Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Eucharistická prítomnosť

„Okolnosti dnešného života nás nútia k novej interpretácii tých predstáv, cez ktoré sa k nám dostala dogma o transsubstanciácii, a to preto, aby jadro tohto učenia zostalo zachované, a pritom aby nanovo oslovovalo. (...) Potreba nájsť nové východisko pre interpretáciu eucharistickej prítomnosti je preto naliehavá. Pomocou moderných autorov chcem najprv ukázať, aké je toto nové východisko: ide o nie prírodnofilozofický, ale antropologický, a tým aj formálne sviatostný spôsob uvažovania. (...) Nové chápanie zvláštnej eucharistickej prítomnosti sa predovšetkým snaží umiestniť ju do rámca reálnej prítomnosti Krista vo veriacom človeku a v zhromaždení spoločenstva veriacich. Takto sa obnovuje ranokresťanské chápanie: špecifická eucharistická prítomnosť plní funkciu intímnejšieho sprítomnenia Krista v každom jednotlivom veriacom a v celom spoločenstve.“ (Edward Schillebeeckx)<BR>

Eucharistická prítomnosťEdward Schillebeeck
Serafínkniha SK2016-52190,00 Kč

Človek ako príbeh Boha

Jeden malý chlapec raz údajne utrúsil poznámku: „Ľudia sú slová, ktorými Boh rozpráva svoj príbeh.“ Táto poznámka je hlavnou myšlienkou a námetom tejto knihy, ktorá hovorí o ľudskom živote a o vzťahu k Bohu, ktorý sa nadovšetko zjavil v Ježišovi z Nazareta, ktorého kresťanské cirkvi vyznávajú ako Krista, pričom si čoraz väčšmi uvedomujú, že žijú uprostred ostatných náboženstiev v sekularizovanom svete.
V Biblii je „človek“ Božím miestodržiteľom tu na zemi. Má konať v prospech spásy ľudí, v prospech prírody i dejín sveta. No i napriek tomu, že človek v tejto svojej úlohe zjavne častejšie zlyhal než uspel, stále sa otvára priestor pre skutočnú ľudskú etiku, ktorá určuje náš postoj k svetu i prírode. Výzva Božieho pozvania znie: „Poď, človeče môj milý, nie si tu sám!“

Človek ako príbeh BohaEdward SchillebeeckxSerafínkniha SK2009-53351,00 Kč

Lidé jako Boží příběh

Autor, nar. 1914 v belgických Antverpách, patří bezesporu k žijícím legendám katolické teologie 20. století. Vydávaná kniha je poslední částí volné trilogie, věnované podstatným rysům křesťanské zkušenosti s Bohem v Ježíši Kristu. České vydání je doplněno o rozsáhlejší autorovu předmluvu, v níž jsou vyjádřeny stěžejní myšlenky předchozích dvou dílů. Tématy knihy, která uplatňuje nový teologický přístup a zkoumá základní teologické otázky „zdola“, jsou například vztah mezi dějinami světa a dějinami spásy, poměr mezi dějinami zjevení a dějinami utrpení nebo charakteristika víry v Boha v eticky autonomním sekularizovaném světě.

Lidé jako Boží příběhEdward Schillebeeckx
CDKkniha2008-01349,00 Kč

To čiňte na mou památku

Klasická studije E. Schillebeeckxeho o reálné přítomnosti Krista v eucharistii charakterizuje místo Poslední večeře v křesťanské zvěsti.

To čiňte na mou památkuStudie k eucharistické teoogiiEdward Schillebeeckx
Vyšehradkniha1998-01128,00 Kč