Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Svoboden ve víře

V této knize se autor chce s námi podělit o svou zkušenost, tedy o to, jak se v každém okamžiku svého života ve vězení setkával s Ježíšem při hledání Boha a jeho vůle - v modlitbě, ve svých bratřích a sestrách, v Panně Marii.

Svoboden ve vířeZe zkušenosti vězněného biskupaF. X. Nguyen Van Thuan
Paulínkykniha2017-5099,00 Kč

Pět chlebů a dvě ryby

V této knize se autor chce s námi podělit o svou zkušenost, tedy o to, jak se v každém okamžiku svého života ve vězení setkával s Ježíšem při hledání Boha a jeho vůle, v modlitbě, v jeho bratřích a sestrách, v Panně Marii. Chtěl by nám nabídnout, podobně jak to učinil Ježíš, pět chlebů a dvě ryby.

Pět chlebů a dvě rybyF. X. Nguyen Van ThuanPaulínkykniha2016-17, 0001-01110,00 Kč

Cesta naděje

Tuto knihu napsal vietnamský arcibiskup, který strávil 13 let v komunistickém vězení, a jednotlivé stránky byly tedy tajně opisovány a šířeny po celém Vietnamu i v zahraničí. Postupně se staly během každodenní četby oporou tisícům lidí. Rukopis se dostal až k nám díky uprchlíkům na člunech, známých jako “boat people”, kteří z něj čerpali sílu, odvahu, klid, víru a naději v nejdramatičtějších chvílích svého útěku. Máme před sebou autentického učitele, který nás provází životem den po dni.

Cesta nadějeRadostné svědectví sounáležitosti s KristemF. X. Nguyen Van ThuanPaulínkykniha0001-01198,00 Kč

Svědkové naděje

Duchovní cvičení ve Vatikánu za přítomnosti papeže vedl v roce 2000 arcibiskup F. X. Van Thuan. Byl pozván zejména kvůli svému svědectví o neochvějné víře, kterou projevil během několikaletého věznění. Arcibiskup Van Thuan přes všechno, co prožil, hovoří o naději v dnešním světě. Vychází přitom nejen ze svých zážitků, ale také z učení církevních Otců, světců i svých současníků a osvětluje nám nezadržitelnou sílu Božího slova.

Svědkové nadějeF. X. Nguyen Van ThuanPaulínkykniha0001-01210,00 Kč