Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Hebrejský Kristus

Kniha vyšla ve Francii poprvé před dvaceti lety a dočkala se už několika vydání. Nejde o romantickou projekci sbližování mezi křesťanským myšlením a judaismem do doby, kdy došlo k zásadní roztržce v souvislosti s osobou hebrejského učitele, „jehož jméno je Spása“, ale o místy až drsnou demytologizační práci. Její výsledky jsou ovšem paradoxní: evangelia nejsou pozdějšími produkty zhelénizovaných křesťanských společenství napsanými v řečtině, ale vznikla nedlouho po událostech na základě přímo pořizovaných záznamů. Původní hebrejské texty byly přeloženy do řečtiny. Kniha přináší také novou časovou posloupnost evangelií – nejstaršími jsou Janovo a Matoušovo, Lukášovo a především Markovo vznikla později.

Hebrejský KristusJazyk a stáří evangeliíClaude TresmontantBarristerkniha2004-01295,00 Kč

Otázky naší doby

Claude Tresmontant (1925–1997) v sobě spojoval něco, co se zvlášť u filozofů vyskytuje dosti zřídka: při neuvěřitelné erudici měl dar hovořit jadrně a srozumitelně i o těch nejobtížnějších metafyzických a teologických otázkách, aniž by své výklady jakkoli zjednodušoval či zplošťoval. Pokud jde o styl, byl mu vzorem Voltaire, třebaže se v řadě podstatných věcí od osvícenského myslitele liší. Jeho kniha Otázky naší doby obsahuje krátká pojednání na různá aktuální témata z oblasti filozofie, teologie, biblické kritiky nebo přírodních věd. Český překladatel jednotlivá hesla uspořádal abecedně a doplnil odkazy na příbuzná hesla nebo analogická místa, takže vzniklo jakési svébytné encyklopedické dílo, které může připomínat právě Voltairův Filozofický slovník. Otázky naší doby nepodávají pouze ucelený výklad filozofova vidění světa, ale svědčí rovněž o pozoruhodném vývoji jeho stanovisek v posledních dvou desetiletích autorsky mimořádně plodného života.

Otázky naší dobyFilozoficko-teologický slovníkClaude TresmontantBarristerkniha2004-01495,00 Kč

Základy teologie

Kniha významného katolického filosofa je považována za jeden z nejlepších úvodů do teologie. Tresmontant ji napsal jako příručku pro středoškolské studenty připravující se ke studiu na vysoké škole. Teologie je v jeho pojetí věda, jejíž základy si je nutné osvojit především proto, aby člověk dokázal pochopit konečný účel stvoření a mohl na něm aktivně a s porozuměním spolupracovat.

Základy teologieClaude TresmontantBarristerkniha1999-52245,00 Kč

Bible a antická tradice

Prvotina francouzského filosofa, ve které nastínil vztah biblického zjevení a myšlení antiky.

Bible a antická tradiceEsej o hebrejském myšleníClaude TresmontantVyšehradkniha1998-01166,00 Kč

Bible a atická tradice

Střetnutí židovské duchovní tradice s řeckou filosofií.

Bible a atická tradiceHebrejské myšleníClaude TresmontantVyšehradkniha1998-01166,00 Kč

Bible a atická tradice

Střetnutí židovské duchovní tradice s řeckou filosofií.

Bible a atická tradiceHebrejské myšleníClaude TresmontantVyšehradkniha1998-01166,00 Kč

Základy teologie

Tresmontantovy základy teologie jsou určeny zejména mladým lidem, kteří si osvojili základy moderní matematiky, moderní fyziky, chemie a biologie. Těm, kteří jsou navyklí racionálně uvažovat a mají pocit, že by se tohoto návyku nemuseli vzdát ani v duchovní oblasti.
Teologie je věda, jež vychází ze zkušenosti a je založena na určitých skutečnostech:
skutečnosti stvoření, kterou inteligence poznává na základě toho, co dnes víme o dějinách vesmíru a přírody;
skutečnosti zjevení, kterou inteligence poznává na základě toho, co víme o dějinách hebrejského národa;
skutečnosti vtělení, kterou inteligence poznává na základě toho, co víme o galilejském učiteli Ješuovi z Nazareta;
skutečnosti církve, novém lidstvu, jež se nachází v režimu formace a transformace.
Vědy studující vesmír a přírodu se týkají minulosti a současnosti vesmíru. Teologie je věda, která se týká budoucnosti stvoření. Je to věda, jež je nutná k tomu, aby člověk dokázal pochopit konečný účel stvoření a aby mohl aktivně a inteligentně spolupracovat na dosud nedokončeném tvůrčím díle.

Základy teologieClaude TresmontantBarristerkniha1994-52125,00 Kč

Dějiny vesmíru a smysl stvoření

Francouzský filosof Claude Tresmontant (1925) je autorem více než dvou desítek prací, z nichž některé vyšly česky: Esej o hebrejském myšlení, Základní pojmy křesťanské metafyziky, Základy teologie. Od počátku 80. let se soustavně věnuje biblické kritice. Kniha Dějiny vesmíru a smysl stvoření je souborem sedmi přednášek z let 1977-1985. Namísto doslovu je do knihy zařazen autorův rozhovor s Robertem Découtem.

Dějiny vesmíru a smysl stvořeníClaude TresmontantAcademiakniha1992-53168,00 Kč

Dějiny vesmíru a smysl stvoření

Francouzský filosof Claude Tresmontant (1925) je autorem více než dvou desítek prací, z nichž některé vyšly česky: Esej o hebrejském myšlení, Základní pojmy křesťanské metafyziky, Základy teologie. Od počátku 80. let se soustavně věnuje biblické kritice. Kniha Dějiny vesmíru a smysl stvoření je souborem sedmi přednášek z let 1977-1985. Namísto doslovu je do knihy zařazen autorův rozhovor s Robertem Découtem.

Dějiny vesmíru a smysl stvořeníClaude TresmontantAcademiakniha0001-01168,00 Kč