Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Teologie těla (5.vyd)

Teologie těla je soubor promluv Jana Pavla II. přednesených během prvních pěti let jeho pontifikátu. Svatý Otec v nich postupně odhaluje ohromující vizi manželství a lidské lásky v Božím plánu. Vrací se až na samotný práh lidské historie, aby ukázal tento plán v jeho prvotní, hříchem nezasažené podobě. Tento soubor katechezí Jana Pavla II., který jeho životopisec George Weigel nazval "teologickou časovanou bombou" se nyní dostává i k českému čtenáři.

Teologie těla (5.vyd)Katecheze Jana Pavla II o lidské lásce podle Božího plánu Jan Pavel II.
Paulínkykniha2020-01, 2019-39380,00 Kč

Před zlatníkovým krámem

Když v roce 1960 v jednom polském časopise vyšla zvláštní divadelní hra o manželské lásce, málokdo tušil, že pod jménem Andrzej Jawień se ve skutečnosti skrývá krakovský biskup Karol Wojtyla, budoucí svatý papež Jan Pavel II. Co může biskup vědět o lásce? „Vezměte a čtěte“ – a zjistíte, že toho o ní ví překvapivě mnoho...

Před zlatníkovým krámemMeditace o svátosti manželství místy přecházející v drama Jan Pavel II.
Paulínkykniha2017-35145,00 Kč

Před zlatníkovým krámem

Když v roce 1960 v jednom polském časopise vyšla zvláštní divadelní hra o manželské lásce, málokdo tušil, že pod jménem Andrzej Jawień se ve skutečnosti skrývá krakovský biskup Karol Wojtyla, budoucí svatý papež Jan Pavel II. Co může biskup vědět o lásce? „Vezměte a čtěte“ – a zjistíte, že toho o ní ví překvapivě mnoho...

Před zlatníkovým krámemMeditace o svátosti manželství místy přecházející v drama Jan Pavel II.Paulínkykniha2014-51120,00 Kč

Paměť a identita

Autobiografie slavných lidí jsou oblíbenou četbou. Vede nás k tomu zájmu trocha lidské zvědavosti. Vždyť všichni slavní světa jsou konec konců lidé jako my a rádi bychom je uviděli z tohoto hlediska. Ale má to i hlubší podklad. Když např. W. Churchil napsal své vzpomínky na světovou válku, posloužilo to i k lepšímu pochopení historie. Velké události byly známé, ale teď se zjevilo i pozadí důležitých rozhodnutí. Dozvídáme se nejenom co se stalo, ale také proč se to přihodilo a jakou skutečnou zásluhu či vinu mají ti, kdo tu hráli velkou úlohu. Ten poslední úsudek může být i silně negativní. Ukáže se, že jdou dějiny světa svou cestou a že jednotliví lidé tu jsou jenom jakoby loutky na scéně, která je řízena vyšší zákonitostí. V tomto duchu napsal L.N. Tolstoj svůj pověstný román Vojna a mír. Vědomě si přál dokázat, že i velký Napoleon, když se na něj díváme jako na osobu, znamenal pramálo. Kdyby tu nebyl on, byl by tu jiný, běh světa by šel stejně. Nesmírně větší důležitost tu má masa prostého neznámého lidu, který uprostřed vojny vytváří mír.<BR>Dají se tato hlediska aplikovat i na dějiny církve a papežů? Věříme, že na ně nemáme hledět jenom profánním okem. Jsou to dějiny posvátné, vede je Boží prozřetelnost neomylně k cíli, nehledě na vnější i vnitřní překážky. Ve stejnou dobu, kdy papež vydal vzpomínky na svou činnost v Římě, uveřejnil prefetkt Kongregace pro východní církev kardinál Daoud rozjímavý životopis prvního papeže sv. Petra, ve kterém ukazuje, jak lidská slabost a neschopnost nemůže být na překážku velkému plánu Božímu spasit svět. Byl by to tedy postoj více méně obdobný jako je u Tolstého? Právě naopak. Dějiny církve vede prozřetelnost. Ta však není nějaký osudový zákon světa, jak to naznačuje ruský spisovatel. Je stálá osobní činnost Krista, který si volí lidi ne proto, aby neznamenali nic, ale aby se naopak při své vrozené lidské neznamenitosti stali aktivními spolupracovníky Boží milosti podle svých osobních vloh a svého osobního povolání./V tomto duchu tedy musíme číst i vzpomínky papežovy. Píše je jako člověk, docela lidsky. Ale on sám neskrývá údiv nad tím, jak jej samého i jeho přátele a spolupracovníky dovedla Boží prozřetelnost vždy použít k tomu, aby lidé v církvi jakoby přerostli, převýšili sami sebe. Vztahy lidské tu mají účast na vztazích božsko-lidských. Už dnes, jak to bývá zvykem, píší studenti teologie doktorské teze o nauce Jana Pavla II. a historikové budou oceňovat jeho činnost v rámci církevní struktury doby. On píše přitom vzpomínky na své osobní vztahy. Můžeme říci, že je to v souvislosti s II. vatikánským koncilem a jeho povzbuzením ke kolegialitě. Ta neznamená, jak Otcové koncilu předem potvrdili, právní přeorganizování církevních struktur, ale jejich oživení osobními vztahy. O to se papež vždy snažil a snaží svými cestami a svými styky s nesčetnými poutníky a návštěvníky v Římě. Proto si rádi a se zájmem přečteme, jak on sám si na to vzpomíná.<BR>Tomáš kard. Špidlík S. J.

Paměť a identitaRozhovory na přelomu dvou tisíciletí Jan Pavel II.
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2014-16, 2004-53199,00 Kč

Krížová cesta

Krížová cesta Jan Pavel II.Geneziskniha SK2014-1111,00 Kč

Teologie těla

Teologie těla je soubor promluv Jana Pavla II. přednesených během prvních pěti let jeho pontifikátu. Svatý Otec v nich postupně odhaluje ohromující vizi manželství a lidské lásky v Božím plánu. Vrací se až na samotný práh lidské historie, aby ukázal tento plán v jeho prvotní, hříchem nezasažené podobě. Tento soubor katechezí Jana Pavla II., který jeho životopisec George Weigel nazval "teologickou časovanou bombou" se nyní dostává i k českému čtenáři.

Teologie tělaKatecheze Jana Pavla II o lidské lásce podle Božího plánu Jan Pavel II.Paulínkykniha2014-01, 2012-08380,00 Kč

Sapientia christiana, Ex corde Ecclesiae

Apoštolské konstituce o výchově a katolických vysokých školách.

Sapientia christiana, Ex corde Ecclesiae Jan Pavel II.Křesťanská akademie Římkniha2013-06, 1998-0153,00 Kč

Dives in misericordia

Dives in misericordiaEncyklika papeže Jana Pavla II. o Božím milosrdenství Jan Pavel II.Kartuziánské nakladatelstvíkniha2008-0148,00 Kč

Hledání naděje

Jan Pavel II. se věnoval s moudrostí a horlivostí rozvíjení katolické teologické, morální a spirituální nauky. Z tohoto ohromného zdroje čerpá i knížka Na minutu s Janem Pavlem II., která přináší sto papežových krátkých myšlenek, jež vyslovil v průřezu celého svého dlouhého pontifikátu. Široká paleta témat nám umožňuje uvědomit si prorockou sílu Jana Pavla II. V jeho slovech můžeme jako v zrcadle pozorovat sami sebe a uvědomovat si jak své dary, tak i své slabosti. Trvalou platnost slovům tohoto papeže zaručuje moudrost. Dokážou přesně vystihnout naši aktuální skutečnost i její rizika, a mohou tak být impulsem k potřebné proměně našeho osobního života i života celé společnosti.

Hledání nadějeNa minutu s Janem Pavlem II. Jan Pavel II.
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2005-5299,00 Kč

Kristus vás miluje

Kristus vás milujeJan Pavel II. Mládeži Jan Pavel II.Paulínkykniha2004-53195,00 Kč

Kristus vás miluje + CD

Druhé vydání publikace, která přináší všechna poselství Jana Pavla II. ke světovým dnům mládeže, které se konaly během jeho pontifikátu. Druhé vydání knihy doplňují poselství a promluvy od roku 2001 až do papežovy smrti. Obsah knihy je zpracovaný také v elektronické podobě na přiloženém CD-ROMu.

Kristus vás miluje + CDJan Pavel II. Mládeži Jan Pavel II.Paulínkykniha2004-53250,00 Kč

Vstaňte, pojďme!

Vzpomínky Svatého otce na své krakovské působení předkládá nyní Karmelitánské nakladatelství i českému čtenáři. Kniha nabízí nejen obraz polské společnosti přelomu padesátých a šedesátých let, ale zejména otevřený pohled do srdce Jana Pavla II. Mnoho z postojů a názorů pozdějšího papeže se totiž zrodilo už tehdy v Krakově.

Vstaňte, pojďme! Jan Pavel II.Karmelitánské nakladatelstvíkniha2004-01179,00 Kč

Římský triptych

Nová básnická sbírka Jana Pavla II. Římský triptych byla představena na jaře v Krakově a ve Vatikánu. Jde přitom o mimořádný počin: aby Petrův nástupce vydával kromě encyklik a apoštolských listů také vlastní literární tvorbu, je vskutku ojedinělé. Římský triptych otvírá lyrická pasáž popisující horský potok padající do údolí, na jehož pozadí rozvíjí autor úvahu o pomíjivosti pozemského života. Ve druhém oddíle nás papež provádí Sixtinskou kaplí, kde jeho imaginaci zaujme Michelangelova nástropní freska Posledního soudu. Závěrečnou částí Třetí část tvoří papežova reflexe příběhu biblického Abrahama.

Římský triptychDuchovní závěť Jana Pavla II. Jan Pavel II.
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2003-01189,00 Kč

Život Kristův

V 84 katechezích Sv. otec podává své petrovské vyznání víry v Krista, Syna Boha živého, celou svou myslí, celým svým srdcem, zároveň i vynikající obhajobu napadaných článků víry. Jde o český překlad, který vycházel v časopise Světlo. Překlad - Ctirad Václav Pospíšil OFM

Život KristůvChristologické katecheze Jana Pavla II.Jan Pavel II. MCMkniha2002-01388,00 Kč

Fides et ratio

Encyklika Jana Pavla II. o vztazích mezi vírou a rozumem z 14. září 1998.

Fides et ratioVíra a rozumJan Pavel II. Zvonkniha1998-5377,00 Kč

Dar a tajemství

Publikace je papežovým ohlédnutím za jeho cestou životem ke kněžství. Přináší jeho zajímavý pohled na povolání ke kněžství a odhaluje hloubku tohoto povolání. Svatý otec popisuje okolnosti, které provázely 50 let jeho kněžské služby. Dotýká se i epizod z dětství, studia, rodiny, divadla, nabízí čtenářům ukázky z  vlastní básnické tvorby. Text doplňují ilustrace Stanislawa Soboliewského. Kniha se setkala s mimořádným čtenářským ohlasem.

Dar a tajemstvíK padesátému výročí mého kněžství Jan Pavel II.
Nové městokniha1997-0158,00 Kč

Mám vás velmi rád

Promluvy Jana Pavla II při návštěvě ČR v roce 1997. Doplněno množstvím barevných fotografií

Mám vás velmi rád Jan Pavel II.
Zvonkniha1997-0190,00 Kč

Christifideles laici

Jeden z nejdůležitějších církevních dokumentů o postavení laiků v církvi a ve světě.

Christifideles laiciO povolání a poslání laiků v církvi a ve světě Jan Pavel II.
Zvonkniha1996-0142,00 Kč

Reconciliatio et paenitentia

Okružní list o významu smíření a pokání v lidském životě.

Reconciliatio et paenitentiaO smíření a pokání v dnešním poslání církve Jan Pavel II.Zvonkniha1996-0142,00 Kč

Redemptor hominis

Encyklika Jana Pavla II. Vykupitel světa z 4. března 1979.

Redemptor hominisVykupitel světaJan Pavel II. Zvonkniha1996-0131,00 Kč

Evangelium vitae

Encyklika zdůrazňující nedotknutelnost lidského života, který je velikým Božím darem. Člověk si ho proto má vážit, a ne s ním neoprávněně zhoubně manipulovat (interrupce, eutanázie aj.). Celá encyklika je jednou velikou obhajobou kultury života proti kultuře smrti.

Evangelium vitaeO životě, který je nedotknutelné dobro Jan Pavel II.Zvonkniha1994-5245,00 Kč

Prameny a ruce

Karol Wojtyla je občanské jméno papeže Jana Pavla II. Jako papeže jej zná celý svět, méně je už znám jako básník a autor divadelních her. Tato kniha představuje jeho zralou básnickou tvorbu z let 1946 - 1978

Prameny a ruce Jan Pavel II.
Velehradkniha1994-5265,00 Kč

Redemptoris Mater

Okružní list Svatého otce o Matce Vykupitele, Panně Marii, v životě putující církve.

Redemptoris MaterO blahoslavené Panně Marii v životě putující církve Jan Pavel II.Zvonkniha1994-5238,00 Kč

Redemptoris Missio

Okružní list Svatého otce o Matce Vykupitele, Panně Marii, v životě putující církve.

Redemptoris MissioO stálé platnosti misijního poslání Jan Pavel II.Zvonkniha1994-5230,00 Kč

Tertio millennio adveniente

Apoštolský list Jana Pavla II. o přípravě na jubilejní rok 2000 z 10. listopadu 1994.

Tertio millennio advenienteO přípravě na jubilejní rok 2000Jan Pavel II.
Zvonkniha1994-5230,00 Kč

Ut unum sint

Encyklika z 25. května 1995, ve které papež upozorňuje na naléhavost sjednocení všech křesťanů. Zamýšlí se nad příčinami rozdělení a hledá cesty k jeho překonání.

Ut unum sintO ekumenickém úsilí Jan Pavel II.Zvonkniha1994-5230,00 Kč

Veritatis splendor

Český překlad papežské encykliky věnované zásadním otázkám současného světa a morálnímu učení současné církve.

Veritatis splendorO základech morálního učení církve Jan Pavel II.Zvonkniha1993-5248,00 Kč

Pastores dabo vobis

Pastores dabo vobisO výchově kněží v současných podmínkách Jan Pavel II.Zvonkniha1992-5348,00 Kč

Centesimus annus

Centesimus Annus je encyklika napsaná papežem Janem Pavlem II. v roce 1991, ke stému výročí encykliky Rerum Novarum. Je to část větší skupiny spisů známých jako katolické sociální učení, jejichž původ lze vystopovat až k encyklice Rerum Novarum, která byla vydána papežem Lvem XIII. v roce 1891.

Centesimus annusK stému výročí encykliky Rerum novarum Jan Pavel II.Zvonkniha1991-0115,00 Kč

Laborem exercens

Sociální encyklika z r. 1981 se věnuje jedné z nejobecnějších lidských otázek. Jan Pavel II. v ní ukazuje práci jako tvořivou lidskou činnost a kriticky si všímá všech momentů, které lidskou práci degradují na pouhou otrockou "robotu". Práce je proces, který má dopad nejen na rozvoj ekonomiky, ale v neposlední řadě má dopad i na samu podstatu lidského života. Nejde jen o práci samotnou, ale o všechny její aspekty a dopady, o všechno, co se nazývá prací důstojnou.

Laborem exercensO lidské práci Jan Pavel II.Zvonkniha1991-0116,00 Kč