Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Církev a společnost

Karel Skalický je mužem církve i společnosti. Jeho život se odehrává v hraničním pásmu těchto světů, v němž usiluje o intenzivní kontakt a dialog. Do sborníku přispělo 26 autorů různých vědních oborů i různých náboženských vyznání. Publikace je členěna do čtyř částí; první tři obsahují recenzované studie z oboru teologie, filosofie, politiky, ekonomie, historie a literárních věd. Čtvrtá část sborníku má osobní esejistický charakter.

Církev a společnostKarlovi Skalickému k 80. narozeninámFrantišek Štěch
Roman Míčka
Jihočeská univerzitakniha2014-25300,00 Kč

Tu se jim otevřely oči

Kniha Tu se jim otevřely oči zkoumá tři zásadní aspekty fundamentální teologie v díle předního katolického teologa 20. století, kardinála Avery Dullese SJ, který ovlivnil několik generací, nejen amerických, teologů. V České republice je dílo kardinála Dullese dosud jen málo známé. Předkládaná kniha si tedy klade za cíl, tuto skutečnost napravit. Zaměřuje se především na zmapování Dullesovy teologie zjevení, teologie víry a teologie církve. Ještě předtím však svému čtenáři přibližuje v životopisném prologu osobnost kardinála Dullese a pokouší se tak přiřadit k představovaným myšlenkám konkrétní lidskou tvář.

Tu se jim otevřely očiZjevení, víra a církev v teologii kardinála Avery Dullese SJFrantišek ŠtěchRefugiumkniha2012-04340,00 Kč

Teologie v utkání s pluralitou náboženství

Z obsahu:<BR><BR>Předmluva - Karel Skalický<BR><BR>I. LIDSKÝ A TEOLOGICKÝ PROFIL VLADIMÍRA BOUBLÍKA<BR>Obraz osobnosti a teologie Vladimíra Boublíka (1928-1974) podle dochovaných pramenů - Jiří Žůrek<BR><BR>II. PŘEHLED A PRŮZKUM ROZMĚRŮ TEOLOGIE VLADIMÍRA BOUBLÍKA<BR>Predestinace: Sv. Pavel, Sv. Augustin a Vladimír Boublík - Kateřina Brichcínová<BR>Boublíkova teologie prvotního hříchu - Tomáš Machula<BR>Boublíkova teologie dějin spásy (Myšlenky česko-římského teologa jako inspirace pro církevní historii) - Rudolf Svoboda<BR>Teologická antropologie mezi Antonínem Lenzem a Vladimírem Boublíkem - Tomáš Veber<BR>Od věrohodnosti křesťanského zjevení k teologii očekávání (Boublíkova fundamentální christologie a její inspirace pro současnou fundamentální teologii) - František Štěch<BR>Qoud omnes dicunt Deum. Jazyk víry v reflexi Vladimíra Boublíka - Martina Pavelková<BR>Boublíkovo pojetí Eucharistie na základě učení Tomáše Akvinského - František Norbert Vehovský, O.Praem.<BR><BR>III. BOUBLÍKOVA TEOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ V PROMÝŠLENÍ A DOMÝŠLENÍ<BR>Ježíš a (mimokřesťanská) náboženství. Aktualita Boublíkovy koncepce - Piero Coda<BR>Boublíkovo pojetí titánismu a hledání podstaty krize evropské civilizace - Roman Míčka<BR>Boublíkův projekt „náboženská skutečnost v dějinách spásy“ a její vztah k judaismu - Jan Samohýl<BR>Boublíkova teologie náboženství a její spor s Rahnerovým „anonymním křesťanem“ ve světle nového vymezení Nadpřirozena - Karel Skalický<BR><BR>O autorech

Teologie v utkání s pluralitou náboženstvíPřínos Vladimíra Boublíka v přístupech a hodnocení jeho žákůKateřina Brichcínová
Karel Skalický
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2009-01200,00 Kč

Čeští svědkové promýšlené víry

Sborník příspěvků ze symposia, které pořádala Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s úmyslem zmapovat krajinu současného českého myšlení v jeho metafyzické, náboženské a teologické dimenzi. Jednotliví autoři se věnují dílčím aspektům vztahu filosofie a teologie, a při tom prezentují východiska a metody svého myšlení. Zvučná jména přispěvatelů jistě přitáhnou pozornost nejen odborníků a studentů teologie a filosofie, ale též každého zvídavějšího čtenáře se zájmem o filosofii a křesťanství.<BR>AUTOŘI:<BR>Egon Bondy, Ladislav Hejdánek, Erazim Kohák, Jaroslav Krejčí, Zdeněk Kučera, Oto Mádr, Radim Palouš, Jolana Poláková, Aleš Prázdný, Karel Říha, Karel Skalický, Jan Sokol, Jakub S. Trojan, Karel Vrána

Čeští svědkové promýšlené víryFilosofie a teologie v interakci u současných českých myslitelůKarel Skalický
Rudolf Svoboda
CDKkniha2004-53149,00 Kč

Veritas liberabit vos

Z obsahu:<BR>Alois Křišťan – Radosti a naději, životní výzvy. Rozhovor s Karlem Skalickým.<BR>Erik Eynikel – Nátanovo podobenství (2 Sam 12,1-4) a teorie semionis.<BR>Erazim Kohák – Odvaha být Čechem, odvaha být člověkem.<BR>Tomáš Machula – Fides et ratio u Alberta Velikého.<BR>Josef Malůš – Antonín Dvořák a jeho „Novosvětská“.<BR>Oto Mádr – Etické rozměry tolerance a intolerance.<BR>Karel Mácha – Miguel de Unamuno: Das grossartig tragisme Lebensgefühl.<BR>Radim Palouš – Vědět, věřit, tušit.<BR>Martina Pavelková – Teologická reflexe v nesvobodném Československu.<BR>Jolana Poláková – Meze a možnosti poznávání. K epistemologii dialogického myšlení.<BR>Ctirad V. Pospíšil – Ježíš jediný učitel. Christologický základ křesťanského pojetí formace a učitelství.<BR>Helmut Renöckl – Etické, kulturní a náboženské aspekty transplantační medicíny.<BR>Monica Schreier – Due lezeni di prof. Vladimír Boublík alla Pont. Universita Lateranense nel A.D. 1974.<BR>Rudolf Svoboda – Proč v Českých Budějovicích nestojí katedrála?<BR>Jaroslav Elijáhu Sýkora – Mesiáš v midraši Kohelet rabba.<BR>František Štěch – Několik poznámek k současnosti mezináboženského dialogu.<BR>Daniel Toth – Paul Tillich o moci a politice.<BR>Jaroslav Vokoun – K recepci Skalického teologie v českém prostředí devadesátých let.<BR>Karel Vrána – Dialogický personalismus.

Veritas liberabit vosSborník k sedmdesátinám Karla SkalickéhoTomáš Machula
Martina Pavelková
Jihočeská univerzitakniha2004-0190,00 Kč