Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Od bytia k láske

V prvej časti tejto filozoficko-teologickej práce sa autor pokúša objasniť, ako sa problém súcna a bytia vynáral v mysli človeka. Robí tak pomocou niekoľkých čŕt zo starého gréckeho myslenia a kresťanskej klasickej i modernej filozofie. <BR>Pokus rozvinúť tému o bytí chápanom ako láska je rozvedený v druhej časti. Vo svetle poznania Boha, ktorý je trojjediná Láska, priezračnosť lásky presvitá z celého stvorenia a z drámy ľudského jestvovania. Hodnota ľudskej osoby a skutočnosť spoločenského puta sa tiež zakladajú na láske. <BR>Napokon v tretej časti sa pokúša naznačiť otázku <BR>a odpoveď na pohoršlivé jestvovanie zla, utrpenia nevinných, hriechu, tajomstva smrti a tragickosti pekla, čo privedie k prekvapujúcemu objavu, že v srdci bytia tajomne prebýva " ne-bytie" . <BR>"Táto práca je výsledok asi desaťročnej námahy. <BR>S pocitom vdačnosti priznávam, že som hojne čerpal <BR>z duchovnej skúsenosti Chiary Lubichovej a veľa mi pomohli odborné teologické a filozofické práce jej najbližších spolupracovníkov, ktorí spolu a na prvom mieste s Chiarou Lubichovou, sú presvedčení, že z tejto charizmy, v ktorej pulzuje Ježišova modlitba ,aby všetci boli jedno' (Jn 17,21), vykvitne a dozreje nová kultúra."<BR>

Od bytia k láskeŠtefan Vagovič
Dobrá knihakniha SK2016-52129,00 Kč