Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Boh vo filozofickom myslení

Všetka snaha dosiahnuť Boha v myslení (filozoficky) a prijať tajomstvo Boha vo viere (teologicky) však zaostáva za živou skúsenosťou Boha. Čo vlastne Boh je, čo nám má povedať a čo znamená pre naše porozumenie sveta i nás samých, svitne skutočne až vtedy, keď pristúpime na osobný vzťah s Bohom a žijeme z neho, keď všetky udalosti a osudy života, so všetkými zdanlivými náhodami, chápeme ako Božie riadenie a usmernenie a prijmeme ich vo vďačnej dôvere. Len keď sa všetko vtiahne do náboženského vzťahu s Bohom a odtiaľ sa aj chápe a sprevádza modlitbou, môžeme – prekročiac celé poznanie a vieru, ale len prostredníctvom nich – „zakúsiť“ Boha ako žijúcu skutočnosť.“ (Emerich Coreth) <BR>Rakúsky teológ a filozof Emerich Coreth SJ (1919 – 2006) študoval teológiu a filozofiu v Pullachu a Innsbrucku, kde sa roku 1948 stal doktorom teológie. V roku 1950 na univerzite Gregoriana získal doktorát z filozofie. Od toho istého roku prednášal na Teologickej fakulte Leopold–Franzens-Universität v Innsbrucku, kde bol v rokoch 1955 – 1989 profesorom kresťanskej filozofie a v rokoch 1969 – 1971 rektorom univerzity. V rokoch 1972 – 1977 pôsobil ako provinciálny predstavený jezuitskej provincie v Rakúsku. Jeho hlavným dielom je „Metafyzika“ (Metaphysik. Eine methodisch–systematische Grundlegung, 1961). Medzi jeho najznámejšie diela ďalej patrí „Čo je človek? Základy filozofickej antropológie“ (Was ist der Mensch?: Grundzüge einer philosophischen Anthropologie, 1973), ako aj „Boh vo filozofickom myslení“ (Gott im philosophischen Denken, 2001), ktoré teraz vychádza v slovenskom preklade.<BR>

Boh vo filozofickom mysleníEmerich Coreth
Serafínkniha SK2016-52390,00 Kč