Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Letopisy Narnie - komplet 1.-7. díl v dárkovém boxu

Komplet všech sedmi dílů Letopisů Narnie v dárkovém boxu! Prožijte dobrodružství v zemi obrů, trpaslíků, kentaurů a dalších tajemných bytostí. Souborné vydání světového bestselleru.

Letopisy Narnie - komplet 1.-7. díl v dárkovém boxuClive Staples Lewis
Fragmentkniha2020-30899,00 Kč

Bůh na lavici obžalovaných

Starověký člověk přistupoval k Bohu (či dokonce k bohům) tak, jako obviněný předstupuje před soudce. Pro moderního člověka se role obrátily. On je soudcem; Bůh je na lavici obžalovaných. Je docela shovívavým soudcem; může-li Bůh rozumně zdůvodnit, že je Bohem, který dovoluje válku, chudobu a nemoci, je připraven tomu naslouchat. Soud může dokonce skončit tím, že Bůh je zproštěn viny. Důležité je však to, že člověk zastává roli soudce a Bůh se ocitl na lavici obžalovaných.

Bůh na lavici obžalovanýchClive Staples Lewis
Návrat domůkniha2017-31185,00 Kč

Čtyři lásky

C. S. Lewis v knize Čtyři lásky popisuje čtyři druhy lidské lásky - náklonnost, přátelství, erós a křesťanskou lásku. Jedná se o mistrovské dílo, o moudrou, jemnou, upřímnou úvahu o ctnostech a nebezpečích lásky.<BR>"Bůh je láska," říká sv. Jan. Když jsem se poprvé pokusil napsat tuto knihu, domníval jsem se, že mě tento výrok velice snadno provede celým tímto tématem... Nejprve jsem proto začal rozlišovat mezi láskou dávající a láskou přijímající... Těšil jsem se, že napíšu docela snadnou chvalořeč na první druh lásky a znevážím ten druhý. A mnohé z toho, co jsem se chystal říci, mi stále připadá pravdivé. Stále se domnívám, že představujeme-li si pod pojmem láska jen neovladatelnou touhu být milován, zasloužíme politování. Neřekl bych však už, že máme-li na mysli jen tuto neovladatelnou touhu, pleteme si lásku s něčím, co s ní nemá vůbec nic společného. Nyní už nemohu lásce přijímající upřít označení láska. Kdykoliv jsem se o to snažil, uvízl jsem v záhadách a protimluvech. Skutečnost je složitější, než jsem předpokládal.<BR>(Autor)

Čtyři láskyClive Staples Lewis
Návrat domůkniha2017-31200,00 Kč

Dokud nemáme tvář (2.vyd)

Držíte v rukou mistrovské dílo, jež mnozí kritici nazvali nejlepším románem o lásce, který byl napsán ve 20. století. C. S. Lewis, přední znalec mýtopoetického vyprávění, v něm uchopil klasický řecký mýtus o lásce mezi Psýché a Kupidem, aby jej zcela nově převyprávěl a tak jej přiblížil modernímu člověku. Mýtus Dokud nemáme tvář zachovává vše, co velké mýty obsahují. Navíc je skutečnou oslavou tebe-lásky, která se může zrodit z každé sebe-lásky.

Dokud nemáme tvář (2.vyd)Clive Staples Lewis
Návrat domůkniha2017-31295,00 Kč

K jádru křesťanství (3.vyd)

Vzdejte se sama sebe - a naleznete své skutečné já. Ztraťte svůj život - a naleznete jej. Denně přijímejte smrt, smrt svých ambicí a největších přání a nakonec i smrt svého těla, a naleznete věčný život. V době druhé světové války rozhlasová stanice BBC požádala C. S. Lewise, aby připravil sérii přednášek, které by vlily nový smysl do všech oblastí života dospělých lidí. Kniha K jádru křesťanství, v níž jsou obsaženy všechny texty těchto pořadů, je považována za nejpopulárnější a nejpřístupnější dílo C. S. Lewise. Připomíná nám to, co je v životě skutečně důležité, a ukazuje cestu k radosti a spokojenosti. Vydání k padesátému výročí vzniku tohoto titulu připomíná období, kdy C. S. Lewis v době války a nejistoty dokázal utěšit miliony lidí, ale jeho slova mají i dnes stejnou platnost a váhu jako tehdy…

K jádru křesťanství (3.vyd)Clive Staples Lewis
Návrat domůkniha2017-31245,00 Kč

O modlitbě. Dopisy Malcolmovi

Formou srdečných a nestrojených dopisů blízkému příteli uvažuje C. S. Lewis nad mnoha nejasnými otázkami ohledně důvěrného rozhovoru člověka s Bohem. Přemýšlí o praktických i metafyzických stránkách modlitby, například o tom, kdy a kde se modlit. Řeší otázky, proč se ve svých modlitbách snažíme Bohu něco sdělovat, když je vševědoucí, zda existuje nějaká ideální podoba modlitby a která ze svých mnohých já Bohu při modlitbě ukazujeme.

O modlitbě. Dopisy MalcolmoviDialog mezi člověkem a BohemClive Staples Lewis
Návrat domůkniha2017-31220,00 Kč

Poutníkův návrat

Poutníkův návrat je první knihou, kterou C. S. Lewis napsal po své konverzi ke křesťanství. Lze říci, že se jedná o záznam jeho vlastního hledání smyslu a duchovního uspokojení – hledání, které ho nakonec přivedlo ke křesťanství. Lewisova alegorie umožňuje za pomoci fantazie jednoduše říci to, k čemu by jinak bylo zapotřebí odborné práce z filozofie náboženství. V Lewisových dovedných rukou se toto vyprávnění zároveň stává účinnou křesťanskou apologií.

Poutníkův návratClive Staples Lewis
Návrat domůkniha2017-31350,00 Kč

Problém bolesti (2.vyd)

Nikdy jsem nebyl takový hlupák, abych si představoval, že jsem oprávněn vyučovat mravní síle a trpělivosti. Mohu čtenářům nabídnout pouze své přesvědčení o tom, že má-li snášet bolest, trocha odvahy pomáhá víc než mnoho vědomostí, troška lidského soucitu více než mnoho odvahy a nejnepatrnější dotek Boží lásky více než všechno toto dohromady. <BR>(Autor)

Problém bolesti (2.vyd)Clive Staples Lewis
Návrat domůkniha2017-31220,00 Kč

Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje (3.vyd)

Kniha, kterou C. S. Lewis k vydání připravil krátce před svou smrtí, obsahuje – kromě sbírky esejí zabývajících se výhradně náboženskou tématikou –, hlavně esej Přípitek zkušeného ďábla, který je volným doplněním nejúspěšnější Lewisovy knihy Rady zkušeného ďábla. "Je na mně, abych jménem hostů připil na zdraví řediteli, Jeho Hanebnosti Mrchodlakovi, a Koleji pro výcvik Pokušitelů. Naplňte si číše! Co to vidím? A jakou přelahodnou vůni, jak skvělý bukét nasávám? Je to možné? Vidím a čichám, že místní sklep i za válečných podmínek vlastní pár tuctů lahví starého, vyzrálého špičkového Farizeje. Dobře, dobře, výborně! Jako za starých časů!"

Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje (3.vyd)Clive Staples Lewis
Návrat domůkniha2017-31199,00 Kč

Rady zkušeného ďábla

Lewisovu nejúspěšnější knihu není třeba obšírněji představovat: jde snad o nejvtipněji podané reálie „ze života pokušitelů“. Hlavní postavou příběhu je zkušený ďábelník, který formou dopisů a instrukcí radí elévovi v pokušitelském úřadu. Spojenými silami se pokouší zničit život konkrétního člověka. Lewis bravurně vystihl to, s čím se každý z nás ve svém životě denně setkává: pohrdání druhými, pokrytectví, zákonictví, pocit výjimečnosti, pocit mimořádné svatosti, propady do depresí, skepse a pochybnosti.<BR>Rady zkušeného ďábla jsou nejenom vtipným čtením, nýbrž nám umožní nahlédnout více do zákulisí duchovního světa...ˇ

Rady zkušeného ďáblaClive Staples Lewis
Návrat domůkniha2017-31199,00 Kč

Sloni a kapradí

Sbírka esejů, která přináší Lewisův originální pohled na otázky spojené s krizí autority, možností styku s mimozemským životem, apokalyptickou vizí poslední noci světa, smyslem studia v době války, účinností křesťanské modlitby či podstatou a důležitostí odpuštění v lidském životě. Lewis je obecně znám jako obhájce pravověrného křesťanství. V těchto osmi esejích se projevuje jako energický pisatel a mistr anglicky psané prózy týkající se náboženského myšlení a křesťanské praxe. Žádná část této knihy však není abstraktní či suchou teologickou prací. Lewis byl nesmírně nadaným laikem, a proto tolik laiků na jeho dílo reaguje.

Sloni a kapradíClive Staples Lewis
Návrat domůkniha2017-31175,00 Kč

Úvahy nad žalmy (2.vyd)

Tato kniha není odbornou studií. Nejsem hebraista ani biblický literární kritik ani historik zabývající se dějinami starověku ani archeolog. Píšu pro nevzdělané o věcech, v nichž jsem sám nevzdělán. Jestliže je třeba se omluvit (a patrně ano) za to, že jsem se pustil do psaní takovéto knihy, moje omluva bude znít následovně: Často se přihodí, že dva školáci si dokáží vzájemně vysvětlit obtížná místa úkolu lépe, než by to dokázal učitel. Kniha Lewisových úvah nad vybranými žalmy přináší nový inspirující pohled na tuto sbírku hebrejské poezie a otevírá před čtenářem nové možnosti pohledu na celou knihu žalmů. Vrací jí to, na co mnozí pozapomněli, že jde především o poetické vyjádření vztahu mezi člověkem a Bohem. Tato Lewisova práce je mnohými odborníky na texty Starého zákona doporučována jako jeden z nejlepších komentářů ke knize žalmů

Úvahy nad žalmy (2.vyd)Clive Staples Lewis
Návrat domůkniha2017-31220,00 Kč

Velký rozvod nebe a pekla

„Myšlenka spojit nebe a peklo dohromady je asi věčně v nás, založená na víře, že skutečnost nás nikdy nestaví před nevyhnutelné buď-anebo. Na víře, že máme-li schopnosti, klid a navíc dostatek času, najdeme vždycky určitý způsob přijetí obou alternativ.Tuto víru považuji za katastrofální omyl. Nemůžete si vzít všechna svá zavazadla na všechny cesty, které máte před sebou. Nežijeme ve světě, kde všechny cesty jsou spirály, a jestliže po nich jdeme dostatečně dlouho, přibližujeme se ke středu, který nakonec jistě nalezneme. Žijeme spíše ve světě, kde se každá cesta po několika kilometrech dělí na dvě, každá z nich po chvíli opět na dvě další a na každém z těch rozcestí stojíme před rozhodnutím…“

Velký rozvod nebe a peklaClive Staples Lewis
Návrat domůkniha2017-31195,00 Kč

Zničení člověka

Kniha C. S. Lewise Zničení člověka není pouze pojednáním o veřejném vzdělávání, ale tématicky zasahuje do oblasti politické, náboženské, etické a filozofické. Jedná se o téměř prorocký a nesmírně podnětný text. Vychází ze zdánlivě prostého postřehu – že moderní a postmoderní filozofie má sklon snižovat všechny naše hodnotové soudy na pouhá prohlášení o subjektivních pocitech. Lewis poté ilustruje, jak zhoubné a fatální důsledky má tento druh uvažování pro každou civilizovanou kulturu. Zcela přesně předpovídá následný vývoj: ztrátu jakýchkoliv objektivních morálních norem a sílící schopnost politických a vědeckých elit ovlivňovat myšlení nastupujících generací.

Zničení člověkaZamyšlení o etice a budoucnosti lidstvaClive Staples Lewis
Návrat domůkniha2017-31150,00 Kč

Kým nemáme tvár

„Dobre som pochopila, prečo k nám bohovia nehovoria otvorene ani nám nedovolia odpovedať. ... Prečo by mali počúvať bľabotanie, o ktorom sme presvedčení, že ho máme na mysli? Ako sa s nami môžu stretnúť tvárou v tvár, kým nemáme tvár?“

Držíte v rukách majstrovské dielo, ktoré mnohí kritici nazvali najlepším románom o láske, aký bol napísaný v 20. storočí. C. S. Lewis uchopil klasický grécky mýtus lásky medzi Psyché a Kupidom a prerozprával ho úplne novým spôsobom z pohľadu Orual, staršej sestry Psyché. Škaredá a zatrpknutá Orual bezmedzne miluje svoju sestru Psyché a veľmi ju zraní, keď Psyché obetujú bohu Hory. Psyché sa nesmie pozrieť na tvár boha, ale na naliehanie Orual tak urobí a za túto zradu ju boh od seba odoženie. Z Orual sa stáva kráľovná, mocná, ale bez lásky, a hoci celý život čaká na reakciu bohov, tí mlčia. Až na konci života, v snoch o svojej stratenej, milovanej sestre, nájde odpovede na svoje otázky.

„Najvýznamnejšie a najnádhernejšie dielo, ktoré Lewis vytvoril.“
Chad Walsh, New York Herald Tribune

Kým nemáme tvárClive Staples LewisPorta librikniha SK2014-52337,00 Kč

Štyri lásky (2.vydanie)

O pravej povahe lásky sa už napísalo veľa slov a veľa kníh, ale len niekoľko z nich je takých výstižných, ako táto kniha. C. S. Lewis v nej sumarizuje štyri typy ľudskej lásky – náklonnosť, priateľstvo, eros a kresťanskú lásku (Božiu lásku). Prvé tri sú nám prirodzené, ale Lewis nám ukazuje, ako sa bez Božej lásky deformujú, a dokonca sa môžu stať nebezpečnými.

Láska začne byť démonom vo chvíli, keď začne byť bohom. Ak by sme ignorovali pravdu, že Boh je láska, mohli by sme nebadane dospieť k opačnému tvrdeniu, totiž že láska je Boh.

Štyri lásky (2.vydanie)Náklonnosť, Priateľstvo, Eros, AgapéClive Staples LewisPorta librikniha SK2014-52259,00 Kč

Letopisy Narnie - komplet

Všech sem příběhů Letopisů Narnie teď v jedné knížce. Přečtěte si najednou celou historii Narnie od jejího vzniku až po poslední bitvu. Poznejte její vládce a krále, ale také děti ze světa lidí, kteří přispěchají na pomoc vždy, když je potřeba. Seznamte se s bájným lvem Aslanem, který se objeví v každém příběhu, aby pomáhal dobru zvítězit nad zlem.

Letopisy Narnie - kompletClive Staples LewisFragmentkniha2014-45499,00 Kč

Letopisy Narnie - komplet (MP3)

Je spousta dveří, ale jen jedny vedou do jiného světa. Projděte do země zázraků a kouzel – do Narnie! Prožijte sedm tajuplných příběhů a poznejte statečné hrdiny ze světa lidí i z bájné Narnie, v čele se statečným lvem Aslanem, který se objeví v každém příběhu, aby pomohl dobru přemoci zlo. Zaposlouchejte se do krásných příběhů z pohádkového světa C. S. Lewise v jedinečném podání herce Miroslava Táborského. Audiokniha je ve formátu MP3.

Letopisy Narnie - komplet (MP3)čte Miroslav TáborskýClive Staples LewisFragmentCD - audiokniha2014-45399,00 Kč

Zázraky

Otázku, zda se dějí zázraky. nelze nikdy zodpovědět na základě pouhé zkušenosti. Každá událost, která může být prohlášena za zázrak, je v poslední instanci něco, co vidíme, slyšíme, cítíme, chutnáme či hmatáme. A naše smysly nejsou neomylné. Pokud usoudíme, že se stalo něco mimořádného, vždy můžeme říci, že jsme se stali obětí iluzí. A vyznáváme-li filosofii, která nadpřirozeno odmítá, je nasnadě, k jakému závěru se přikloníme.

ZázrakyAutorovo zamyšlení nad existencí zázrakůClive Staples LewisNávrat domůkniha2014-27245,00 Kč

Veľký rozvod (3. vydanie)

C. S. Lewis nás pozýva na výlet do Neba a Pekla. Používa svoj rozprávačský talent, aby nám podal alegorický príbeh o ceste autobusom, ktorý premáva medzi Peklom a Nebom.

V istom zmysle v nás snaha spojiť nebo s peklom do manželského zväzku prebýva odjakživa. Zakladá sa na presvedčení, že život nás nikdy nestavia pred nevyhnuteľné „buď – alebo“. Inými slovami, na presvedčení, že ak má človek schopnosti, trpezlivosť a (predovšetkým) dostatok času, vždy nájde spôsob, ako dosiahnuť obe alternatívy.
Domnievame sa, že obyčajným vývojom, postupnými úpravami alebo zušľachťovaním nakoniec premeníme zlo na dobro, a že nikto po nás nebude chcieť, aby sme definitívne odhodili všetko, čo by sme si radi ponechali. Toto presvedčenie považujem za katastrofálny omyl. Nemôžeme si brať všetku svoju batožinu na všetky cesty. Dokonca aj naša pravá ruka alebo pravé oko môžu byť z tých vecí, čo budeme musieť na niektorej ceste zanechať.
Zlo je možné napraviť, no nikdy sa nemôže „vyvinúť“ v dobro. Čas ho nezahojí. Zlé kúzlo musí byť zlomené, krok po kroku je potrebné „spätne odriekať zaklínadlo v mene oslobodzujúcej moci“. Inak to nejde. Vždy je to „buď – alebo“.
Ak trváme na tom, že si ponecháme peklo (alebo dokonca len Zem), neuvidíme nebo. Ak prijmeme nebo, nebudeme si môcť ponechať ani tie najmenšie a najintímnejšie suveníry z pekla.

Veľký rozvod (3. vydanie)Fantastický autobusový výlet z pekla do nebaClive Staples LewisPorta librikniha SK2014-23259,00 Kč

Malakandra

Malakandra je prvý diel uznávanej Kozmickej trilógie C. S. Lewisa (1898-1963), v ktorej sa začínajú dobrodružstvá Elwina Ransoma, váženého univerzitného profesora.

C. S. Lewis je známy najmä sériou kníh pre deti Kroniky Narnie. Svoju predstavivosť naplno využil aj v alegorických dielach Rady skúseného diabla a Veľký rozvod.

“Ransom začínal vnímať aj inú, duchovnejšiu príčinu svojho narastajúceho nadšenia a ľahkosti srdca. Stále viac sa oslobodzoval spod vplyvu nočnej mory, ktorú v mysli moderného človeka vytvorila mytológia, kráčajúca v stopách modernej vedy. Aj on čítal o „medziplanetárnom priestore“ a niekde vzadu v mysli si celé roky nosil bezútešný obraz čiernej studenej prázdnoty, totálne mŕtvej tmy, ktorá oddeľovala svety. Predtým si vôbec neuvedomoval, ako veľmi ho takýto obraz vesmíru ovplyvňuje. Termín „medziplanetárny priestor“ sa mu teraz zdal ako rúhanie a vôbec nevystihoval tento nebeský oceán blaženosti, ktorým sa plavili. Už ho viac nemohol nazvať „mŕtvym“, keď cítil, ako mu každú minútu do tela prúdi život. A vlastne prečo by to malo byť inak? Veď z tohto oceánu povstali všetky svety a aj život na nich. Myslel si, že vesmír je pustý. Teraz videl, že je ako plodné lono, ktorého žiarivé potomstvo hľadí každú noc na Zem nespočetným množstvom očí… Nie: „medziplanetárny priestor“ je úplne nesprávny výraz.”

MalakandraKozmická trilógiaClive Staples LewisPorta librikniha SK2013-51259,00 Kč

Rady skúseného diabla (2. vydanie)

Vo svojom klasickom diele nás C. S. Lewis zasväcuje do korešpondencie medzi dvoma diablami: skúseným Krutodlakom a jeho synovcom Svrabomilom. Krutodlak zastáva byrokratickú funkciu v pekelnej hierarchii a je mentorom neskúseného Svrabomila. Ten práve začína svoju démonickú kariéru v službách „Otca v Hlbinách“ a bol poverený, aby odviedol nového kresťana – “pacienta” – od viery a povzbudil ho k hriechu.
Kniha satirickým spôsobom poukazuje na mnohé bežné problémy ľudského života a kresťanskej viery, ako je otázka dobra a zla, pokušenia, pokánia a milosti. Krutodlak a Svrabomil žijú vo svojom morálne prevrátenom svete, kde je chamtivosť a dosiahnutie vlastného prospechu najväčšou hodnotou. Démoni nie sú schopní porozumieť tajomstvu Božej lásky k ľuďom alebo pripustiť možnosť nezištných ľudských cností.

Nové vydanie obsahuje v slovenčine doteraz nepublikovanú autorovu esej o knihe.

Rady skúseného diabla (2. vydanie)Listy skúseného diabla jeho mladšiemu kolegoviClive Staples LewisPorta librikniha SK2013-51259,00 Kč

Štyri lásky

Veľa slov a veľa kníh bolo popísaných o pravej povahe lásky, ale len niekoľko z nich je takých výstižných, ako táto kniha. C. S. Lewis v nej sumarizuje štyri typy ľudskej lásky – náklonnosť, priateľstvo, eros a kresťanskú lásku (Božiu lásku). Prvé tri sú nám prirodzené, ale Lewis nám ukazuje, ako sa bez Božej lásky deformujú, a dokonca sa môžu stať nebezpečnými.

Láska začne byť démonom vo chvíli, keď začne byť bohom. Ak by sme ignorovali pravdu, že Boh je láska, mohli by sme nebadane dospieť k opačnému tvrdeniu, totiž že láska je Boh.

Štyri láskyNáklonnosť, priateľstvo, eros, agapéClive Staples LewisPorta librikniha SK2013-08194,00 Kč

Svědectví o zármutku

Jaký vlastně máme důvod věřit tomu, že Bůh je "dobrý"? Cožpak nás všechno, co vidíme, nenutí věřit v naprostý opak?
Známý britský spisovatel se vyrovnává se smrtí své ženy. Otázky, které se zdály být uspokojivě zodpovězeny, znovu vyvstávají ve své trýznivé a bolestné podobě. Lewisova tragická zkušenost, které se úvahy dotýkají, byla ztvárněna v Britském filmu „Krajina stínů“.

Svědectví o zármutkuClive Staples LewisNávrat domůkniha2012-06130,00 Kč

Hovory

Počas druhej svetovej vojny požiadala rozhlasová stanica BBC C.S.Lewisa, aby pripravil sériu prednášok o základoch kresťanskej viery. Kniha Hovory, ktorá obsahuje texty týchto programov patrí k najpopulárnejším autorovým knihám. Lewisove príhovory sú vnorením sa do toho, čím vlastne kresťanstvo v skutočnosti je. Konfrontuje svoju vieru s presvedčením ateistov a agnostikov a nepochybne sa mu darí osloviť tých, ktorý majú odvahu racionálne zvažovať.

HovoryClive Staples LewisPorta librikniha SK2009-53208,00 Kč

Hovory

Počas druhej svetovej vojny požiadala rozhlasová stanica BBC C.S.Lewisa, aby pripravil sériu prednášok o základoch kresťanskej viery. Kniha Hovory, ktorá obsahuje texty týchto programov patrí k najpopulárnejším autorovým knihám. Lewisove príhovory sú vnorením sa do toho, čím vlastne kresťanstvo v skutočnosti je. Konfrontuje svoju vieru s presvedčením ateistov a agnostikov a nepochybne sa mu darí osloviť tých, ktorý majú odvahu racionálne zvažovať.

HovoryClive Staples LewisPorta librikniha SK2009-53231,00 Kč

Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje

Kniha, kterou C. S. Lewis k vydání připravil krátce před svou smrtí, obsahuje – kromě sbírky esejí zabývajících se výhradně náboženskou tématikou –, hlavně esej Přípitek zkušeného ďábla, který je volným doplněním nejúspěšnější Lewisovy knihy Rady zkušeného ďábla. "Je na mně, abych jménem hostů připil na zdraví řediteli, Jeho Hanebnosti Mrchodlakovi, a Koleji pro výcvik Pokušitelů. Naplňte si číše! Co to vidím? A jakou přelahodnou vůni, jak skvělý bukét nasávám? Je to možné? Vidím a čichám, že místní sklep i za válečných podmínek vlastní pár tuctů lahví starého, vyzrálého špičkového Farizeje. Dobře, dobře, výborně! Jako za starých časů!"

Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje3. vydáníClive Staples LewisNávrat domůkniha2009-53205,00 Kč

Rady skúseného diabla

Vo svojej klasike nás C. S. Lewis zasväcuje do korešpondencie medzi dvoma diablami: skúseným Krutodlakom a jeho synovcom Svrabomilom. Svrabomil práve začína svoju démonickú kariéru v službách „Otca v Hlbinách“ a bol poverený, aby odviedol nového kresťana od jeho viery. Kniha je humorným čítaním poukazujúcim na mnohé bežné ľudské problémy, ako je otázka dobra a zla, pokušenie, pokánie či milosť.

Rady skúseného diablaClive Staples LewisPorta librikniha SK2007-01159,00 Kč

Zaskočený radosťou

Autobiografia C. S. Lewisa o hľadaní radosti, o duchovnej ceste, ktorá ho doviedla od kresťanstva k ateizmu a potom späť ku kresťanstvu.

Túto knihu píšem na žiadosť mnohých, ktorí chcú počuť, ako sa z ateistu stal kresťan. Do akej miery bude môj príbeh pre vás zaujímavý, záleží na tom, do akej miery ste zažili to, čo ja nazývam radosťou?. Ak je vám takáto skúsenosť blízka, možno nezaškodí, ak o nej porozprávam viac. Pýtate sa, kto alebo čo ma povzbudilo k tomu, aby som o nej napísal? Všimol som si, že človek len zriedkakedy hovorí o svojich najvnútornejších pocitoch bez toho, aby aspoň jeden človek nepoznamenal: čo?! Aj ty si cítil to isté? Vždy som si myslel, že som jediný.? C. S. Lewis

C. S. Lewis (1898-1963) bol profesorom stredovekej a renesančnej literatúry na univerzite v Cambridgei. Patrí medzi najvplyvnejších kresťanských mysliteľov a autorov. Svojimi dielami pre dospelých aj deti dodnes oslovuje nových čitateľov.

Medzi jeho najznámejšie diela patria Kroniky Narnie, Rady skúseného diabla, Svedectvo o zármutku, Problém bolesti, Zaskočený radosťou.

Zaskočený radosťouClive Staples LewisPorta librikniha SK2007-01203,00 Kč

Veľký rozvod

C. S. Lewis nás pozýva na výlet do Neba a Pekla. Používa svoj rozprávačský talent, aby nám podal alegorický príbeh o ceste autobusom, ktorý premáva medzi Peklom a Nebom.

„V istom zmysle však snaha spojiť nebo s peklom do manželského zväzku v nás prebýva odjakživa. Zakladá sa na presvedčení, že život nás nikdy nestavia pred nevyhnutné „buď – alebo“. Inými slovami, na presvedčení, že ak má človek schopnosti, trpezlivosť a (predovšetkým) dostatok času, vždy nájde spôsob, ako dosiahnuť obe alternatívy. Domnievame sa, že obyčajným vývojom, postupnými úpravami alebo zušľachťovaním nakoniec premeníme zlo na dobro, a že nikto po nás nebude chcieť, aby sme definitívne odhodili všetko, čo by sme si radi ponechali. Toto presvedčenie považujem za katastrofálny omyl.”
C. S. Lewis (1898-1963) bol profesorom stredovekej a renesančnej literatúry na univerzite v Cambridgei. Patrí medzi najvplyvnejších kresťanských mysliteľov a autorov. Svojimi dielami pre dospelých aj deti dodnes oslovuje nových čitateľov.
Medzi jeho najznámejšie diela patria Kroniky Narnie, Rady skúseného diabla, Svedectvo o zármutku, Problém bolesti, Zaskočený radosťou.

Veľký rozvodClive Staples LewisPorta librikniha SK2005-52, 0001-01146,00 Kč