Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

CHIARA LUBICHOVÁ

Vize světa, jakou má Hnutí fokoláre, spočívá v univerzálním bratrství, kdy se lidé k sobě navzájem chovají jako bratři... Zakladatelka hnutí, které svou základní inspiraci nalézá v Ježíšově modlitbě za jednotu, oslovuje čtenáře formou krátkých úvah, poznámek, úryvků z dopisů, z různých projevů a přináší tak zajímavou mozaiku úvah na témata jako jsou: pokora, modlitba, láska k Bohu, odevzdanost, vůle Boží, utrpení, oběť atd... Kniha vychází u příležitosti návštěvy Chiary Lubichové v České republice na přelomu dubna a května letošního roku. 

CHIARA LUBICHOVÁMyšlenky osobnostíJana Pištorová
Chiara Lubichová
Nové městokniha2001-0185,00 Kč

Antoine de Saint -EXUPÉRY

Od narození úspěšného spisovatele, statečného válečného pilota a především hluboce přemýšlivého člověka Antoine de Saint-Exupéryho uplynulo sto let. <BR>Ve svém posledním dopise z války Saint-Exupéry napsal: <BR>„Vrátím-li se z této ,nutné a nevděčné práce' živý, budu se zabývat<BR>jedinou otázkou: Co lze, co je třeba lidem říci?“ <BR>Přestože se ze svého posledního průzkumného letu živý nevrátil, to,<BR>co stačil říci předtím, je živé a aktuální dodnes. Zanechal nám slova<BR>inspirující k poctivému, horoucímu člověčenství, stvrzená <BR>vlastním životem i smrtí.

Antoine de Saint -EXUPÉRYMyšlenky osobnostíJana Pištorová
Antoine Saint-Exupéry
Nové městokniha1999-5295,00 Kč

Matka Tereza

Životní cesta ženy, která věnovala svůj život péči o ty nejchudší <BR>z chudých, je naplněním jediného slova: Láska. <BR>Kniha nabízí sto citátů z odkazu Matky Terezy. Jsou to slova ženy,<BR>která více než ústy hovořila svými činy, svýma rukama a očima. <BR>Slova, z nichž k nám promlouvá naplněný, statečný a odhodlaný život... 

Matka TerezaMyšlenky osobnostíJana Pištorová
Matka Tereza
Nové městokniha1999-5285,00 Kč