Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Karl Heim v diskusi teologie a přírodních věd

Pokus seznámit českého čtenáře s životem a dílem pozoruhodného pietistického myslitele se opírá zejména o jeho původní knihy.

Karl Heim v diskusi teologie a přírodních věda jeho pokus o mnohodimenzionální pochopení skutečnostiJiří VogelNakladatelství Luboš Marekkniha2015-04180,00 Kč

Kapitoly z dialogu mezi vědou a vírou

Sborník příspěvků českých teologů o vztahu mezi vědou a náboženstvím. Vydáno pro Husitskou teologickou fakultu UK.

Kapitoly z dialogu mezi vědou a vírouJiří Vogel
Dalibor Vik
Nakladatelství Luboš Marekkniha2013-03180,00 Kč

Církev v sekularizované společnosti

Jeden z nejdůležitějších úkolů církve spočívá v současnosti především v praktickém uchopení výzvy k novému apoštolátu a v hledání nových stezek otevřenosti vůči okolní společnosti. Význam tradičních církví v Evropě navzdory jejich mnohdy prázdným lavicím a přestár­lým členům nepomíjí. Jsou nositelkami kontinuity křesťanského svě­dectví, pečovatelkami o bohatství křesťanského duchovního života, kultury a vzdělanosti. I když tyto církve tvoří v moderní společnosti pouhé ostrovy, jejich vliv na ní je nezanedbatelný. Jejich charitativní, vzdělávací a výchovné, sociální a mravní cítění a hodnoty, jež mají svůj pramen ve víře církve, neustále působí na společnost, společ­nost je přijímá za své, i když v jejich sekularizované podobě. Svou vzdělaností a hlubokými duchovními zkušenostmi usměrňují i necír­kevní religiozitu, čímž vytvářejí pevnou oporu nejrůznějším novým náboženským skupinám a hnutím. Jejich přítomnost je zárukou pro to, aby společnost neklesla k náboženskému primitivismu a funda­mentalismu. Proto lze naši kulturu nazývat i nadále křesťanskou, ač­koli se ke křesťanství již příliš otevřeně nehlásí, ba mnohdy k jeho veřejným projevům přistupuje s nedůvěrou, ne-li dokonce s odporem.

Církev v sekularizované společnostiStudie k husitské eklesiologii předložená UK HTFJiří VogelNakladatelství Luboš Marekkniha2004-53180,00 Kč

Herman Schell - apologeta a dogmatik

Dílo katolického modernisty a jeho vliv na Církev československou husitskou.

Herman Schell - apologeta a dogmatikJiří VogelNakladatelství Luboš Marekkniha2001-01150,00 Kč