Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Jan Hus v představách šesti staletí a ve sktutečnosti

Přednáška profesora Polce (1929–2004) nenabízí záplavu dat a jmen, ale ukazuje důležité souvislosti, širší veřejnosti často zcela neznámé. První část textu ukazuje, jak si jednotlivé generace od 15. až do 20. století vytvářely svůj vlastní pohled na Husa – často dle zásady „přání je otcem myšlenky“. Nejen že popisuje různá klišé v pohledu na osobnost mistra Jana Husa, ale zasazuje jejich vznik do zajímavých historických souvislostí.

Jan Hus v představách šesti staletí a ve sktutečnostiJaroslav V. PolcMCMkniha2015-4830,00 Kč

Svatý Jan Nepomucký

Historická monografie věnovaná oslavě hrdinného života mlčenlivého světce Jana a jeho boji proti násilí páchanému na církvi světskou mocí. Poutavé čtení přináší mnoho zajímavých informací.

Svatý Jan NepomuckýJaroslav V. PolcZvonkniha2014-20122,00 Kč

Kardinál Josef Beran

Po nástupu komunistické diktatury v roce 1948 se stal pražský arcibiskup Josef Beran nejvýraznější osobností z těch, kdo se doma otevřeně postavili proti této totalitní moci. Ačkoli v dosavadní literatuře nacházíme řadu vzpomínkových prací o něm, ačkoli i v odborné literatuře byl několikrát vylíčen jeho hrdinný boj za svobodu svědomí a práva církve, přesto dosud jsme neměli souhrnnou životopisnou práci o něm. Známý publicista B. Svoboda s pomocí materiálu soustředěného zesnulým církevním historikem J. V. Polcem se ujal tohoto úkolu a souvisle vylíčil život statečného českého kardinála od jeho mladosti v Plzni, přes studia v Římě, učitelskou činnost v Praze, věznění v německých koncentrácích až po jeho činnost v roli pražského arcibiskupa a českého primase. Obzvláštní pozornost věnuje jeho hrdinnému zápasu proti komunistické moci, kdy se změnil v mluvčího celého národa, jenž vyústil v jeho mnohaletou internaci. V závěru předkládá obraz kardinálovy činnosti v římském exilu, kdy žil ve stálém duchovním spojení s vlastí a odkud se snažil alespoň na rozhlasových vlnách své věrné posilovat.

Kardinál Josef BeranŽivotní příběh velkého vyhnanceBohumil Svoboda
Jaroslav V. Polc
Vyšehradkniha2008-0199,00 Kč

Pražské koncily a synody předhusitské doby

Rozsáhlá práce předních českých církevních historiků obsahuje souhrnnou edici provinciálních a synodálních statut pražské diecéze a další doklady z jednání synodálních shromáždění konaných ve 14. a počátkem 15. století. Vedle středověkých textů statut edice obsahuje zasvěcený pramenovědný úvod a charakteristiku jednotlivých synod, seznam odborné literatury, věcný rejstřík a rejstřík osob. Odborné veřejnosti se tak do rukou dostává důležitý historický pramen církevních dějin střední Evropy i např. dějin středověké každodennosti.

Pražské koncily a synody předhusitské dobyJaroslav V. Polc
Zdeňka Hledíková
Karolinumkniha2002-01300,00 Kč

Miscellanea husitica Ioannis Sedlák

Kniha je přetiskem prací význačného historika působícího na přelomu století, Jana Evangelisty Sedláka. Obsahuje většinou nedostupné Sedlákovy práce, týkající se Husovy doby, které byly otiskovány na pokračování v brněnském časopise "Hlídka".

Miscellanea husitica Ioannis SedlákJaroslav V. Polc
S. Přibyl
Karolinumkniha1996-01460,00 Kč

Stručný přehled dějin českých a moravských diecézí po třicetileté válce

Skripta používaná na KTF.<BR>I. Církevní situace v Čechách a na Moravě.<BR>II. České diecéze.<BR>III. Moravské diecéze.

Stručný přehled dějin českých a moravských diecézí po třicetileté válceJaroslav V. Polc
KTF UKkniha1994-5237,00 Kč

Svaté roky (1300-1983)

Poutě na svatá místa jsou formou zbožnosti, kterou najdeme u všech národů a ve všech dobách. Pro křesťany se staly poutě všeobecným zvykem po roce 326, kdy se císařovna Helena vydala na cestu do Jeruzaléma. Brzy začaly poutě i na jiná místa než jen do Svaté země – ke hrobům apoštolů, mučedníků, předev ším pak do Říma.

Svaté roky (1300-1983)Jaroslav V. PolcMCMkniha0200-3679,00 Kč