Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Janovy listy

Ján píše ako kazateľ svojim ľuďom jazykom, ktorému bude rozumieť každý súčasný kazateľ. Miluje ľudí zverených do jeho starostlivosti. Sú to jeho „deti”, jeho „milí” (1J 2,1.7). Túži ich chrániť od chýb a zla a chce ich vidieť pevne zakotvených vo viere, láske a svätosti. A tak apeluje na to, čím sú a čo vedia. Nemá pre nich nové učenie. Práve naopak, žiada ich, aby si spomenuli na to, čo už vedia, čo majú a čo sú. Varuje ich pred odchýlením sa od toho a nabáda ich, aby tomu ostali verní. Kedykoľvek novátori spôsobujú problémy v cirkvi a posmievajú sa všetkému, čo je staré a tradičné, potrebujeme počuť a venovať pozornosť Jánovým napomenutiam pokračovať v tom, čo sme sa naučili a čo sme dostali a nechať, aby to v nás pôsobilo.

Janovy listyJohn R.W. StottPorta librikniha SK0001-01307,00 Kč