Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Potrebujeme ešte náboženstvo?

Autor jednoduchým slovníkom každodenného života odpovedá na otázku, ktorá sa týka logického i historického „súdu nad náboženstvom a ateizmom. Tento súd ukázal, že všetky pokusy zničiť náboženstvo sú pokusmi proti ľudskej prirodzenosti, a preto sú odsúdené na neúspech.<BR>

Potrebujeme ešte náboženstvo?Štefan Senčík
Dobrá knihakniha SK2016-5250,00 Kč

Kresťanstvo medzi svetovými náboženstvami

Rozšírenie východných kultov a náboženských siekt v „kresťanskej Európe kladie tradičným kresťanom otázku, či nie je aj niečo lepšie než kresťanstvo. Autor sa zameriava na potvrdenie plnosti Božieho zjavenia v kresťanstve."<BR>

Kresťanstvo medzi svetovými náboženstvamiŠtefan Senčík
Dobrá knihakniha SK2016-1750,00 Kč

Terézia z Avily - učiteľka modlitby (CD)

28. marca uplynulo pol tisícročia od narodenia jednej z najvýznamnejších učiteliek duchovného života a osobnosti kresťanskej mystiky.

Audio nahrávka rovnomennej knihy vznikla
v Rádiu Lumen v roku 2009.

Interpretácia: Jana Hanúsková
Celková dĺžka nahrávky: 5:03:37

Terézia z Avily - učiteľka modlitby (CD)Štefan SenčíkDobrá kniha2015-180,00 Kč

Na ceste za väčšou dokonalosťou

Životopis novej blahoslavenej sestry Miriam Terézie Demjanovičovej je pre slovenských čitateľov vzácnym darom. Miriam Terézia bola dcérou slovenských rodičov, gréckokatolíkov, ktorí emigrovali z Bardejova do Bayonnu v americkom štáte New Jersey. Zomrela mladá, iba 26-ročná, dva roky po vstupe do noviciátu Milosrdných sestier svätej Alžbety v Convent Station. Napriek tomu zanechala v Spojených štátoch amerických, aj v mnohých iných krajinách, kam sa rozšíril chýr o jej živote, svätosti a tiež jej duchovné úvahy o Greater Perfection – o väčšej dokonalosti, nezmazateľnú stopu. Ako píše v úvode do tejto knihy jej brat Mons. Karol C. Demjanovič: „Jej poslaním bolo priviesť všetkých – i tých, čo sú vo svete – k užšiemu spojeniu s Bohom... I napriek rôznym zvykom, obradom a jazykom...“

Na ceste za väčšou dokonalosťoubl. Miriam Terézia DemjanovičováŠtefan SenčíkDobrá knihakniha SK2014-48104,00 Kč

Skutočnosti z druhej strany

Pre každého vydavateľa je veľkou cťou, ak môže pripraviť svojím čitateľom knihu takého prestížneho autora, akým je taliansky kňaz a spisovateľ Carlo Carretto.
V tomto diele sa po veľmi provokatívnom úvode, ktorý je presiaknutý duchom originálneho protestu, v troch častiach venuje Carretto trom rámcovým témam, ktorých jednotiacim prvkom je človek. V prvej časti hovorí o človeku ako o stvorení, ktoré Boh umiestnil v tomto svete. A všíma si vzťah medzi človekom a svetom, najmä tým moderným, ktorý je človeku veľkou výzvou.
V druhej časti hovorí o človeku pred Božou tvárou. Človek stojaci pred Božou tvárou je človekom, ktorý sa modlí. Aj človek, ktorý nemá čas, môže stáť pred Božou tvárou a môže sa teda modliť. Modlitba má mnoho podôb, tie vám Carretto priblíži.
V tretej časti bude reč o človeku v jeho perspektíve, nádeji, očakávaní. O človeku šťastnom, blaženom. Východiskovým bodom sú blahoslavenstvá, ktoré ukazujú, kam až to môže človek dotiahnuť.
Carrettove knihy upútali každého svojou ľahkosťou, živosťou, no zároveň novosťou pohľadu moderného kresťana. Kiež aj vám jeho pohľad na známe skutočnosti z opačnej strany dodá optimizmus a nádej.

Skutočnosti z druhej stranyCarlo Carretto
Štefan Senčík
Dobrá knihakniha SK2008-01138,00 Kč

Prípad Galilei

Získať spoľahlivé informácie o tom, ako to bolo v skutočnosti s Galileiho prípadom, ešte ani dnes nie je na Slovensku ľahké. V čase náboženskej neslobody bol Galileo Galilei vďačným príkladom pre poukazovanie na negatívny a tmársky prístup Cirkvi k vede a novým objavom. A keď sa vďaka iniciatíve pápeža Jána Pavla II. jeho prípad znovu skúmal a v r. 1992 došlo ku Galileiho rehabilitácii, písalo sa o tom veľmi málo. K desiatemu výročiu tejto významnej udalosti v dejinách súčasnej Cirkvi pripravil P. Štefan Senčík súhrnný pohľad na Galileiho prípad. V prvej časti knižky podáva historické fakty okolo Galileiho života a jeho vzťahu k Cirkvi a v druhej časti podáva pohľad na Galileiho z perspektívy súčasného skúmania jeho procesu a jeho výsledku.

Prípad GalileiŠtefan SenčíkDobrá knihakniha SK2002-0144,00 Kč

Potrebujeme Cirkev?

Otázka, či je Cirkev potrebná ku spáse, bola vždy aktuálna. V Cirkvi a jej prostredníctvom účinkuje jej Zakladateľ Ježiš Kristus. Autor sa usiluje zhrnúť hlavné myšlienky o Cirkvi z dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu a Medzinárodnej teologickej komisie a ukázať, že Cirkev založil Ježiš Kristus a že je potrebná ku spáse.

Potrebujeme Cirkev?Štefan SenčíkDobrá knihakniha SK1999-5244,00 Kč

Kresťanstvo medzi svetovými náboženstvami

Rozšírenie východných kultov a náboženských siekt v „kresťanskej Európe kladie tradičným kresťanom otázku, či nie je aj niečo lepšie než kresťanstvo. Autor sa zameriava na potvrdenie plnosti Božieho zjavenia v kresťanstve."<BR>

Kresťanstvo medzi svetovými náboženstvamiŠtefan Senčík
Dobrá knihakniha SK1998-5344,00 Kč

Skutky milosrdenstva

Skutky milosrdenstvaŠtefan SenčíkDobrá knihakniha SK0001-0123,00 Kč