Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Jakubov sen

Knižne spracovaná téma duchovných cvičení milánskeho arcibiskupa. Na pozadí biblickej postavy Jakuba nás učí, ako vnímať Božiu vôľu a jemný Boží hlas "tu a teraz" v konkrétnom živote jednotlivca.&úú

Jakubov senCarlo Maria Martini
Serafínkniha SK2017-09155,00 Kč

V čo verí ten, kto neverí?

Na začiatku roka 1995 navrhol časopis Liberal kardinálovi Martinimu a Umbertovi Ecovi, aby spolu začali viesť dialóg.
Táto knižočka následne v roku 1996 priniesla listy, ktoré si títo dvaja velikáni napísali, a bola preložená do šestnástich jazykov.

V čo verí ten, kto neverí?Umberto Eco
Carlo Maria Martini
Don Bosco2015-440,00 Kč

Hovory v Jeruzalémě

Výsledkem rozhovorů Georga Sporschilla s kardinálem Martinim je mimořádně poutavá a osobní kniha, určená především mladým lidem, ale i všem ostatním, jimž ještě zůstalo otevřené „ucho učedníka“. Tazatel v ní klade mnoho palčivých otázek, které sesbíral u mladých lidí: V co věří nevěřící lidé? Co mají společného a v čem se rozcházejí různá náboženství? Jak jednat s lidmi jiné víry? Jak se projevuje pravá láska? Proč církev tak často hovoří o hříchu? Hledá církev nové a pozitivní odpovědi k tématu sexuality?Jakou budoucnost mají v církvi mladí lidé? Kdo může za to, že je církev jako instituce tak slabá? Jaké jsou její vyhlídky do budoucnosti? Kdyby Ježíš žil dnes, o co by usiloval nejnaléhavěji? Bude Ježíšova zvěst účinná i v budoucnu? <BR>Carlo Maria Martini odpovídá jako ten, kdo v Ježíši Kristu nalezl perlu svého života a naučil se milovat všechno a všechny, na nichž Kristu záleží. Prožil svůj život v nesnadné době a v nelehkém poslání, čímž dozrál do nevšední moudrosti. Promlouvá k nám jako člověk protříbený, prozářený Boží dobrotou, jako služebník vyhlížející svého Pána, jemuž se dá věřit.

Hovory v JeruzaléměCarlo Maria Martini
Georg Sporschill
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2014-07, 2013-0948,00 Kč

Prorocký hlas v meste

Meditácie kardinála C. M. Martiniho, milánskeho arcibiskupa o prorokovi Jeremiášovi.

Prorocký hlas v mesteMeditácie o prorokovi JeremiášoviCarlo Maria MartiniSerafínkniha SK2013-16119,00 Kč

Sila slabosti

„Kniha Jób by mohla skončiť na konci druhej kapitoly, kde dokazuje, že Jób odolal, lebo jeho láska k Bohu bola skutočná a autentická. V skutočnosti je potrebné počkať; konkrétna situácia Jóba nie je taká, že by ju vyriešil jedným vzdychom a že by ju akceptoval raz a navždy; skôr ide o konkrétnu situáciu človeka, ktorý ju akceptuje, ale musí ju uviesť do každodenného života...“ (str. 19)
Aj preto, že Jób uvažoval, kniha o ňom je podstatne dlhšia (a ešte viac je kníh o Knihe Jób). Hovorí o sile slabosti. O tom, čo prináša vyrovnávanie sa s hraničnou situáciou v našom živote – vzburu, krik, plač, mlčanie, hnev... Ak to všetko vedie k láske, ako to zažil Jób, tak aj to, čo sa zdá slabé a bezmocné v nás, napokon vedie k víťazstvu... Slabé sa stáva silným.

Sila slabostiOdpoveď viery v čase skúškyCarlo Maria MartiniRedemptoristikniha SK2013-14143,00 Kč

Dramata víry

Knižní titul Dramata víry spojuje Martiniho tři publikované tematické celky (věnované lidem dobré vůle), jejichž pojící myšlenkou je hledání „živého Boha“. Přes postavy apoštolů, Ježíšovu matku Marii a ženy blízko Ježíše, proroka Elijáše zve kardinál Martini posluchače k živé účasti na procesu zrání víry, aby s námi Bůh mohl prožívat detaily všedního dne.

Dramata víryCarlo Maria MartiniRefugiumkniha2010-52250,00 Kč

Hlásateľ evanjelia u Lukáša

Prečo je Lukášovo evanjelium obzvlášť vhodné na objasnenie postavy hlásateľa evanjelia? Práve Lukáš cítil potrebu pokračovať Skutkami apoštolov a tak poskytnúť príklady evanjelizácie a pokračovať v diele evanjelia - v ktorom sa obzvlášť ukazuje Ježišova evanjelizačná sila a jeho výchova hlásateľov evanjelia -, totiž spisom, v ktorom chcel predložiť konkrétne príklady evanjelizácie v prvotnej Cirkvi. Preto je Lukášovo evanjelium najvhodnejšie na zhliadnutie vlastnej evanjelizačnej činnosti. Ako príklad tu môžeme pripomenúť, že iba Lukáš spomína tých slávnych sedemdesiat alebo sedemdesiatdva učeníkov. To sú presne tí putujúci evanjelisti, ktorých hlavnou úlohou bolo vydať sa na cestu, niesť Slovo a ktorí tak celkom isto nerobili iba za Ježišovho života, ale ďalej pokračovali v tejto aktivite aj neskôr.<BR>

Hlásateľ evanjelia u LukášaCarlo Maria Martini
Serafínkniha SK2009-01198,00 Kč

Ľud môj, vyjdi z Egypta

Knižne spracovaná téma duchovných cvičení milánskeho arcibiskupa pre kňazov vychádza z hlbokej skúsenosti každodenného "dávania" svojho života v službe pastiera diecézy. Táto skúsenosť je konfrontovaná na pozadí osôb Mojžiša a Petra. Cez tieto zamyslenia môže každý kňaz odkryť krásu a bohatstvo svojho povolania "byť pre niekoho..." a "byť s niekým...". Zároveň všetkým čitateľom môže pomôcť hlbšie pochopiť krásu tohto povolania.

Ľud môj, vyjdi z EgyptaCarlo Maria MartiniSerafínkniha SK2005-52172,00 Kč

Boží slovo nám bylo uloženo

Milánský kardinál se s pastorační citlivostí a vysoce oduševnělou biblickou erudicí, také však s obavami a starostmi, ptá po naší přilnavosti ke slovu, které nám bylo propůjčeno. "Kdo nebyl zamilovaný, neví, jak chutná krásné slovo." Takto opakuje s náruživostí výzvu k přijetí jediného Slova, jehož inkarnací všechna "ostatní slova" dostávají teprve svůj význam.

Boží slovo nám bylo uloženoStudijní texty z pastorální teologie I.Carlo Maria MartiniRefugiumkniha2002-0160,00 Kč

Žijeme, co hlásáme?

Pokušení k dvojakosti anebo k povrchnosti jsou způsoby, jak ze sebe můžeme (nakrátko) setřást odpovědnost za svědectví ryzí víře. Milánský kardinál nás ovšem nemíní nechat pouze "pootevírané" v problému našeho nedostatečného vnitřního sjednocení, či v problému hledání identity. Poukazuje totiž, jak náš život žil ten, který toto všechno tak důvěrně zná. On sjednocuje vnitřní a vnější, tužby i realitu.

Žijeme, co hlásáme?Studijní texty z pastorální teologie II.Carlo Maria Martini
Refugiumkniha2002-0160,00 Kč

Vydán lidem do rukou

Kniha nám díky svému klidnému a rozjímavému stylu může pomoci přemýšlet o odlišnostech čtyř vyprávění evangelistů, o vzájemně se doplňujících způsobech všestranného zkoumání, v němž každý z nich klade důraz na něco jiného. Jde o ztotožnění se s osobami, které se svými skutky staly svědky Ježíšova utrpení a smrti.

Vydán lidem do rukouRozjímání o Kristově utrpeníCarlo Maria MartiniPaulínkykniha1999-52179,00 Kč

Žena svého lidu

Biblické exercicie zaměřené na postavu Panny Marie. Neokázalá forma, kterou autor zvolil dává prostor pro zamyšlení a meditaci .

Žena svého liduCarlo Maria MartiniKarmelitánské nakladatelstvíkniha1998-53149,00 Kč

Slova o církvi

Milánský kardinál a autor zasvěcených biblických komentářů a se zamýšlí nad duchovním významem II. vatikánského koncilu. Rozebírá nejvýznamnější koncilní dokumenty a na pozadí biblických textů vysvětluje jejich závažnost a smysl pro život církve. Publikace vyšla ve spolupráci s nakl. Vyšehrad v Praze v edici Dialog.

Slova o církviRozjímaní o II. vatikánském konciluCarlo Maria Martini
CDKkniha1998-0198,00 Kč

Lide můj, vyjdi z Egypta

Milánský kardinál ve svých exerciciích živě v deseti rozjímáních osvětluje nesnadnou a namáhavou duchovní cestu na biblických postavách Mojžíše a Petra. První byl povolán Bohem žít s vyvoleným národem a druhého pak povolal Ježíš. Jejích společným údělem je „být pro druhé a s druhými“, být svědomím i utrpením svého lidu.

Lide můj, vyjdi z EgyptaCarlo Maria MartiniRefugiumkniha1996-0140,00 Kč

Ty mě zkoumáš a znáš mě

Knížka je záznamem exercicií, které milánský arcibiskup, kardinál C. M. Martini dával žákům gymnázia diecézního semináře v postní době roku 1985. Základním tématem mělo být hledání odpovědi na dvě otázky: Kdo jsem já? a Kdo jsi Ty, Pane? Soubor exercičních meditací se neobrací pouze k mladistvým ve věku 14-15 let, nýbrž i k jejich vychovatelům a všem, kdo jsou jakkoliv odpovědní za vedení mládeže. Texty dokládají autorovu schopnost přiblížit Písmo zkušenostem a psychologii mladistvých.

Ty mě zkoumáš a znáš měCarlo Maria MartiniKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-52109,00 Kč

Vytrvali jste se mnou v mých zkouškách

Příběh tohoto tajemného člověka, který nepatřil k vyvolenému národu a bydlel ve vzdálené zemi, koloval zřejmě ústně jako jedno z orientálních vyprávění už koncem roku 2000 př. Kr. a hebrejsky byl zpracován mnohem později. Jób, který byl a zůstával spravedlivý je zkoušen a o všechno připraven. Také Židé v babylónském vyhnanství ztratili všechno, a tak zakolísala jejich víra ve spravedlnost Boha, u kterého, jak se domnívali, mají privilegia. Když se snažili pochopit skrytý smysl utrpení, které postihuje ty, kdo jednají před Bohem správně, pravděpodobně četli a zpívali Jóbovy nářky. Může člověk žádat, aby mu Bůh skládal účet ze svého jednání? Básník odpovídá záporně, není třeba se ptát Boha na jeho důvody, ale věřit v jeho spravedlnost v jeho nepochopitelnou moudrost.

Vytrvali jste se mnou v mých zkouškáchÚvahy o JóboviCarlo Maria Martini
CDKkniha1993-5259,00 Kč

Cesta dvanástich apoštolov v evanjeliu podľa Marka

Slovo „Dvanásti“ sa v Markovom evanjeliu objavuje veľmi často, v pravidelných intervaloch, v siedmich rozličných kontextoch, takmer v každej druhej kapitole. Evanjelista opisuje cestu učeníka, postupne prichádzajúceho k poznaniu Boha, ktorá je akoby lemovaná prítomnosťou Dvanástich. Od okamihu ich povolania až po ich rozpŕchnutie sa v hodine skúšky a Judášovu zradu sa na ich prítomnosť kladie dôraz v každej dôležitej časti evanjelia. Dvanásti apoštoli sprevádzajú Ježiša od prvej udalosti jeho verejného účinkovania až po odsúdenie.

Cesta dvanástich apoštolov v evanjeliu podľa MarkaCarlo Maria MartiniSerafínkniha SK0001-01171,00 Kč

Cesta dvanástich apoštolov v evanjeliu podľa Marka

Cesta dvanástich apoštolov v evanjeliu podľa MarkaCarlo Maria MartiniSerafínkniha SK0001-01172,00 Kč

O ľudskom tele

Akokoľvek by som sa však chcel pokúsiť vyjadriť niečo o tej syntetickej skutočnosti, akou je ľudské telo, v ktorom a okolo ktorého sa odohráva takmer všetko, ohľadne ktorého boli vyvinuté rôznorodé teórie, stretajú sa názory, rozvíjajú sa diskusie.
Veľmi mi pomohli úvahy a príspevky vedcov a priateľov. Literárny štýl a druh, ktorý som zvolil, pripomína poznámky, pripomienky, aforizmy. Nejde teda o syntetické pojednanie a ani o poetické vysvetlenia; skôr o krátke myšlienky na rôzne témy.

O ľudskom teleCarlo Maria MartiniDon Boscokniha SK0001-0115,00 Kč