Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Štěstí začíná uvnitř (4.vyd)

„Přirozeným stavem bytosti jménem člověk je být šťastný. Věřím, že Bůh nás stvořil k tomu, abychom byli šťastní nyní v tomto světě i navěky ve světě příštím. Z toho logicky plyne: Pokud je člověk stále nešťastný, něco není v pořádku. Něco chybí. Samozřejmě to nemusí být vinou nebo rozhodnutím tohoto člověka. Avšak trvám na tom, že něco chybí. Doufám, že myšlenky a zkušenosti, které vám nabízím v této knize, vám pomohou na cestě ke stále většímu štěstí.“
lOblíbený autor spirituální literatury John Powell je emeritním profesorem na Loyola University v Chicagu. V jeho přednáškách a dílech se odrážejí bohaté psychologické i duchovní zkušenosti. Je autorem bestselleru Láska bez podmínek (první vydání v Portálu 1994).

Štěstí začíná uvnitř (4.vyd)John PowellPortálkniha2015-13249,00 Kč

Láska bez podmínek (6.vyd)

Kniha odhaluje smysl slov „skutečná, bezpodmínečná láska“. Autor, dnes už klasik spirituální literatury, se v ní zamýšlí nad podmínkami takového vztahu, kdy si přestáváme jakékoli podmínky klást, protože druhého milujeme takového, jaký je, s tím, co k němu patří, co dělá, jak mluví a co vyznává. Láska totiž nepatří do kategorií, které vládnou tomuto světu a které vyjadřujeme slovy: Co z toho budu mít? „Pravá láska je a vždy musí být darem ve svobodě.“ Oblíbený autor spirituální literatury John Powell je emeritním profesorem na Loyola University v Chicagu. V jeho přednáškách a dílech se odrážejí bohaté psychologické i duchovní zkušenosti. Je autorem bestselleru Štěstí začíná uvnitř (první vydání v Portálu 1995).

Láska bez podmínek (6.vyd)John PowellPortálkniha2015-11139,00 Kč

Prečo žiť, prečo umrieť

Obľúbený jezuitský autor John Powell ponúka v tomto diele najprv dôkladný pohľad na situáciu človeka v sekularizovanom svete. Zamýšľa sa nad svetom, ktorému dominuje vysoké životné tempo, výdobytky vedy a techniky, presadzovanie ľudskej individuality, honba za výkonom a uznaním. Na širokej ploche líči obraz ľudskej existencie, ktorá sa ocitla v „Sekulárnom Meste“, v meste bez Boha, kde zdanlivo Boha ani netreba. V druhej časti knihy ponúka pohľad na miesto viery v tomto „Sekulárnom Meste“. Nenachádza v ňom miesto pre vieru v Boha, ktorá nevyrástla z detských topánočiek, ktorá je nezrelá, nezakotvená v osobnej skúsenosti a v osobných rozhodnutiach. Hovorí o viere jazykom sekulárneho sveta, hovorí o stupňoch jej dozrievania. Viera je podľa neho stále dôvodom, pre ktorý sa oplatí aj žiť, aj umrieť.

Prečo žiť, prečo umrieťNový pohľad na vieru v BohaJohn PowellDobrá knihakniha SK2014-50156,00 Kč

Bezvýhradná láska

Prijať lásku ako životný princíp zmysluplnej existencie nepovažuje súčasná spoločnosť za dobré rozhodnutie. V spôsobe života, ktorý si dnes mnohí ľudia vyberajú, sa ustavične opakuje neľútostné spochybňovanie existencie skutočnej a trvalej ľudskej lásky. Znepokojujúce množstvo ľudí upadá pri pohľade na svoj život, prácu, manželstvo a rodinu do depresií a sebaľútosti. Zdá sa, že kult sebarealizácie je založený na predpoklade, že dať niekomu svoje slovo a sľúbiť mu vernosť v podstate znamená vzdať sa vlastnej individuality a osobnej identity.
Autor – kňaz, psychológ a autor mnohých úspešných kníh – v dialógu s čitateľom hľadá odpovede na problémy, ktoré vyvstávajú pred každým človekom, čo chce žiť skutočné plnohodnotné vzťahy.

Bezvýhradná láskaJohn PowellDobrá knihakniha SK2013-5086,00 Kč

Jak funguje hudba

John Powell dovede vyložit hudební akustiku i těm, kdo ve fyzice i v muzice plavou nebo ještě ani nesmočili prst. Vtipně zapojuje příklady z fotbalu, silničního provozu a závodního stravování, aby vysvětlil, jak vzniká v rozličných nástrojích tón a co nám dělá v uších a v hlavě, které noty a které vlny souznějí a proč, k čemu jsou stupnice a tóniny, co dělá skladatel a kterak jsme se v hudbě dostali tam, kde jsme, když muzikanti neposlouchají fyziky a fyzici muzikanty, natož aby se ti nebo oni radili s experimentálními psychology. Autor ovšem poslouchal tyhle všechny a to, co si od nich vzal, úhledně zabalil do své knížky.

Jak funguje hudbaPrůvodce posluchače vědou a psychologií krásných zvukůJohn PowellDokořánkniha2012-46298,00 Kč

Riešenie hádanky o sebe

Kto vlastne som? Posledná osoba, ktorú dobre spoznáme, sme my sami. Napriek tomu, že strávime toľko času sami so sebou, sme vzdialení sebapoznaniu. Ak sa bližšie spoznáme, nevyhnutne nachádzame v sebe nezdravé časti, ktoré pôsobia deštruktívne. Chcem a môžem sa zmeniť?

Riešenie hádanky o sebe2. vydanieJohn PowellDobrá knihakniha SK2010-5281,00 Kč

Láska bez podmínek

Kniha odhaluje smysl slov „skutečná, bezpodmínečná láska“. Autor, dnes už klasik spirituální literatury, se v ní zamýšlí nad podmínkami takového vztahu, kdy si přestáváme jakékoli podmínky klást, protože druhého milujeme takového, jaký je, s tím, co k němu patří, co dělá, jak mluví a co vyznává. Láska totiž nepatří do kategorií, které vládnou tomuto světu a které vyjadřujeme slovy: Co z toho budu mít? „Pravá láska je a vždy musí být darem ve svobodě.“
Oblíbený autor spirituální literatury John Powell je emeritním profesorem na Loyola University v Chicagu. V jeho přednáškách a dílech se odrážejí bohaté psychologické i duchovní zkušenosti. Je autorem bestselleru Štěstí začíná uvnitř (první vydání v Portálu 1995).

Láska bez podmínekJohn PowellPortálkniha2009-53139,00 Kč

Šťastie sa začína vnútri

John Powell, známy americký jezuita a psychológ, čitateľov, v tejto knižke upozorňuje, že na vlastnom šťastí musí človek tvrdo a cieľavedome pracovať. A táto práca sa odohráva v ľudskom vnútri. Keby sa na nejakej škole vyučoval predmet šťastie, mohli by tam mať túto knihu ako učebnicu. Jednotlivé kapitoly, ktoré mimochodom autor nazval cvičeniami, vysvetľujú kroky, ktoré treba na dosiahnutie vlastného šťastia podniknúť

Šťastie sa začína vnútriJohn PowellDobrá knihakniha SK2009-53146,00 Kč

Štěstí začíná uvnitř

„Přirozeným stavem bytosti jménem člověk je být šťastný. Věřím, že Bůh nás stvořil k tomu, abychom byli šťastní nyní v tomto světě i navěky ve světě příštím. Z toho logicky plyne: Pokud je člověk stále nešťastný, něco není v pořádku. Něco chybí. Samozřejmě to nemusí být vinou nebo rozhodnutím tohoto člověka. Avšak trvám na tom, že něco chybí. Doufám, že myšlenky a zkušenosti, které vám nabízím v této knize, vám pomohou na cestě ke stále většímu štěstí.“<BR>lOblíbený autor spirituální literatury John Powell je emeritním profesorem na Loyola University v Chicagu. V jeho přednáškách a dílech se odrážejí bohaté psychologické i duchovní zkušenosti. Je autorem bestselleru Láska bez podmínek (první vydání v Portálu 1994).

Štěstí začíná uvnitřJohn Powell
Portálkniha2009-53249,00 Kč

Prečo mám strach milovať ?

Už názov napovedá, že ide o zaujímavé psychologické dielo z pera známeho amerického autora Johna Powella zo Spoločnosti Ježišovej. Na jeho stránkach sa oboznámite s pohľadmi psychológa na viaceré problémy dnešného moderného človeka. Z kresťanského hľadiska sa autor zaoberá témami ako láska, strach, komplex menejcennosti, pocit viny a krivdy…
Boh nielenže má lásku, Boh je láska. Ak dávať a rozdeliť sa s blížnym je charakteristickou črtou a podstatou lásky, tak Boh je láska. Boh nemôže nadobúdať nič, lebo je Boh. Má všetko dobro a bohatstvo obsiahnuté v sebe. Dobro sa chce šíriť, túži sa rozdať. Tak i Boh, nekonečné dobro, túži rozdať sa…

Prečo mám strach milovať ?John PowellDobrá knihakniha SK2008-0160,00 Kč

Kto prvý hodí kameňom?

Často počuť výčitku, že psychológia sa zaoberá iba chorými ľuďmi, že vždy skúma len pramene mentálnych a emocionálnych chorôb. V ostatnom čase sa objavil nový trend – študovať zdravých a šťastných ľudí a skúmať pramene ľudského zdravia a šťastia. Komunikácia je najdôležitejšia zo všetkých zdrojov šťastia a zdravia. Komunikácia je základnym a podstatným predpokladom ľudskej spokojnosti.

Kto prvý hodí kameňom?John PowellDobrá knihakniha SK2007-01153,00 Kč

Prečo mám strach povedať ti, kto som ?

Táto kniha je najúspešnejším bestsellerom Johna Powella SJ, vyšli jej takmer 4 milióny výtlačkov. Autorovým cieľom bolo nahliadnuť z pozície psychológa a odborníka na komunikáciu do hĺbky ľudského vnútra a osvetliť jeho zákutia, ktoré sú zodpovedné za našu mienku o sebe samých a naše východiská pre vzťahy s inými ľuďmi. Všetci máme strach z odmietnutia, obávame sa, že ak druhí zistia, akí vlastne sme, zavrhnú nás. Staviame sa preto do neprirodzených póz, predstierame… John Powell poukazuje na päť rovín komunikácie a zisťuje, že informácie, ktoré o sebe „zverejníme“, to, či povieme, „kto sme“, určuje hĺbku a kvalitu našich vzťahov.
Žijeme v dobe informácií. Nie sú informácie o sebe azda tie najcennejšie?...

Prečo mám strach povedať ti, kto som ?John PowellDobrá knihakniha SK2007-0186,00 Kč

Štěstí začíná uvnitř

Myšlenky, které nabízí známý psycholog a jezuitský kněz, pomohou nebloudit na cestě ke štěstí slepými uličkami. Cesta ke štěstí je jako most, který musíme přejít, ne roh, za který se dá zahnout. Štěstí je v dosahu každého člověka. Jediný problém je v tom, že když se za ním vydáme ven, obvykle jdeme špatným směrem. Štěstí začíná - a vždycky začínalo - uvnitř.

Štěstí začíná uvnitřJohn PowellPortálkniha2006-23199,00 Kč

Naplno člověkem

Autor vychází z myšlenky, že veškerá změna kvality lidského života musí vyrůstat ze změny jeho osobního vnímání.

Naplno člověkemJohn Powell
Cestakniha1999-5279,00 Kč

Láska bez podmínek

Dokážeme odhalit partnerovi nejhlubší pocity a nejtajnější myšlenky, odložit osobní uspokojení a uspokojovat potřeby druhého, vzít na sebe odpovědnost za vše, co ke vztahu "my" patří? Pokud toho nejsme schopni, nestojíme o lásku.

Láska bez podmínekJohn PowellPortálkniha1993-5299,00 Kč

Dotkol sa ma

Autor ponúka akúsi svoju „duchovnú autobiografiu, v ktorej na jednej strane veľmi sebakriticky odhaľuje svoje slabosti, nesprávne postoje a zlyhania, a na druhej strane vydáva presvedčivé svedectvo o Božích „dotykoch", ktoré ovplyvnili a usmernili jeho život.

Dotkol sa maJohn PowellDobrá knihakniha SK0001-0144,00 Kč