Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Co se děje po smrti?

Odjakživa se lidé ptali na to, co bude po smrti. Řekové a Židé, kteří ovlivnili křesťanství, odpověděli každý po svém. Se vzkříšeným Ježíšem se otevírá radikálně nová perspektiva, která dává základ lidské naději. Jestliže jisté otázky zůstávají bez odpovědi, pak nemálo otázek – a tato knížka se jim nevyhýbá – se v křesťanské víře objeví v novém světle.

Co se děje po smrti?Dominique MorinPaulínkykniha2000-3570,00 Kč

Existuje Bůh?

Mnoha našim současníkům se Bůh zdá naprosto nepřítomen a jeho nepřítomnost je tak obrovská a matoucí, že se nabízí otázka, zda vůbec existuje. Jak věřit v Boha, když vidíme neustále tolik zla? Není však tato “nepřítomnost” na naší straně? Nestali jsme se hluchými nebo nedostatečně vnímavými k Božímu volání? Dominique Morin nám jednoduše pomáhá pochopit obtíže, které nám brání objevit a přijmout znamení, která nám Bůh dává.

Existuje Bůh?Dominique MorinPaulínkykniha0001-0170,00 Kč

Učení II. vatikánského koncilu

“Lze říci, že II. vatikánský koncil je prozřetelnostní událostí,” říká Jan Pavel II. v encyklice Tertio millennio adveniente, kde zdůrazňuje důležitost tohoto koncilu. Na prahu třetího tisíciletí se papež obrací s výzvou ke všem lidem, zejména k věřícím, aby z tohoto koncilu čerpali duchovní sílu a naději.

Učení II. vatikánského konciluDominique MorinPaulínkykniha0001-0170,00 Kč

Zlo a utrpení

S utrpením má každý z nás svou vlastní zkušenost a vidí je i ve svém okolí. Smutek ze smrti blízkých, nemoci, zrady, nespravedlnost, samota, úzkost, tíseň, únava... Když na to člověk pomyslí, byť jenom na okamžik, utrpení světa mu připadá nekonečné. Autor nepředkládá definitivní řešení této otázky, nabízí cesty, které mohou umožnit trochu víc se v tom vyznat, a to ze dvou pohledů na zlo a utrpení. Zlo existenciální a zlo spojené se svobodou člověka.

Zlo a utrpeníDominique MorinPaulínkykniha0001-0170,00 Kč