Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Přehled českých církevních dějin 1

Kniha, která poslouží všem, kdo se zajímají o českou minulost a náboženské dějiny. Autor svůj přehled dovedl až do druhé světové války a sleduje v něm i dějiny nekatolických církví.<BR>Náboženskocírkevní poměry v českých zemích od příchodu křesťanství do sklonku doby románské.<BR>Rozmach církve v českých zemích ve století 13. a 14.<BR>Hus a husitství.

Přehled českých církevních dějin 1Jaroslav Kadlec
Zvonkniha2015-3128,00 Kč

Přehled českých církevních dějin 2

Kniha, která poslouží všem, kdo se zajímají o českou minulost a náboženské dějiny. Autor svůj přehled dovedl až do druhé světové války a sleduje v něm i dějiny nekatolických církví.<BR>Reformace.<BR>Protireformace a plody katolické kultury barokní.<BR>Josefinismus.<BR>Liberalismus, nacionalismus a socialismus.

Přehled českých církevních dějin 2Jaroslav Kadlec
Zvonkniha2015-3128,00 Kč

Postila

Jaroslav Kadlec, profesor církevních dějin na Karlově univerzitě v Praze (* 1911), sdílel v osobním životě všechny proměny českého světa 20. století. Jeho nadějné vědecké začátky přervala válka, univerzitní postup po habilitaci zase nástup éry komunismu. Zažil vězení i léta dělnické profese; rok 1968 ho vrátil za univerzitní katedru, normalizace ho odtud znovu vypudila. Tehdy se ujal dvou farností na Vysočině a systematicky tu působil ? od r. 1990 opět paralelně s univerzitní angažovaností ? až do roku 2002.
V sedmdesátých a osmdesátých letech se mu katedrou stala výlučně kazatelna. Žil se svými farnostmi naplno, vpravdě tu ?učil?, slovem, příkladem, chápajícím a laskavým vztahem k lidem, statečností. Po léta si pečlivě promýšlel svá kázání a řadil je v cyklech postupujících od základů systematického náboženského vzdělání k jemným a uvolněnějším reakcím na dobové problémy a potřeby lidí se v nich orientovat, umět na ně čestně reagovat a morálně se s nimi vyrovnat. Jeho pomyslnou pomocnou ruku podávanou celému okolí tisklo časem stále více lidí.
Z písemných podkladů, které si pro svá kázání připravoval, byla časem sestavena jeho Postila. Svým náročným, ale přístupně podaným obsahem může dnešní čtenáře stále oslovit a obohatit, vést k zamyšlení. Je dokladem kontinuity v působení církve v Čechách a pozitivních hodnot, jež tato kontinuita vždy představovala. Je však také značně ojedinělým svědectvím doby, v níž kázání vznikala a na niž reagovala. Svědectvím statečného, tichého odporu k vládnoucímu zlu, nezatracujícímu jeho nositele. Je také svědectvím o mnohotvárnosti toho, čemu se říká ?šedá zóna?: vědomě k ní patřili i stateční a moudří lidé, kteří tu mohli uchovat a uhájit základní lidské hodnoty a předat je dalším generacím živé a žádoucí. Vydání Kadlecovy Postily je v tomto smyslu edicí specifického pramene, jež postihuje mnohotvárnost dějin nejnovější doby. Vychází ke stému výročí autorova narození.

PostilaJaroslav KadlecKarolinumkniha2009-53350,00 Kč

Klášter augustiniánských kanovníků v Třeboni

Kniha profesora Jaroslava Kadlece je věnována dějinám významného třeboňského kláštera augustiniánů kanovníků od jeho vzniku v roce 1367 až do zrušení v roce 1785. Autor sleduje všechny stránky života klášterní komunity a jejích poddaných. Popisuje klášterní hospodářství, zachycuje morální profil a činnost významných osobností kláštera a analyzuje duchovní a kulturní význam kláštera pro české středověké a raně novověké dějiny. Knihu, která vznikla během padesátých let 20. století, připravila k vydání a doplnila profesorky Zdeňka Hledíková. Publikace obsahuje obrazovou dokumentaci a rejstříky.

Klášter augustiniánských kanovníků v TřeboniJaroslav Kadlec
Karolinumkniha2003-01360,00 Kč

Svatý Prokop, český strážce odkazu cyrilometodějského

Autor se nejdříve zabývá cyrilometodějskou misií na Velké Moravě a otázkou, zda mezi Velkou Moravou a slovanským klášterem sázavským existovala v Čechách církevněslovanská bohoslužba. V druhé kapitole pak shromažďuje veškerý materiál o životě svatého Prokopa (970 nebo spíše 997 až 1053) a o jeho díle, slovanském klášteře na Sázavě. Nejobsáhlejší část třetí sleduje úctu, která byla svatému Prokopovi projevována, od jejích počátků až do 20. století. J. Kadlec přitom neopomíjí literární ani výtvarné projevy této úcty. Kniha je opatřena rozsáhlým poznámkovým aparátem a též doplňkovou bibliografií o poznatcích, kterých bylo dosaženo od prvního vydání Kadlecovy svatoprokopské monografie v exilu (Křesťanská akademie v Římě) Letos je tomu 800 let od doby, kdy byl opat Prokop svatořečen.

Svatý Prokop, český strážce odkazu cyrilometodějskéhoJaroslav KadlecBenediktinské arciopatstvíkniha1999-52150,00 Kč