Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Mojím povolaním je láska

Zborník z medzinárodného sympózia, ktoré sa konalo v Bratislave 20. októbra 2007 v Katolíckom dome evanjelizácie Quo Vadis pri príležitosti 110. výročia smrti, 80. výročia vyhlásenia za patrónku misií a 10. výročia vyhlásenia za učiteľku Cirkvi Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša. ( 2. 1. 1873 - 30. 9. 1897 )

Mojím povolaním je láskaAlbert St. Wach
Łukasz Kasperek
Karmelitánske nakladateľstvokniha SK2008-0183,00 Kč