Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Poutní místa českobudějovické diecéze

Kniha podává soupis a základní charakteristiku poutních míst katolických věřících na území českobudějovické diecéze. Pozornost je věnována nejen poutním kostelům a kaplím, ale také některým drobným sakrálním stavbám v krajině, jako křížovým cestám, kapličkám, Božím mukám a dalším objektům, které lze označit jako "místa zvláštní zbožnosti". Z hlediska uměleckohistorického jsou popisovány především milostné sochy a obrazy, které jsou nedílnou součástí poutních míst.
V úvodních odstavcích hesel, charakterizujících obce, byly ponechány údaje o počtu obyvatel římskokatolického vyznání (uváděny ve zkrácené formě jako počet "katolíků" v procentech) z roku 2001, neboť tyto výsledky lze považovat za reprezentativnější než výsledky posledního Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, kdy byla odpověď na otázku náboženského vyznání nepovinná. Tyto údaje nejsou zaznamenány u menších osad, které jsou součástí sousedních obcí.
Ve vybraných lokalitách, v nichž se roku 1921 přihlásilo větší množství lidí k nově založené církvi československé, jsou uvedeny i tyto údaje, neboť dokreslují charakter obce. Počet obyvatel římskokatolického vyznání (zde zkráceně jako počet "katolíků") z předchozích sčítání, zvláště z roku 1921, je zachycen jen u měst a některých obcí, kde bylo pestřejší náboženské složení obyvatelstva. Podobně i národnost německá je uváděna jen ve vybraných případech, většinou jejího vyššího zastoupení. Německé názvy jsou důsledně citovány u těch obcí, které měly do roku 1945 většinu německého obyvatelstva.

Poutní místa českobudějovické diecézeMilostné obrazy, sochy a místa zvláštní zbožnostiJiří ČernýNová tiskárna Pelhřimovkniha2013-33330,00 Kč

Poutní místa jihozápadní Moravy

Kniha obsahuje přes 200 hesel posvátných míst z území Dačicka, Ivančicka, Jihlavska, Třebíčska, Znojemska a Žďárska, k nimž je přiřazeno i bývalé hlavní zemské město Brno jako centrum celé jižní Moravy. Úvod přibližuje historickou a kulturní charakteristiku regionu, problematiku poutí,poutních míst, léčivých pramenů, milostných obrazů i architektonickou hodnotu sakrálních objektů. V přídavné části jsou uvedena další poutní místa, zvláště z přilehlé oblasti Čech a Dolních Rakous (včetně Vídně), s nimiž jihozápadní Morava odedávna udržovala styky. Autor publikace, která má 302 stran, je Mgr. Ing. Jiří Černý (nar. 1961 v Pelhřimově) vystudoval obor dějiny umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. je autorem monografií Svatý Jan Nepomucký ve výtvarném umění Pelhřimovska (1993), Pelhřimov – Obraz města v architektuře 19. a 20. století (1996) a Poutní místa Českobudějovicka a Novohradska (2004).

Poutní místa jihozápadní MoravyMilostné obrazy, sochy a místa zvláštní zbožnostiJiří ČernýNová tiskárna Pelhřimovkniha2012-50275,00 Kč

Jošua

Dlouho očekávané autorské CD Jiřího Černého obsahuje kolekci 13 nových písní.

JošuaJiří Černý
Jiří ČernýCD2010-52199,00 Kč

Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky

Abecední slovník významných představitelů české lingvistiky od počátků do současnosti. Hesla obsahují základní biografická data a hlavní obory činnosti každého lingvisty, seznam jeho nejdůležitějších publikovaných prací a pokud možno úplný soupis článků a dalších prací, které byly publikovány o něm. Do slovníku jsou zahrnuti i lingvisté jiných národností, kteří delší dobu pracovali v českém prostředí a významně se podíleli na rozvoji české lingvistiky (např. P. J. Šafařík, N. S. Trubeckoj, R. Jakobson), a několik významných českých lingvistů žijících v zahraničí (např. J. Straka, L. Zgusta).

Kdo je kdo v dějinách české lingvistikyJiří- Černý
Jan Holeš
Librikniha2008-01690,00 Kč

Malé dějiny lingvistiky

Základní vhled do vývoje lingvistiky od nejstarších dob do současnosti
Jde o informace, s kterými by se měl seznámit každý student filologického oboru hned na začátku studia, protože by mu měly značně usnadnit studium dalších lingvistických oborů, jako je fonetika, fonologie, morfologie, syntax, lexikologie, sémantika nebo obecná lingvistika. Kromě toho, že kniha je lingvistickou učebnicí, je také průvodcem dějinami lidského zápasu o pochopení smyslu primárního komunikačního prostředku člověka - jazyka, v jeho psané i mluvené formě, od prvního zápisu mluveného slova, přes vytvoření první gramatiky, po filozofické zkoumání smyslu lidské řeči

Malé dějiny lingvistikyJiří- ČernýPortálkniha2004-53287,00 Kč

Modli se a zpívej

Kytarové písně (cca 7 desítek původních písní), včetně mešního ordinária

Modli se a zpívejJiří Černý
Karmelitánské nakladatelstvízpěvník1997-0170,00 Kč

Jezu - písně Jiřího Černého

Kytarové písně známé ze zpěvníčku „Hosana“, například: Do stínu křídel, Effatha, Neseme Pane a další.
Zvlaštní poděkování J. a J. černým, M. a E. Vlčkovým, P. Zezulkovi a ještě mnoha dalším, bez jejichž modliteb a práce by tento projekt nebyl uskutečněn.

Jezu - písně Jiřího Černého Karmelitánské nakladatelstvíMC1990-01105,00 Kč

Jezu - písně Jiřího Černého

Kytarové písně známé ze zpěvníčku „Hosana“, například: Do stínu křídel, Effatha, Neseme Pane a další.
Zvlaštní poděkování J. a J. černým, M. a E. Vlčkovým, P. Zezulkovi a ještě mnoha dalším, bez jejichž modliteb a práce by tento projekt nebyl uskutečněn.

Jezu - písně Jiřího Černého Karmelitánské nakladatelstvíMC1990-01105,00 Kč