Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Evangelium lásky

Zvěstováním evangelia je předávána ta nejkrásnější zpráva: Bůh nás miluje! Na nebesích máme Otce, který se o nás stará. Aby z nás mohl mít své děti, poslal svého Syna, aby se stal naším Bratrem a Spasitelem. Toto odhalit znamená poznat velikost našeho lidského osudu, neocenitelnou hodnotu každého člověka. Znamená radost být milovanými a milovat.

Evangelium láskyStvořeni a spaseni láskouAnna Maria Canopi
Paulínkykniha2018-0142,00 Kč

Evangelium nového života

Duch svatý, třetí Osoba svaté Trojice, je Láska, která spojuje Otce a Syna. Je Láskou, která objímá také veškeré stvoření a obrací ho k Bohu, jeho zdroji a cíli. Na stránkách této knížečky budeme vedeni ke kontemplaci Ježíše, k dovršení jeho poslání v Duchu svatém. Po Ježíšově vzkříšení jsme i my byli naplněni Duchem svatým, abychom v jeho světle mohli jít jistě po cestě spásy a svatosti.

Evangelium nového životaV radosti Ducha svatéhoAnna Maria Canopi
Paulínkykniha2018-01, 0001-0142,00 Kč

Evangelium radosti

Lidské srdce je stvořeno pro radost, protože je stvořeno pro lásku. Výtečným ovocem lásky je radost. Sám Ježíš je radost, protože daruje spásu a znovu pokládá lidstvo do Boží náruče. A tak, kdo ho přijímá a kdo žije jeho evangelium lásky a pokoje, může vychutnávat čistou radost, která vyvěrá z jeho velikonočního tajemství a může ji dál zvěstovat bratřím. Může spolupracovat na dovršení Božího království, ve kterém bude na tvářích všech zářit radost, která nikdy neskončí.

Evangelium radostiRadost, která zapaluje srdceAnna Maria CanopiPaulínkykniha2001-0142,00 Kč

Evangelium lásky

Zvěstováním evangelia je předávána ta nejkrásnější zpráva: Bůh nás miluje! Na nebesích máme Otce, který se o nás stará. Aby z nás mohl mít své děti, poslal svého Syna, aby se stal naším Bratrem a Spasitelem. Toto odhalit znamená poznat velikost našeho lidského osudu, neocenitelnou hodnotu každého člověka. Znamená radost být milovanými a milovat.

Evangelium láskyStvořeni a spaseni láskouAnna Maria CanopiPaulínkykniha0001-0142,00 Kč

Evangelium milosrdenství

Milosrdenství není jen nějaký výraz z evangelia. Milosrdenství je sama Osoba Ježíše Krista. Milosrdenství je nejněžnější a nejsoucitnější Láska Otcova, která se stala bližním člověka do té míry, že přijala jedno lidské tělo, jednu lidskou tvář, jedno lidské srdce. Když pročítáme stránky evangelia, setkáváme se neustále s Milosrdným. Od něho se chceme naučit moudrosti srdce.

Evangelium milosrdenstvíOtcova tvářAnna Maria CanopiPaulínkykniha0001-0142,00 Kč

Setkání s Ježíšem

Každý člověk má v srdci mnoho otázek, které by chtěl položit někomu, kdo ho slyší, ale především má potřebu umět poslouchat a vnímá, že skutečně je Někdo, kdo k němu mluví. Na základě jednotlivých úryvků z evangelia, líčících Kristova setkání s jeho současníky nám tato kniha může pomoci ke zvnitřnění tam, kde k nám Boží Slovo zaznívá v celé své váze pravdy a lásky, v celé své tvořící a obnovující síle.

Setkání s JežíšemMeditace nad evangeliemAnna Maria CanopiPaulínkykniha0001-01149,00 Kč