Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Ministrantská knížka

Průvodce ministrantskou službou podle zásad hnutí „Pueri Domini“. Knížka je určena pro práci s ministranty v rámci školního roku. Rozlišuje tři období ministrantské služby – období přípravy, ministrování a lektorské služby. V přípravném období se adept služby u oltáře seznámí se vším o liturgii a liturgickém prostoru. Tato část končí přípravou na obřad přijetí mezi ministranty. Období ministrování je rozvrženo na sedm roků. Každý rok doprovází ministranta světec jako příklad služby Bohu a lidem. Světec je průvodcem i lektorské služby. Ministrantská knížka obsahuje také přílohu modliteb (před a po mši svaté, po svatém přijímání).

Ministrantská knížkaJosef Janšta
MCMkniha2019-1087,00 Kč

Pohádky bratra Pavla

Terezka, Andrea, Michal, Lukáš a Marcel jsou malé děti, ale po příchodu ze školy nemají na ně rodiče čas. Proto se potulují po sídlišti a stávají se terčem šikanování starších kluků. Seznamují se s mladým řeholníkem Pavlem, který je nejenom ochrání před výrostky, ale každý den se dětem věnuje. Při těchto setkáních jim povídá pohádky o poutníku Kryštofovi. Takto učí děti nejenom etickému jednání, ale radí ve stávajících životních situacích. Ilustrace Naděžda Knápková.

Pohádky bratra PavlaJosef Janšta
MCMkniha2018-01119,00 Kč

Desatero ( 2.vyd)

Příběhy k jednotlivým přikázáním Desatera. Vhodné pro katechezi i pro samostatnou četbu. Pro děti a mládež od 9 let.

Desatero ( 2.vyd)Josef JanštaKartuziánské nakladatelstvíkniha2014-48145,00 Kč

Ministrantská knížka

Průvodce ministrantskou službou podle zásad hnutí „Pueri Domini“. Knížka je určena pro práci s ministranty v rámci školního roku. Rozlišuje tři období ministrantské služby – období přípravy, ministrování a lektorské služby. V přípravném období se adept služby u oltáře seznámí se vším o liturgii a liturgickém prostoru. Tato část končí přípravou na obřad přijetí mezi ministranty. Období ministrování je rozvrženo na sedm roků. Každý rok doprovází ministranta světec jako příklad služby Bohu a lidem. Světec je průvodcem i lektorské služby. Ministrantská knížka obsahuje také přílohu modliteb (před a po mši svaté, po svatém přijímání).

Ministrantská knížkaJosef Janšta
MCMkniha2014-3769,00 Kč

Vánoční zázrak v Americe

Vánoční zázrak v AmericeJosef JanštaMCMkniha2014-1933,00 Kč

Ministrantská knížka

Průvodce ministrantskou službou podle zásad hnutí „Pueri Domini“. Knížka je určena pro práci s ministranty v rámci školního roku. Rozlišuje tři období ministrantské služby – období přípravy, ministrování a lektorské služby. V přípravném období se adept služby u oltáře seznámí se vším o liturgii a liturgickém prostoru. Tato část končí přípravou na obřad přijetí mezi ministranty. Období ministrování je rozvrženo na sedm roků. Každý rok doprovází ministranta světec jako příklad služby Bohu a lidem. Světec je průvodcem i lektorské služby. Ministrantská knížka obsahuje také přílohu modliteb (před a po mši svaté, po svatém přijímání).

Ministrantská knížkaJosef JanštaMCMkniha2011-1263,00 Kč

Tomášek

Příběhy chlapce Tomáška, jeho rodiny, kamarádů a kamarádek.

Tomášek1. a 2. dílJosef JanštaKartuziánské nakladatelstvíkniha2009-01158,00 Kč

Drahé děti!

Znám jedno místo – rád bych o něm pověděl mnoha lidem, aby věděli, co se tam děje.
Znám jedno místo – kdybych to uměl, napsal bych o něm báseň anebo píseň, kterou by lidé rádi zpívali. Avšak to neumím, a tak jsem napsal příběh o tom, co se tam děje a co jsem tam prožil já. A protože je to příběh nejen o dětech, ale i o dospělých, vznikla knížka, kterou mohou číst malí i velcí.
Znám jedno místo – tam mohou najít pomoc děti, které ztěžka večer usínají, protože nevědí kvůli nesvárům, kde budou usínat zítra.
Znám jedno místo – dochází tam k obrácením a uzdravením. Přesto je mnozí míjejí, protože o něm nevědí anebo nevěří, že v tak malém, nepatrném místě se mohou dít tak velké věci.
Hledáte i vy takové místo? V tom případě čtěte tuto knížku, abyste se dozvěděli, co se v tom malém městečku děje, že tam jezdí miliony lidí.
Bůh jistě působí všude, ale jsou místa zvláštním způsobem požehnaná, zvláště když odtud stále znovu zaznívá: „Drahé děti!“

Drahé děti!Josef JanštaMCMkniha2008-01129,00 Kč

Advent

Advent je vskutku požehnaná doba. Zatímco markety a menší prodejci zdůrazňují, jak důležité je mít dárek právě od nich, křesťané a lidé dobré vůle hledají radost a pokoj ve svém srdci, aby se tak připravili na příchod velikého Krále v neuvěřitelné chudobě Betléma. Knížka „Advent“ chce čtenářům k této přípravě na Vánoce pomoci. Nabízí čtení na každý den tohoto období.

AdventVečerní čtení pro dětiJosef JanštaMCMkniha2007-0197,00 Kč

Můj tatínek

Školní rok, ve kterém se děvče nebo chlapec připravuje na první svaté přijímání, je vždy mimořádným školním rokem. Dítě se chystá na první svátostné přijetí Ježíše, rodina to prožívá s ním a také vyučování náboženství je plně zaměřeno k této události. Knížka „Můj tatínek“ zachycuje rodinu Černých, která přípravu na událost prvního svatého přijímání prožívá s desetiletým Vaškem. Okruh čekatelů se přitom rozšiřuje, neboť dramatické události otevírají a prohlubují náboženský život v rodině. Příběhy Vaška, jeho tatínka a maminky, sourozenců, kamarádů i jejich pana faráře strhávají i čtenáře k hlubšímu životu modlitby, k prožívání vztahu k Eucharistii. A jaký smysl přitom mají těžkosti, nemoci a jiná utrpení? Hledání odpovědi na tuto otázku prostupuje celou knížkou od první do poslední kapitoly. Pokud i vy podobně hledáte, otevřete knížku a čtěte, nejlépe rodiče s dětmi, a dá se očekávat, že také nemálo najdete.

Můj tatínekVečerní čteníJosef JanštaMCMkniha2007-01179,00 Kč

Dvojčata

Rodina Novákova prožívá s dvojčaty Josífkem a Maruškou jejich první rok školní docházky. Čtenáři se mohou připojit a být s nimi nejenom ve škole, ale poznají i jejich rodinu a farnost, ve které žijí. Vydají se s nimi na výlety, mezi jejich kamarády, poznají krásu žitého křesťanství ve všedním životě i při liturgických slavnostech. V rámci edice Večerní čtení není tento sedmý svazek zaměřen pouze na určité období, ale děj se rozprostře takřka na celý liturgický rok.

DvojčataVečerní čteníJosef Janšta
MCMkniha2004-53193,00 Kč

Pravá láska

Šestý svazek edice „Večerní čtení“ pokrývá 21 večerů v liturgickém mezidobí. Uvádí dvě perly z Nového zákona – blahoslavenství a Velepíseň lásky. Autor užívá podobné metody, jakou často ve svých kázáních volil Pán Ježíš – podobenství, která příběhem vysvětlují náboženskou pravdu. Radostná zvěst – evangelium – tak dostává konkrétní podobu v myšlení a jednání dnešních děvčat a chlapců a ukazuje se jako stále živá a vysoce aktuální.

Pravá láskaJosef Janšta
MCMkniha2004-01159,00 Kč

Velikonoce II

Každý křesťan touží po tom, aby Duch Svatý vstoupil do jeho života a naplnil jej moudrostí, radou, silou a opravdovou zbožností. Na rozdíl od mnoha jiných přání je tato touha splnitelná. Ježíš totiž slíbil Ducha Svatého těm, kteří se budou shromažďovat v jeho jménu a společně o Ducha Svatého prosit. Křesťanské rodiny mohou tuto Ježíšovu výzvu uskutečnit doma. Přitom si zpestří společné chvíle četbou ze čtvrtého svazku edice Večerní čtení. Načerpají tak povzbuzení z příběhů, které o působení Božího Ducha vyprávějí.

Velikonoce IIJosef JanštaMCMkniha2003-01108,00 Kč

Půst I

Postní doba – od Popeleční středy až po Velký pátek, čtyřicetidenní cesta na Kalvárii. Smutná vyhlídka? Kdepak… Vážná? To ano. Ale především na každém kroku spojená s Ježíšem, který nás tak miloval, že za nás podstoupil cestu kříže. Postní cesta je tedy cestou lásky. A nad to nic krásnějšího není a ani být nemůže. „Půst I“ jako další knížka edice Večerní čtení čtenáře v jednotlivých příbězích i ve čtení na pokračování zavede na cestu lásky dětí i jejich dospělých průvodců. Ilustrace Lucie Fričová.

Půst IJosef JanštaMCMkniha2002-0196,00 Kč

Půst II

První část postní doby vyzývá křesťany především k půstu, ke změně smýšlení. Ve druhé části obrací liturgie naši pozornost více na blížící se Ježíšovo utrpení. Jsou to úryvky z Janova evangelia, které odrážejí napětí mezi Ježíšem a farizeji a zároveň přitom předkládají nejsvětější pravdy zjevení. Osmý svazek edice Večerní čtení se snaží z těchto textů vystihnout podstatné poselství a na příkladech ze současné doby je vysvětlit i dětskému čtenáři.

Půst IIVečerní čteníJosef JanštaMCMkniha2002-01129,00 Kč

Velikonoce I

Velikonoce jsou vrcholným obdobím církevního roku. Druhý svazek edice Večerní čtení chce pomoci rodinám, aby si prožitek velikonoční radosti přenesly do společně strávených večerů. Knížka „Velikonoce I“ se má stát „kamarádem“ rodičů a dětí, kteří se po společné četbě snáze rozhodují, hledají východiska a také se radují. Ale i jednotliví čtenáři mohou s obrozeným velikonočním poselstvím šířit radost křesťanství do svého okolí. Knížka je psána pro děti, ale pomůže i dospělým k osvojení dětského vnímání světa, jehož oddanost a důvěrnost dal Ježíš za příklad všem. I proto nemají knížky edice „Večerní čtení“ určeno, pro který věk jsou vhodné. Rozmanitost příběhů dává předpoklad, že je budou vnímat děti nejen základního školního věku, ale i dospělejší a dospělé děti Boží. Ilustrace Lucie Fričová.

Velikonoce IJosef JanštaMCMkniha2002-0193,00 Kč

Pohádky bratra Pavla

Terezka, Andrea, Michal, Lukáš a Marcel jsou malé děti, ale po příchodu ze školy nemají na ně rodiče čas. Proto se potulují po sídlišti a stávají se terčem šikanování starších kluků. Seznamují se s mladým řeholníkem Pavlem, který je nejenom ochrání před výrostky, ale každý den se dětem věnuje. Při těchto setkáních jim povídá pohádky o poutníku Kryštofovi. Takto učí děti nejenom etickému jednání, ale radí ve stávajících životních situacích. Ilustrace Naděžda Knápková.

Pohádky bratra PavlaJosef Janšta
MCMkniha1999-52119,00 Kč

Desatero

Příběhy k jednotlivým přikázáním Desatera. Vhodné pro katechezi i pro samostatnou četbu. Pro děti a mládež od 13 let. Ilustrace Petr Káňa. Třetí, opravené vydání.

DesateroJosef JanštaMCMkniha1998-0176,00 Kč

Noví kamarádi

Třicet dramatických příběhů z dětského světa našich dnů. Stálým průvodcem malého čtenáře je křesťanská rodina s dětmi Veronikou, Táňou, Jakubem a Honzou. Autor nechává po skončení příběhu tuto rodinu děj vyprávění rozebrat, hledat východisko a model pro eticky hodnotné jednání. Dílo „Noví kamarádi“ bylo jako soubor scénářů vysíláno v Radiu Proglas. Ilustrace Lucie Fričová.

Noví kamarádiJosef JanštaMCMkniha1998-01128,00 Kč

Záhada úsměvu a jiné příběhy

Časté ubližování stíhá hlavní postavy příběhů, ty se brání, avšak neoplácejí, ale otevírají tomu, kdo jim ubližoval, cestu smíru a zásadně odpovídají nabídkou dobra a lásky. Knížka je určena dětem školního věku. Ilustrace Lucie Fričová.

Záhada úsměvu a jiné příběhyJosef JanštaMCMkniha1998-01120,00 Kč

Evička

V příběhu pro děti od 5 do 10 let se setkáváme s obyčejnou rodinou, prožíváme s ní všední i sváteční události. Jsme vtaženi do jejich problémů, poznáváme sílu žitého křesťanství, které se otevírá okolí a přijímá ty, kterým doma chybí láska. Ilustrace Anna Chromá.

EvičkaJosef JanštaMCMkniha1997-0187,00 Kč

Advent

Příběhy ze života dětí a mládeže, příklady světců, svědectví, čtení na pokračování, modlitba na konci každého čtení – to vše tvoří soubor na každý den adventu. Vyšlo jako první svazek edice Večerní čtení, která postupně zahrne další období církevního roku. Rodiče, prarodiče či vychovatelé, kteří rádi s dětmi čtou před spaním a modlí se nebo hledají k tomu inspiraci, dostávají do rukou velmi dobrou pomůcku s ilustracemi Lucie Fričové.

AdventJosef JanštaMCMkniha0001-0185,00 Kč

Ministrantská knížka

Průvodce ministrantskou službou podle zásad hnutí „Pueri Domini“. Knížka je určena pro práci s ministranty v rámci školního roku. Rozlišuje tři období ministrantské služby – období přípravy, ministrování a lektorské služby. V přípravném období se adept služby u oltáře seznámí se vším o liturgii a liturgickém prostoru. Tato část končí přípravou na obřad přijetí mezi ministranty. Období ministrování je rozvrženo na sedm roků. Každý rok doprovází ministranta světec jako příklad služby Bohu a lidem. Světec je průvodcem i lektorské služby. Ministrantská knížka obsahuje také přílohu modliteb (před a po mši svaté, po svatém přijímání).

Ministrantská knížkaJosef JanštaMCMkniha0001-0159,00 Kč