Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Existence a ten, kdo existuje

Lévinas studoval v Heidelbergu u E. Husserla a M. Heideggera a v Paříži. Jako francouzský důstojník přežil válku v zajateckém táboře; všichni jeho příbuzní zahynuli v koncentračních táborech. Po válce byl pověřen obnovou židovského školství ve Francii a zároveň začal rozvíjet svéráznou linii myšlení, v níž hlavní roli hraje setkání s druhým člověkem. Celá západní tradice je dle Lévinase zaujata otázkou bytí, které se chápe jako bytí věcí, kdežto daleko základnější otázka, jak jsme s druhými lidmi, zůstala v pozadí. Zatímco věci mohu ovládat a mít v rukou, druhý se mi ukazuje jako „tvář“, jež není věcí mezi věcmi, nýbrž poselstvím, výzvou. Jakmile člověk zaslechl výzvu tváře druhého, stává se jeho „rukojmím“ v bezmezné odpovědnosti, neboť zároveň také ví, že může být šťasten a svobodný jen spolu s ním. Tak se jádrem Lévinasovy filosofie stává etika, která nevychází z apriorních axiomů jako u Kanta, nýbrž ze zkušenosti setkání s tváří.

Existence a ten, kdo existujeEmmanuel LévinasOikoymenhkniha2015-08138,00 Kč

Etika a nekonečno

Výbor z esejů, rozhovorů a talmudických výkladů.
Zpočátku je Lévinas pod vlivem filosofie Husserlovy a Heideggerovy, později se však od obou těchto filosofů odklání a zdůrazňuje prioritu vztahu k bližnímu před Heideggerovou neosobností Bytí. Lévinasova etika není však etikou všeodpouštějící lásky (zde je cítit jeho polemika zejména s kvietistickým křesťanstvím), ale etikou spravedlnosti, která je podle něho zakotvena v židovské ústní tradici, zejména pak v její písemně fixované podobě, Talmudu. Sepětí s judaismem je neodmyslitelným aspektem Lévinasovy osobnosti.

Etika a nekonečnoEmmanuel LévinasOikoymenhkniha2009-01278,00 Kč

Být pro druhého

Rozhovor Emmanuela Lévinase s Bernhardem Casperem.<BR>Rozhovor Emmanuela Lévinase s Christophem von Wolzogenem.

Být pro druhéhoEmmanuel Lévinas
Zvonkniha1997-0162,00 Kč

Existence a ten, kdo existuje

Autor svými fenomenologickými rozbory lidského váhání a únavy odhaluje tíživou a děsivou povahu holého bytí, popisuje anonymní "ono je" a pokouší se ukázat možnosti jeho překonání.

Existence a ten, kdo existujeEmmanuel LévinasOikoymenhkniha1997-0189,00 Kč

Totalita a nekonečno

Základní a nejsystematičtější dílo židovského myslitele, žáka E. Husserla a M. Heideggera.

Totalita a nekonečnoEmmanuel LévinasOikoymenhkniha1997-01298,00 Kč