Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Povídala rybě ryba

Dva halvní příběhy, dva hrdinové - obyčejní galilejští chlapci. Jejich zážitky se úzce prolínají s evangelijními událostmi zázračného rozmnožení chlebů a ryb a uzdravení posedlého člověka. Přesvědčivé vyprávění a živé charaktery postav vnesou čtenáře do středu událostí a přivedou k zamyšlení nad dalšími souvislostmi obou příběhů.

Povídala rybě rybaIvan Renč
Zdeňka Krejčová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2018-40, 2009-01179,00 Kč

Malý král

Jsou v mém království dobří a poctiví lidé? Jsou hodní na děti? Starají se o ně pečlivě a mají je rádi nade všechno bohatství? Odpovědi na takové otázky hledá mladičký král při šesti výpravách po svém království. Na nich zažívá různá dobrodružství a zároveň poznává lidské vlastnosti, jakými jsou obětavost, vlídnost, pracovitost, ale i zloba, chamtivost a zlomyslnost. Kniha nabízí dětskému čtenáři zábavné čtení i poznání, co je pro dobré vztahy mezi lidmi podstatné a nezbytné.

Malý králIvan Renč
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2017-16299,00 Kč

Kytice z královské zahrady (3.vyd)

Kniha vypráví o několika hrdinech našeho národa. Neproslavili se většinou na válečném poli, ale v hrdinském boji o víru a lásku. Kytice příběhů představuje tyto křesťanské velikány tak, aby děti s napětím prožívaly jejich osudy a aby se jim vybavil člověk s velikým srdcem, až někde zahlédnou kamennou sochu nebo obraz světce.

Kytice z královské zahrady (3.vyd)Příběhy svatých ochránců Čech a Moravy pro dětiIvan Renč
Zdeňka Krejčová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2016-42269,00 Kč

Kytice z královské zahrady

Kniha přináší vyprávění o hrdinech - nikoli o těch na poli válečném, ale na poli víry a lásky. Nese podtitul Příběhy svatých ochránců Čech a Moravy pro děti a malí čtenáři se zde mohou přitažlivou formou seznámit s životem sv. Anežky České, sv. Vojtěcha, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Ludmily, sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava aj. Knihu ilustrovala Z. Krejčová.

Kytice z královské zahradyPříběhy svatých ochránců Čech a Moravy pro děti; 2. vydáníIvan Renč
Zdeňka Krejčová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2008-01189,00 Kč

Pasáček Asaf

Kniha Pasáček Asaf nás uvede mezi pastýře, pasoucí svá stáda na kopcích okolo městečka Betléma. Spolu s nimi prožijeme noc, ve které zářivá hvězda celému světu ohlásila narození Božího Syna a staneme se i svědky hledání a pronásledování malého Ježíše. Kouzelná olivová ratolest, kterou dostal malý pasáček Asaf od anděla, provede hrdinu našeho příběhu všemi nástrahami. A nám nezbude než s trochu závistí hledět na svět, v němž pouhý pohled na Boží Dítě v jesličkách promění lidská srdce a zažehná všechny malicherné půtky.

Pasáček AsafPohádka z kopců nad BetlémemIvan Renč
Zdeňka Krejčová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2005-52189,00 Kč

Tajemství posledního večera

Byly Velikonoce, a to se usedalo k slavnostní večeři. I Ježíš usedl se svými apoštoly k hostině. Po ní vyšli do zahrady. Byla krásná teplá noc. Následujícího dne se mělo stát mnoho význačných událostí jak pro samotného Ježíše, tak pro apoštoly i pro ostatní lidi. V takových chvílích je nejlépe se pomodlit. Ježíš vzal s sebou tři z apoštolů, aby se modlili s ním. Petr, Jakub a Jan se posadili do trávy a z ticha noci se jim pod víčky zrodily sny ... Sny, které nás zavedou do doby dětství apoštolů, sny, v nichž se nám představí apoštolové jako zralí muži, sny, v nichž své životní příběhy prožívají malí jmenovci apoštolů.

Tajemství posledního večeraČtení pro malé i většíIvan Renč
Zdeňka Krejčová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2005-52195,00 Kč

Ušatý osel, nebeský posel

Vánoční příběhy o průvodci Svaté rodiny - malém oslíkovi - vypráví dětem zkušený spisovatel a filmový režisér Ivan Renč. Oslík přece stál u betlémských jesliček, oslík putoval s Josefem, Marií a Ježíškem do Egypta, když prchali před Herodem... Kolik asi různých rolí sehrálo toto věrné zvířátko...

Ušatý osel, nebeský poselSedm vánočních příběhů s oslíkem v hlavní roliIvan Renč
Zdeňka Krejčová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2004-01169,00 Kč

Šest kamenných džbánů

Laskavá a moudrá vyprávění o Abšajovi a jeho ženě Finese z doby na počátku letopočtu.

Šest kamenných džbánůŠest příběhů pro malé i ty většíIvan Renč
Zdeňka Krejčová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2003-01189,00 Kč

Kytice z královské zahrady

Kniha přináší vyprávění o hrdinech - nikoli o těch na poli válečném, ale na poli víry a lásky. Nese podtitul Příběhy svatých ochránců Čech a Moravy pro děti a malí čtenáři se zde mohou přitažlivou formou seznámit s životem sv. Anežky České, sv. Vojtěcha, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Ludmily, sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava aj. Knihu ilustrovala Z. Krejčová.

Kytice z královské zahradyPříběhy svatých ochránců Čech a Moravy pro dětiIvan Renč
Zdeňka Krejčová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2002-01159,00 Kč