Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské v 18. století

Pro 18. století bylo postavení žen v obnovené Jednotě bratrské neobyčejně emancipované, což budilo ve své době nedůvěřivou pozornost. Dnes je tato skutečnost hodnocena naopak kladně a je předmětem historických pojednání. Nová kniha historičky Edity Štěříkové přibližuje život moravských žen, především těch, kterým byly svěřeny důležité úkoly ve sboru, v církvi nebo v misii. První část knihy připomene v hrubém nástinu historické souvislosti, které předcházely vzniku obnovené Jednoty bratrské. Vlastní přínos této knihy tvoří obrazy ze života jednotlivých žen.

Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské v 18. stoletíObrazy ze životaEdita Štěříková
Kalichkniha2014-50450,00 Kč

Zelów

Další z obsáhlých prací věnovaných dějinám české náboženské emigrace. Renomovaná historička podává dějiny Zelova z exulantského, českého pohledu, jak jej umožňuje především farní archív evangelického reformovaného sboru v Zelově, sbírky zelovských rodáků a dosavadní polská literatura. Součástí knihy jsou seznamy rodin, které přišly do Zelova před rokem 1820, seznamy zelovských farářů, kazatelů, starších a kantorů, jakož i seznamy českých rodin v Zelově v r. 1945.

ZelówČeská exulantská obec v PolskuEdita Štěříková
Kalichkniha2009-53330,00 Kč

Jak potůček v jezeře

Dostává se nám do rukou kniha, která je výpovědí o síle víra lidí, kteří podle Ježíšových slov hledali především Boží království a jeho spravedlnost (Mt 6,33). S úctou proto pohlížíme na jejich život, na budování společenství Kristova lidu. Moravští exulanti založili Herrnhut – Ochranov (1722), kde obnovili Jednotu bratrskou. Odtud vyšli s misií za domorodými obyvateli několika kontinentů, aby se jim ve víře v Ježíše Krista stali bratry a sestrami. Jejich živý ekumenismus byl v církevní oblasti velkým přínosem. Do zaostalých míst přinášeli rozvoj řemesel a zemědělství, zakládali školy, budovali nemocnice a rozvíjeli zdravotní péči, na nejednom místě vytvářeli národní kulturu domorodců. Na stránkách této knížky tak můžeme sledovat jejich dobrodružství víry v následování Beránka, který zvítězil. Jsme vděčni autorce, že nám odkrývá pozoruhodné křesťanství Moravských bratrů – obnovené Jednoty bratrské.

Jak potůček v jezeřeMoravané v obnovené Jednotě bratrské v 18. stoletíEdita Štěříková
Kalichkniha2009-01332,00 Kč

Exulantský kazatel

Edita Štěříková patří ke kmenovým autorům nakladatelství Kalich. Čtenářům je dobře známa jako neúnavná autorka rozsáhlých historických studií, jimiž soustavně mapuje dějiny české náboženské emigrace. Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století, Pozváni do Slezska, Zelów, Exulantská útočiště v Lužici a Sasku, Země otců a naposledy „tenký“ průvodce Stručně o pobělohorských exulantech – to je přehled téměř vyčerpávající i z hlediska místopisného. Její nová knížka čtenáře patrně překvapí. Tentokrát totiž nejde o odbornou teoretickou práci, ale o historickou prózu – román či obsáhlou novelu, jejímž hlavním hrdinou je historická postava, exulantský kazatel Václav Blanický. Prozaické zpracování zpřítomňuje čtenáři nejen jeho osobní životní příběh, ale pohnuté osudy exulantů vůbec, a to způsobem daleko bezprostřednějším a účinnějším, než dokáže pouze faktografické historické pojednání. Pozoruhodné je samo autorčino kultivované, do detailu promyšlené vyprávění, kterým nás přenese do tehdejších časů, její mírně archaizující výrazivo, v němž zaslechneme ozvuk jazyka našich písmáckých předků. Historická novela Edity Štěříkové splňuje tři náročné požadavky: nese ji znalost věci, literární uměřenost a schopnost zprostředkovat čtenáři osobní prožitek.

Exulantský kazatelBiografická novela o Václavu Blanickém (1720-1774), zakladateli exulantských kolonií v pruském SlezskuEdita Štěříková
Kalichkniha2007-01320,00 Kč

Země otců

Z historie a vzpomínek k 50. výročí reemigrace potomků českých náboženských exulantů. Autorka se podrobně zabývá exulantskými koloniemi na Střelínsku, na Táborsku, na Opolsku, v Polsku i na Volyni a Ukrajině. Bohatý dokumentární doprovod, mapy, seznamy obyvatel.

Země otcůEdita Štěříková
Kalichkniha2005-21250,00 Kč

Stručně o pobělohorských exulantech

Tvrdá náboženská perzekuce vládnoucí v českých zemích v době od Bílé hory až do tolerančního patentu donutila statisíce lidí k odchodu do exilu. Čeští exulanti se uchylovali ponejvíce do sousedních zemí Lužice, Saska, Polska, Slezska, Uher, později i do vzdálenějšího Braniborska. Dějiny české náboženské emigrace jsou velmi složitou a členitou otázkou. Předložená kniha podává nenáročnou populární formou jejich stručný, avšak fundovaný přehled. V současné době se křesťanské církve snaží o přehodnocení své společné minulosti a v Evropě jsou živě diskutována témata průchodnosti hranic a poskytování azylu. Podněty k zpracování novodobých problémů jsou hledány i v historii. I tato knížka může vést k důkladnějšímu zamyšlení nad minulostí a přítomností.

Stručně o pobělohorských exulantechEdita Štěříková
Kalichkniha2004-53150,00 Kč

Exulantská útočiště v Lužici a Sasku

Autorka se soustavně zabývá dějinami české náboženské emigrace. Po třech svazcích vydávaných v Kalichu od r. 1999 (Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století, Pozváni do Slezska, Zelów – Česká exulantská obec v Polsku) podává ve své nové knize celkový přehled o náboženské emigraci z českých zemí v 17. a 18. století přes severní a severozápadní hranici, do Lužice a Saska. Exulanti hledající útočiště oživili válkou a morem vylidněná města a na venkově založili desítky nových obcí. V abecedně řazeném přehledu měst a vsí je zachycena krátká exulantská historie tak, jak ji lze doložit z dochovaných pramenů. Ve druhé části je v obsažnějších kapitolách podána stručná historie některých větších exulantských kolonií a českých sborů, jako jsou známé Drážďany, Žitava a mnohé jiné. Připojeny jsou mapy, fotografie.

Exulantská útočiště v Lužici a SaskuEdita Štěříková
Kalichkniha2004-01420,00 Kč

Zelów

Další z obsáhlých prací věnovaných dějinám české náboženské emigrace. Renomovaná historička podává dějiny Zelova z exulantského, českého pohledu, jak jej umožňuje především farní archív evangelického reformovaného sboru v Zelově, sbírky zelovských rodáků a dosavadní polská literatura. Součástí knihy jsou seznamy rodin, které přišly do Zelova před rokem 1820, seznamy zelovských farářů, kazatelů, starších a kantorů, jakož i seznamy českých rodin v Zelově v r. 1945.

ZelówČeská exulantská obec v PolskuEdita ŠtěříkováKalichkniha2002-01390,00 Kč

Pozvání do Slezska

Rozsáhlé fundované dílo se zabývá českou náboženskou emigrací po roce 1741 do pruského Slezska a vznikem prvních čtyř exulantských kolonií v této oblasti. Kromě vypsání historie této exulantské vlny přináší také detailní seznamy emigrantských rodin, kopie dobových dokumentů, chronologické tabulky, mapy. Obsahem navazuje na knihu Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století (vyd. 1999 v nakl. Kalich) od téže autorky, která se studiu a mapování české náboženské emigrace věnuje dlouhá léta.

Pozvání do SlezskaEdita Štěříková
Kalichkniha2001-01370,00 Kč

Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18.století

Obsáhlá práce věnovaná poslední vlně nekatolických exulantů z českých zemí. Zahrnuje i vlastní životopisy exulantů, seznamy exulantských rodin, mapy, dokumentární fotografie.

Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18.stoletíEdita Štěříková
Kalichkniha1998-53350,00 Kč

Pozváni do Slezska

Rozsáhlé fundované dílo se zabývá českou náboženskou emigrací po roce 1741 do pruského Slezska a vznikem prvních čtyř exulantských kolonií v této oblasti. Kromě vypsání historie této exulantské vlny přináší také detailní seznamy emigrantských rodin, kopie dobových dokumentů, chronologické tabulky, mapy. Obsahem navazuje na knihu Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století (vyd. 1999 v nakl. Kalich) od téže autorky, která se studiu a mapování české náboženské emigrace věnuje dlouhá léta.

Pozváni do SlezskaEdita ŠtěříkováKalichkniha0001-01470,00 Kč