Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Amoris Laetitia: Zlom, nebo kontinuita?

První komplexní reflexe dokumentu Amoris laetitia z pera českých a moravských teologů. Papež František v posynodální apoštolské exhortaci z roku 2016 ukazuje, jak důležité pro církev je téma rodiny. Současně vidíme, jak naléhavě potřebné je spojovat věrnost evangelnímu ideálu manželství a rodiny s pastorační citlivostí ke konkrétním situacím manželů a rodin. Papežovými teologickými a pastoračními impulsy se zabývali teologové na sympoziu v Českých Budějovicích v listopadu 2018. Tato kolektivní monografie je plodem jejich společného úsilí.

Amoris Laetitia: Zlom, nebo kontinuita?Realita rodin - životní a pastorační výzvyJindřich Šrajer
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2019-48199,00 Kč

Doprovázení mladých manželů ke zralému vztahu

„Promýšlíme zde metodu osobního párového doprovázení, založenou na práci s motivacemi mladých manželů při respektu k jedinečnosti jejich vztahu. Nabízíme postupy, jak u nich rozvíjet kreativní formy vzájemné komunikace a naslouchání, jak u nich posilovat respekt jednoho ke druhému. Zdůrazňujeme přitom nutný požadavek utváření trvalé schopnosti dobírat se společné dohody v různých záležitostech manželského a rodinného života. Zohledňujeme samozřejmě také duchovní dimenzi manželského vztahu.“
PhDr. Josef Zeman, CSc. (1943): psycholog a psychoterapeut, certifikovaný manželský a rodinný poradce. Po mnohaleté práci ve zdravotnictví založil r. 1991 Manželskou a rodinnou poradnu Bethesda v Brně. V letech 1996 až 2007 byl ředitelem Národního centra pro rodinu při ČBK. Jeho odborným zaměřením je terapeutická práce se vztahovými a rodinnými problémy a související publikační a přednášková činnost.
Doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. (1964): kněz, salesián s dlouholetou pastorační praxí, přednáší teologickou etiku na TF JU v Českých Budějovicích. Věnuje se teologicko-etickým otázkám, etice manželství a rodiny a křesťanské sociální etice.
Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh (1963): kněz brněnské diecéze, studoval na Catholic Institute of Sydney pastorální teologii, na Fordham University Bronx NY duchovní doprovázení a v Římě na Gregoriánské univerzitě psychologii s psychoterapeutickým výcvikem. Věnuje se pastorační službě, psychologickému a duchovnímu doprovázení.

Doprovázení mladých manželů ke zralému vztahuÚvod do metodikyJosef Zeman
Jindřich Šrajer
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2015-49119,00 Kč

Suicidium, sebeobětování, nebo mučednictví?

Sebeupálení studenta Jana Palacha na sebe strhává opětovnou pozornost, a to i po čtyřiceti letech od doby, kdy se tak stalo. Mělo v něm jít o znamení protestu, o snahu probudit „svědomí“ národa, který v důsledku invaze Sovětské armády a vojsk spojených socialistických armád do Československa v srpnu roku 1968 upadal do prohlubující se letargie. Je dosud otevřenou otázkou, zda se v tomto případě jedná o sebevraždu, hrdinství, nebo mučednictví. Kniha nabízí jedno z možných hodnocení a interpretací sebeupálení Jana Palacha z argumentačních pozic křesťanské etiky.

Suicidium, sebeobětování, nebo mučednictví?Jindřich ŠrajerTritonkniha2014-01297,00 Kč