Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Jít s Kristem

Sebrané promluvy bl. Mons. Escrivy k nejdůležitějším svátkům církevního roku

Jít s KristemJosemaría Escrivá
Zvonkniha2018-0193,00 Kč

Svatý růženec

Svatý růženec, poprvé vydaný v roce 1934, se skládá ze série úvah o každém z patnácti tajemství svatého růžence (radostná, bolestná a slavná). Svatý Josemaría napsal tuto knihu v roce 1931, během díkuvzdání po mši svaté. Vydaná byla v roce 1934 s cílem pomoci čtenáři obracet se s jednoduchostí a důvěrou k Panně Marii a skrze ni k Nejsvětější Trojici. Tak je to také popsáno v úvodu: Začátkem cesty, jejímž cílem je naprosté zbláznění se do Ježíše, je oddaná láska k Nejsvětější Panně Marii. Texty slouží k obohacení této mariánské modlitby a kontemplaci scén ze života Ježíše a jeho blahoslavené Matky. Kniha končí několika stručnými komentáři k loretánské litanii.

Svatý růženecJosemaría Escrivá
Axiskniha2017-51125,00 Kč

Svätý ruženec, Krížová cesta

Svätý ruženec, Krížová cestaJosemaría EscriváLúč2015-110,00 Kč

Cesta

Kniha zakladatele Opus Dei, jež obsahuje 999 krátkých myšlenek, které čtenáře podněcují k dialogu s Bohem. V textu se zrcadlí kněžská práce, kterou autor začal v roce 1925: rozhovory, osobní zkušenosti, úvahy nad Písmem svatým, zlomky dopisů. Kniha byla napsána s touhou, aby se všechny cesty této země staly cestami svatosti.

CestaJosemaría Escrivá
Paulínkykniha2013-21275,00 Kč

Cesta

Základní duchovní dílo zakladatele Opus Dei, který se narodil v roce 1902 v Barbastru ve Španělsku. Své kněžské působení započal v roce 1925. 2. října založil Opus Dei, instituci katolické církve (od roku 1982 osobní prelatura). Mons. Escrivá byl papežovým domácím prelátem, členem papežské římské akademie. Zemřel v pověsti svatosti 26. června 1975 v Římě. 17. května 1992 byl blahořečen. Dne 20. prosince 2001 papež Jan Pavel II. schválil zázrak, který otevřel cestu ke svatořečení mons. Escrivy. Dne 6. října 2002 byl svatořečen.

CestaJosemaría EscriváCestakniha2004-01138,00 Kč

Cesta

Základní duchovní dílo zakladatele Opus Dei, který se narodil v roce 1902 v Barbastru ve Španělsku. Své kněžské působení započal v roce 1925. 2. října založil Opus Dei, instituci katolické církve (od roku 1982 osobní prelatura). Mons. Escrivá byl papežovým domácím prelátem, členem papežské římské akademie. Zemřel v pověsti svatosti 26. června 1975 v Římě. 17. května 1992 byl blahořečen. Dne 20. prosince 2001 papež Jan Pavel II. schválil zázrak, který otevřel cestu ke svatořečení mons. Escrivy. Dne 6. října 2002 byl svatořečen.

CestaJosemaría EscriváCestakniha2004-01138,00 Kč

Křížová cesta

Zakladatel Opus Dei často a láskyplně meditoval o událostech spojených s Ježíšovou smrtí a zmrtvýchvstáním. Křížová cesta není pro mons. Escrivu smutné cvičení. Mnohokrát učil, že křesťanská radost má své kořeny v podobě kříže. Jestliže je umučení Kristovo cestou bolestnou, pak je i cestou naděje a jistého vítězství.

Křížová cestaJosemaría Escrivá
Cestakniha2002-0168,00 Kč

Boží přátelé

V tomto svazku homilií jsou uvedeny texty, které byly zveřejněny ještě za pozemského života mons. Escrivá de Balaguera, a zároveň jiné, které měly být publikovány později.

Boží přáteléJosemaría EscriváZvonkniha1998-53128,00 Kč