Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Markovo evangelium 9-16

Druhý díl komentáře pražského novozákoníka Jiřího Mrázka k Markovu evangeliu (kapitoly 9 – 16).

Markovo evangelium 9-16Jiří Mrázek
Mlýnkniha2019-51149,00 Kč

Markovo evangelium 1-8

Komentář pražského novozákoníka Jiřího Mrázka sleduje Markovo evangelium důsledně jako příběh. I když text tohoto evangelia znáte a ledacos jste o něm četli, Mrázkova knížka vám poskytne spoustu podnětů k přemýšlení a možná i nějaká překvapení. Druhý díl (Markovo evangelium 9 – 16) vyjde v roce 2019.

Markovo evangelium 1-8Jiří Mrázek
Mlýnkniha2019-03149,00 Kč

Kázání na hoře

Kázání na hořeJiří Mrázek
Mlýnkniha2017-51149,00 Kč

Teologie opomíjených

Teologie novozákonních knih, kterým se obvykle nedostává tolik pozornosti – třeba proto, že řeší jen některá vybraná témata, a jinými se nezabývají, chybí v nich ucelený systém (což však neznamená, že jej autoři v hlavě neměli). Knížka Jižřího Mrázka čte mezi řádky: v tom, o čem autoři novozákonních knih přímo nemluví, ale lze zjkistit, že to předpokládají. Teologie evangelia podle Marka, Matouše a Lukáše, dopisů Petrových, epištoly Jakubovy a Judovy, Zjevení Janova a pastorálních epištol

Teologie opomíjenýchPřhlížené hlasy v Novém zákoněJiří MrázekMlýnkniha2014-01149,00 Kč

Evangelium podle Matouše (1961)

Komentářovou řadu Český ekumenický komentář k Novému zákonu (ČEK) připravují čeští teologové z různých církví. Komentáře vydává Česká biblická společnost ve spolupráci s Centrem biblických studií. Jednotlivé svazky jsou číslovány podle pořadí knih v Novém zákoně.<BR>V rámci ČEK vychází pod číslem 1 jako čtvrtý svazek první kniha Nového zákona – Evangelium podle Matouše.<BR>Autor komentáře, doc. Jiří Mrázek, Th.D., vedoucí katedry Nového zákona ETF UK, se Matoušovým evangeliem zabývá dlouhodobě a na toto téma již několikrát publikoval.

Evangelium podle Matouše (1961)Český ekumenický komentář k Novému zákonuJiří Mrázek
CBSkniha2012-04298,00 Kč

Bláznovství víry podle Jakuba

Jakubova epištola má pověst spisu, který zdůrazňuje (dobré) skutky a protiřečí tím dopisům apoštola Pavla. „Víra bez skutků je mrtvá“ – ta věta je známá, a přece trochu nejasná: o jakých skutcích je tu přesně řeč? Nepodkládám Jakubovi něco jiného, než napsal? Jiří Mrázek v této knize nabídl čtenářům velmi čtivý výklad Jakubova dopisu opatřený doslovným překladem.

Bláznovství víry podle JakubaVýklad Jakubovy epištolyJiří MrázekMlýnkniha2010-5299,00 Kč

Lukášovská podobenství

Tato práce pražského novozákoníka volně navazuje na předchozí knihu Podobenství v kontextu Matoušova evangelia. Tentokrát se autor věnuje patnácti podobenstvím podle zpracování evangelisty Lukáše: zkoumá, jakým způsobem evangelista s podobenstvími pracuje, jak je zařazuje do vyprávění a jakým způsobem vede čtenáře ke správnému pochopení. Publikace je výsledkem badatelské činnosti v rámci výzkumného záměru/grantu MSM 0021620802 – Hermeneutika křesťanské, zvláště české protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy – a vychází s jeho finanční podporou.

Lukášovská podobenstvíJiří MrázekMlýnkniha2010-52149,00 Kč

Milost podle Písma a starokřesťanských autorů

Martin Prudký: Hospodin, »Bůh milostivý« & Izrael, lid »z boží milosti«,
Jan Roskovec: Pojem milosti v pavlovském okruhu Nového zákona,
Petr Pokorný: Markovo evangelium a lukášovské spisy,
Jiří Mrázek: Milost v Matoušově evangeliu,
Jiří Mrázek: Milost v Prvním a Druhém listu Petrově,
Jan A. Dus: Milost u Klémenta Římského,
Matyáš Havrda: Valentinovské pojetí milosti,
Vít Hušek: Nauka o milosti u Ambrože Milánského,
Lenka Karfíková: Augustinův dvojí výklad Pavlovy nauky o milosti,
Ladislav Chvátal: Kosmologické předpoklady nauky o milosti u Maxima Vyznavače.

Milost podle Písma a starokřesťanských autorůLenka Karfíková
Jiří Mrázek
Mlýnkniha2010-52139,00 Kč

Podobenství v kontextu Matoušova evangelia

Kniha se zabývá Ježíšovými podobenstvími a analyzuje význam, který dostávají zasazením do širšího celku evangelia.

Podobenství v kontextu Matoušova evangeliaJiří MrázekMlýnkniha2010-52149,00 Kč

Zjevení Janovo

Zjevení Janovo je v současnosti jednou z nejoblíbenějších, zároveň však i jednou z vykladačsky nejobtížnějších knih Nového zákona. Významný český biblista Doc. Jiří Mrázek, Th.D. shrnuje v dalším díle Českého ekumenického komentáře svou několikaletou badatelskou i pedagogickou činnost věnovanou této biblické knize.

Zjevení JanovoČeský ekumenický komentář k Novému zákonuJiří MrázekCBSkniha2009-01198,00 Kč