Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Krédo

Ekumenická dogmatika nazvaná Krédo byla napsána německy a přeložena do řady evropských i asijských jazyků. Dostalo se jí značné pozornosti v široké ekumeně. V autorově mateřštině vychází podruhé (19961) a také tentokrát završuje české vydání jeho „malé dogmatické trilogie“, výkladů klasických biblických a křesťanských textů – Desatera a Otčenáše (2012).<BR>Staví na základě Apoštolského vyznání víry, na němž se po tisíciletí orientují křesťanská zbožnost a myšlení, a odkrývá jeho biblické pozadí i orientační smysl v konfrontaci s otázkami víry a života dnes. V době, kdy u nás dalekosáhle zeslábla vědomost, oč vlastně v křesťanství jde, poslouží tento výklad nejen křesťanům, ale každému, kdo chce hlouběji poznat duchovní kořeny evropské vzdělanosti.

KrédoZáklady ekumenické dogmatikyJan Milič Lochman
Kalichkniha2013-05300,00 Kč

Krédo (1.vyd)

Ekumenická dogmatika nazvaná Krédo byla napsána německy a přeložena do řady evropských i asijských jazyků. Dostalo se jí značné pozornosti v široké ekumeně. V autorově mateřštině vychází podruhé (19961) a také tentokrát završuje české vydání jeho „malé dogmatické trilogie“, výkladů klasických biblických a křesťanských textů – Desatera a Otčenáše (2012).<BR>Staví na základě Apoštolského vyznání víry, na němž se po tisíciletí orientují křesťanská zbožnost a myšlení, a odkrývá jeho biblické pozadí i orientační smysl v konfrontaci s otázkami víry a života dnes. V době, kdy u nás dalekosáhle zeslábla vědomost, oč vlastně v křesťanství jde, poslouží tento výklad nejen křesťanům, ale každému, kdo chce hlouběji poznat duchovní kořeny evropské vzdělanosti.

Krédo (1.vyd)Základy ekumenické dogmatikyJan Milič Lochman
Kalichkniha2013-05148,00 Kč

Otčenáš

Modlitba je něco víc než jenom nástroj a ventil zbožného sebeporozumění. Obnovuje se v ní samotný střed života víry, v modlitbě člověk přesahuje sebe sama, napřahuje se po tom, co ho zachraňuje, sahá po novém počátku. Těmito slovy charakterizuje křesťanskou modlitbu pražský a basilejský teolog prof. J. M. Lochman ve své pozoruhodně aktuální studii věnované výkladu modlitby Páně jako jediného textu, který zjevně tvoří společný základ všech křesťanů, neomezený na jednu konfesi či jedno kulturní území. Knížka je jedním z dílů malého teologického triptychu o základních textech křesťanství. Ve druhém vydání již vyšly DESATERO a OTČENÁŠ, připravuje se KRÉDO.

OtčenášKřesťanský život ve světle modlitby PáněJan Milič Lochman
Kalichkniha2012-48240,00 Kč

Desatero (2.vyd)

Jan Milíč Lochman (1922-2004) studoval teologii i filozofii v Praze, ve Skotsku a ve Švýcarsku. V dobách tuhého stalinismu a v předjaří šedesátých let působil v evangelických sborech a učil na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě. V roce 1968 byl povolán na univerzitu v Basileji; po několika letech se stal jejím rektorem. Odtud přednášel na celé řadě univerzit ve všech světadílech, od roku 1990 pravidelně opět i v České republice. Vedle své akademické činnosti se angažoval na čelných místech světového ekumenického hnutí. Jeho dlouho rozebraný systematicko-teologický triptych DESATERO, OTČENÁŠ a KRÉDO vychází v novém vydání.

Desatero (2.vyd)Směrovky ke svoboděJan Milič Lochman
Kalichkniha2012-35200,00 Kč

Oč mi v životě šlo

Vzpomínkové dílo českého evangelického rodáka, později švýcarského teologa a rektora basilejské univerzity, nezůstává jen na osobní rovině, ale komentuje události a duchovní proudy 20. století.

Oč mi v životě šloJan Milič Lochman
Kalichkniha1999-52195,00 Kč

Otče náš

Křesťanský život ve světle modlitby Páně. Aktuální výklad. 1. svazek teologické trilogie pražského a basilejského teologa o základních věroučným textech křesťanství.

Otče nášJan Milič Lochman
Kalichkniha0001-0140,00 Kč