Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Ztráta a zisk

Ztráta a zisk je první knihou, již Newman publikoval po svém obrácení ke katolicismu. Jen za autorova života se román dočkal devíti vydání. Na pozadí studentského života Oxfordu 40. let 19. století se zde odehrává intelektuální a duchovní dobrodružství v životě Charlese Redinga, mladého muže, který se chtěl vyhnout sporům, nedokázal však nejít za poznanou pravdou. Co všechno musí být člověk připraven ztratit, pokud nechce ztratit svou duši?

Ztráta a ziskPříběh konvertityJohn Henry Newman
Hesperionkniha2019-43389,00 Kč

Idea univerzity

Tento soubor přednášek a esejů vznikl v době, kdy J. H. Newman spoluzakládal Irskou katolickou univerzitu (1851) a posléze se stal jejím prvním rektorem. Autor v nich výmluvně hájí ucelené vysokoškolské vzdělání zahrnující humanitní a přírodní vědy i filozofii a teologii. Newmanovy pronikavé a brilantně formulované úvahy mají v anglosaském světě dodnes značný vliv a nejednou se ostře protnou se současnými diskusemi o roli vysokých škol ve společnosti, o významu všeobecného vzdělání nebo o vztahu víry a rozumu - jak se mj. dočteme v zasvěceném úvodu.

Idea univerzityJohn Henry Newman
Krystalkniha2019-42320,00 Kč

Novéna ke sv. Filipu Nerimu

„Setkání dvou svatých“ – brožurka vedle novény obsahuje také litanie a modlitby ke sv. Filipu Nerimu z pera bl. Johna Henryho Newmana, s úvodem představujícím oba světce.

Novéna ke sv. Filipu NerimuJohn Henry Newman
Hesperionbrožurka2019-42, 2017-0835,00 Kč

Idea univerzity

Čo je poslaním univerzity? Ako sa dá naučiť správne myslieť? Ako vplýva vzdelávanie na charakter človeka? Má sa na univerzitách učiť aj o Bohu? John Henry Newman v klasickom diele Idea univerzity obhajuje tradíciu tzv. slobodného vzdelávania. Jeho tézy a argumenty sú cenným zdrojom inšpirácie a poznania nielen pre univerzitných študentov a učiteľov, ale pre každého, kto hľadá odpovede na veľké životné otázky.
Súčasťou tohto vydania je aj šesť esejí slovenských akademikov, ktoré objasňujú kontext diela a kriticky reflektujú Newmanove tézy.

Idea univerzityJohn Henry NewmanKolégium Antona Neuwirtha2015-500,00 Kč

List vojvodovi z Norfolku

Podnetom na napísanie Listu vojvodovi z Norfolku bola knižka publikovaná v roku 1874, v ktorej Gladstone kritizuje dogmu o pápežskej neomylnosti a vyzýva katolíkov, aby ju odmietli. A Newman odpovedá

List vojvodovi z NorfolkuJohn Henry NewmanSpolok Svätého Vojtecha2015-390,00 Kč

Sen Starého Muže

Autor v originální básni shrnuje svou víru s dogmatikou a teologií katolické církve. Dovídáme se o úzkostech člověka odcházejícího z tohoto světa, o jeho starostech a nadějích, o jeho zápase a očekávání, zklamání i konečném usmíření. Uvědomujeme si Boha jako milujícího průvodce i v nejtěžších okamžicích života.

Sen Starého MužeJohn Henry NewmanCestakniha2012-2710,00 Kč

Čas Antikrista

Soubor tématických kázání k Antikristovi, jenž usedne v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha, se dotýká závažných momentů světových dějin v souvislosti s radikálními biblickými otázkami. Světec Newman tady člověka těší a přivádí k opravdové radosti.

Čas AntikristaJohn Henry NewmanRefugiumkniha2010-52120,00 Kč

Rizika víry

Publikace přináší výběr Newmanových kázání, která on sám v listě svému příteli označil za nejlepší.
Kardinál John Henry Newman (1801 - 1890) se jako duchovní anglikánské církve a univerzitní kazatel v Oxfordu stal vedoucí osobností volného sdružení, jehož cílem byla mravní a náboženská obnova anglikanismu. Jeho záměrem bylo ukázat, že anglikánská církev je nejen anglickým národním dědictvím, ale pravou církví Kristovou. Poctivost a hloubka bádání v dějinách starověké církve jej nakonec dovedly k tušení, že skutečnou nástupkyní prvotní církve je římská církev. Po sedmi letech postupné konverze dospěl do plného společenství katolické církve, v níž přijal kněžské svěcení a později od papeže Lva XIII. dokonce kardinálskou hodnost. Protože do církve přišel po cestě vytříbených argumentů, byl předurčen stát se jejím významným apologetou. Jeho působení znamenalo pro katolickou církev v Anglii dobu renesance. V roce 2010 byl papežem Benediktem XVI. prohlášen za blahoslaveného.

Rizika víryJohn Henry NewmanKrystalkniha2010-52190,00 Kč

I pokus se počítá

John Henry Newman (1801–1890) se proslavil nejprve jako představitel reformního hnutí v anglikánské církvi, intenzivní studium dějin křesťanství jej však přivedlo až ke vstupu do katolické církve (1845). Příklad kardinála Newmana jako poctivého myslitele, teologa, pastýře a muže hlubokého duchovního života vyzdvihl papež Benedikt XVI. v září 2010, když jej během své návštěvy Velké Británie prohlásil za blahoslaveného. Z bohatého díla autora, který byl dosud v češtině nedostupný, předkládáme výběr zamyšlení, úryvků z kázání a meditací, které mohou inspirovat i křesťany 21. století.

I pokus se počítáJohn Henry Newman
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2009-53119,00 Kč