Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Evangelium sv. Jana

Malý Stuttgartský komentář k Novému zákonu (celkem v 18 svazcích) je základním dílem, napomáhajícím dobré orientaci v biblickém textu. Každý svazek přináší hutnou informaci k autorství daného spisu, k místu a době sepsání, objasňuje literární zvláštnosti a teologické poslání příslušné novozákonní knihy. Znamená seriózní oporu i pro odborníky, ale mimořádně vhodný je pro ty, kdo se s Biblí teprve blíže seznamují, pro středoškolské a vysokoškolské studenty, pro učitele náboženství, biblické kroužky. Výklad je uzpůsoben českému čtenáři: zohledňuje české překlady Písma, připojuje potřebné vysvětlivky a poznámky a cituje sekundární literaturu napsanou v češtině. Text odborně garantovalo České katolické biblické dílo.

Evangelium sv. Jana4Felix PorschKarmelitánské nakladatelstvíkniha1998-01185,00 Kč

Evangelium sv. Jana

Osmnáctidílný soubor komentářů k jednotlivým knihám Nového zákona. Nejdůležitější informace kulturní, literární, historické a teologické na jednom místě. Celá řada vznikla ve spolupráci s Českým katolickým biblickým dílem.

Evangelium sv. Jana4Felix PorschKarmelitánské nakladatelstvíkniha1998-01239,00 Kč

Mnoho hlasů - jedna víra

Dvacet sedm knih spojených v novozákonním kánonu tvoří základní písemný dokument a trvalé měřítko křesťanské víry. Co se dnešnímu čtenáři předkládá jako jedna kniha (Nový zákon), je však ve skutečnosti sbírka nejen literárně, nýbrž i teologicky velmi různorodých knih. V díle Mnoho hlasů – jedna víra líčí Felix Porsch hlavní rysy teologického a christologického vývoje Nového zákona a všímá si zvláštností jednotlivých stadií tradice i novozákonních knih. Významná část Porschovy práce je věnována podstatě a ústředním tématům pavlovské teologie a jejímu dalšímu vývoji v popavlovské době. Tento úvod do Nového zákona nechce nahrazovat známé vědecké teologie. Jeho cílem je umožnit také neodborníkům srozumitelný a vědecky zodpovědný přístup k bohatství novozákonních knih.

Mnoho hlasů - jedna víraFelix PorschZvonkniha1992-5366,00 Kč