Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Neznáma poslušnosť

Znovu objaviť poslušnosť... V skutočnosti ide o staronový objav. Ak sa pri tomto slove strasieme, tak bezpochyby preto, že sa nám už vytratil zmysel i krása opravdivej poslušnosti, ktorá je vyjadrením synovskej dôveryplnej lásky k nášmu nebeskému Otcovi. Človek sa poslušným nerodí, ale stáva. Boh nás pozýva na duchovnú púť, na ktorú sa môžeme vydať, ak prijmeme podnet Ducha Svätého.

Autor nám približuje trasu tohto putovania; vyznačuje jednotlivé etapy, ťažkosti ale i krásu a plodnosť. Uvidíme dosť dôvodov, aby sme celou dušou zatúžili po takejto synovskej poslušnosti.

P. Bernard Ducruet OSB, je rehoľníkom Opátstva Saint-Benoit-s?r-Loire od roku 1947. V roku 1971 sa stal zastupujúcim priorom, neskôr, v roku 1973, bol zvolený za opáta a túto funkciu zastával až do februára roku 1991.

Neznáma poslušnosťBernard DucruetSerafínkniha SK0001-0142,00 Kč