Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Synoptické evanjeliá

Ďalšia knižka poľského biblistu podáva úvod do Evanjelií Marka, Matúša a Lukáša, oboznamuje s ich vznikom, s metódami skúmania, porovnáva tieto synoptické evanjeliá a podáva aj niekoľko exegeticko-teologických komentárov k vybraným textom. Knižka môže byť praktickou pomôckou pre štúdium prvých troch evanjelií. Prof. Hugolin Langkammer (1930) sa venuje exegéze a biblickej teológii. V roku 1946 vstúpil do rehole františkánov a roku 1955 bol vysvätený za kňaza. Študoval vo Vroclave a v Kłodzku (1949 - 1955) a potom v Lubline na Katolíckej univerzite (1955 - 1961), kde získal doktorát teológie. V rokoch 1963 - 1966 študoval biblistiku a orientalistiku na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. Roku 1967 nastúpil na Katedru Nového zákona na Katolíckej univerzite v Lubline. Prednášal aj na Pápežskej teologickej fakulte vo Vroclave a na Teologickej fakulte Univerzity Opolského, kde bol vedúcim Katedry biblickej homiletiky. Vo vydavateľstve Serafín vyšli jeho knihy Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti, kde podrobne analyzuje a vykladá novozákonné texty o utrpení a smrti Ježiša Krista, a Stručný úvod do kníh Starého zákona.<BR>

Synoptické evanjeliáHugolin Langkammer
Serafínkniha SK2017-09185,00 Kč

Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti

Dielo je určené nielen pre teológov alebo záujemcov o hlbšie teologické a biblické poznanie, ale pre všetkých, ktorí chcú na základe odborného prístupu k týmto textom uvažovať o danej téme a čerpať z nej podnety pre svoju vlastnú kresťanskú spiritualitu.<BR>

Nový zákon o Ježišovom umučení a smrtiHugolin Langkammer
Serafínkniha SK2016-52231,00 Kč

Stručný úvod do kníh Starého zákona

V úvodoch do Kníh Starého zákona nemožno obísť literárnokritické otázky v ich súčasnom ponímaní (genéza, pramene, línie tradície, prostredie, rôznorodosť literárnych druhov, autor, čas a miesto vzniku).
Na druhej strane Starý zákon, rovnako ako aj nový zákon, je Božím slovom. V tomto náčrte do úvodu Starého zákona som zvláštnym spôsobom zohľadňoval práve tento aspekt. Trinásť exkurzov týkajúcich sa základných, ale zložitých teologických tém môže pomôcť pri lepšom a hlbšom pochopení textu Starého zákona. Vydavateľstvo i autor práve toto želajú čitateľom, a najmä študentom teológie a učiteľom náboženstva, na ktorých prosbu bol tento stručný úvod vypracovaný.

Stručný úvod do kníh Starého zákonaHugolin LangkammerSerafínkniha SK2004-53159,00 Kč

Stručný úvod do kníh Starého zákona

V úvodoch do Kníh Starého zákona nemožno obísť literárnokritické otázky v ich súčasnom ponímaní (genéza, pramene, línie tradície, prostredie, rôznorodosť literárnych druhov, autor, čas a miesto vzniku). <BR>Na druhej strane Starý zákon, rovnako ako aj nový zákon, je Božím slovom. V tomto náčrte do úvodu Starého zákona som zvláštnym spôsobom zohľadňoval práve tento aspekt. Trinásť exkurzov týkajúcich sa základných, ale zložitých teologických tém môže pomôcť pri lepšom a hlbšom pochopení textu Starého zákona. Vydavateľstvo i autor práve toto želajú čitateľom, a najmä študentom teológie a učiteľom náboženstva, na ktorých prosbu bol tento stručný úvod vypracovaný.<BR>

Stručný úvod do kníh Starého zákonaHugolin Langkammer
Serafínkniha SK2004-53185,00 Kč

Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti

Dielo je určené nielen pre teológov alebo záujemcov o hlbšie teologické a biblické poznanie, ale pre všetkých, ktorí chcú na základe odborného prístupu k týmto textom uvažovať o danej téme a čerpať z nej podnety pre svoju vlastnú kresťanskú spiritualitu.

Nový zákon o Ježišovom umučení a smrtiHugolin LangkammerSerafínkniha SK2003-01200,00 Kč