sa človek musí aj učiť, aby vedel dôkladne a pravdivo skúmať myšlienky, hnutia a úmysly. Schopnosť rozlišovať je matkou všetkých čností a potrebuje ju každý tak pri usmerňovaní života iných, ako aj pri zameriavaní a náprave vlastného života. Pravidlá svätého Ignáca na rozlišovanie duchov nám chcú v tom pomôcť. Nech k tomu poslúžia aj slová tejto knižky, ktoré odzneli vo forme príhovorov.

Vyznať sa v sebe samomRozlišovanie duchovJozef ŠuppaDobrá knihakniha2012-4252,00 Kč

Mučeníci lásky ku Kristovi

Svedectvo života jezuitského novica Tomáša Munka a jeho otca Františka je také významné, že presahuje rámec ich rodiny a našej krajiny. Možno v ňom aj dnes objavovať aktuálne posolstvo pre všetkých ľudí. Táto knižočka chce prispieť k tomu, aby sme ich život lepšie spoznali a povzbudili sa ich vierou a láskou ku Kristovi.

Mučeníci lásky ku KristoviTomáš a František MunkovciJozef ŠuppaDobrá knihakniha SK2010-5252,00 Kč

Pod krížom

Kniha meditácií začína slovami P. Jozefa Porubčana: "Nauč ma, Kriste, ako žiť, nauč ma milovať ! Evanjeliu uveriť, život objavovať. Pod Tvojim krížom, Ježišu..."
Táto prosba je akousi výzvou pre nás všetkých, aby sme sa spolu s Ježišom pozreli na svoj život na vlastné zlyhania, ale aj na nádej, ktorá je v tajomstve kríža daná nám všetkým – ako pozvanie nechať sa prijať Bohom a rásť tak v jeho láske.
Kniha je venovaná pamiatke P. Porubčana, od ktorého úmrtia si tento rok pripomíname 10 rokov.

Pod krížomJozef ŠuppaDobrá knihakniha SK2008-0160,00 Kč

Modlitby pred eucharistickým Ježišom

Modlitby inšpirované evanjeliovými citátmi sú určené pre každého, kto sa hľadá pokoj v Ježišovej prítomnosti v Eucharistii a v jeho Slove.<BR><BR>Dobrý Ježišu, dnes prichádzam k tebe a prinášam si so sebou túžbu i prosbu svojho srdca : Pane, nauč ma modliť sa... <BR>

Modlitby pred eucharistickým JežišomJozef Šuppa
Dobrá knihakniha SK2007-09125,00 Kč

Deviatnik k svätému Ignácovi z Loyoly

Vychádza pri príležitosti 450. výročia úmrtia svätca.

Deviatnik k svätému Ignácovi z LoyolyJozef ŠuppaDobrá knihakniha SK2005-5231,00 Kč

Pod krížom CD

Audionáhravka knihy Pod krížom – meditácie od Jozefa Šuppu.
Sprievodná hudba:
Jozef Harničár – klávesy
James Evans - gitara, husle
Hudobná réžia a mastering:
Jozef Harničár

Obsah:
1. Pod krížom 8:35
2. Umenie počúvať 7:15
3. Umenie dávať 9:41
4. Život a Božie prikázania 8:40
5. Tajomstvo Eucharistie 8:13
6. Moja zrada 5:34
7. Ježišovo Srdce 6:10

Pod krížom CDMeditácieJozef ŠuppaDobrá knihaCD2005-52117,00 Kč

Dám vám pastierov

Myšlienky k meditácii z apoštolského listu Pastores dabo vobis adresované osobitne kandidátom na kňazstvo a kňazom. Zásadné dokumenty Cirkvi treba nielen poznať, ale hlavne vnášať ich obsah do života. Posynodálna apoštolská exhortácia Jána Pavla II. Pastores dabo vobis je v posledných rokoch najdôležitejším dokumentom o kňazskej službe. Jozef Šuppa (vyšlo od neho Pán ma povolal a V dnešný večer, Pane) rozpracoval dôležité pasáže z tohto dokumentu do formy pomôcky na rozjímanie. Posolstvo exhortácie sa tak stáva aktuálnym, osobným posolstvom živo napojeným na každodenný rozhovor s Ježišom.

Dám vám pastierovJozef ŠuppaDobrá knihakniha SK1999-5245,00 Kč

Byť Kristovým kňazom

Skúsený a vyhľadávaný exercitátor i obľúbený autor predkladá v knižnej forme texty duchovných cvičení pre kňazov. Popri sledovaní plánu Duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly v nich kladie osobitný dôraz na kňazskú identitu a kňazskú službu, ktoré nositeľov tohto poslania osobitne pripodobňujú Kristovi – Kňazovi.

Byť Kristovým kňazomJozef ŠuppaDobrá knihakniha SK0001-0165,00 Kč

V dnešný večer, Pane...

V tomto vydaní sme spojili prvý a druhý zväzok úspešných zbierok modlitieb pátra Jozefa Šuppu SJ V dnešný večer, Pane… 1 a 2. Každý môže v tejto praktickej knižke nájsť vhodné slová modlitby podnietené úvahou nad Božím slovom. Knihu tak isto vezmú do ruky tí, čo hľadajú pomoc v čase, keď sa ich modlitbe nedostáva slov. Vezmú si ju i tí, čo budú hľadať vhodné slová na vyjadrenie svojho prekypujúceho srdca. Pomôže tým, ktorí budú hľadať slová na spoločnú modlitbu v spoločenstve. Bohatstvo myšlienok, tém, pocitov i nálad, s ktorými modlitby pátra Šuppu korešpondujú, nech ja všetkým čitateľom spoločníkom po čo najviac večerov.

V dnešný večer, Pane...Jozef ŠuppaDobrá knihakniha SK0001-0186,00 Kč