Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Integrita duchovného povolania v premenách času Cirkvi

Starostlivosť o duchovné povolania patrí medzi základné poslania pastorálnej teológie, ba je dokonca vnútorne spojená so všeobecnou pastoráciou každej miestnej cirkvi. Mnohé dokumenty Cirkvi zdôrazňujú, že je to starosť, ktorá musí byť integrovaná a úplne stotožnená so všeobecnou starostlivosťou o duše. Tento podstatný rozmer je taký dôležitý, že prispieva k plnšiemu životu a bytiu Cirkvi. Pravosť povolaní vplýva blahodarne na jej rozvoj i činnosť. Hlbšie teologické chápanie kňazského povolania dáva silu a impulz aj k správnym pastoračným zámerom.
Práca je zameraná práve týmto smerom. Nepoznáme zatiaľ autora v odbornej slovenskej literatúre, ktorý by sa zaoberal špeciálne touto problematikou. Medzi ďalšie dôvody patrí aj to, že vzácne poznatky sú roztrúsené v dokumentoch, ktoré bez špeciálneho zamerania je ťažko všetky obsiahnuť. Voľba témy syntetizuje tieto poznatky a sklbuje ich do špecializácie tejto oblasti tak, aby vytvárali jednoliatosť pohľadu na učenie Cirkvi. Snažili sme sa zakomponovať aj vedecký výskum, zvlášť prínos psychologickej vedy, vo vzťahu kompatibility alebo inkompatibility duchovných dispozícií a povolania, čo by mohlo obohatiť komplexný pohľad. Materiál k práci je väčšinou od zahraničných autorov. Výsledky experimentálnych vied vyjadrujú presné znenie ich výsledkov a formulácií. Čo je objavené, treba s úctou prijať. Cieľom práce je poskytnúť základnú orientáciu tým, ktorí sú zodpovední za sprevádzanie povolaní v miestnej cirkvi.
Kňazi, vychovávatelia a protagonisti kňazskej formácie v nej môžu nájsť doplnenie poznatkov aj z tejto teologickej špecializácie; lebo oni, spolu s biskupom, zodpovedajú za vzbudzovanie a rozvíjanie duchovných povolaní. Kresťanská rodina má tiež poznať základné znaky povolania a vytvárať priaznivé podmienky pre ich zrod povolaní. Učitelia v škole, katechéti, animátori v pastorácii mládeže tu nájdu mnohé poznatky, aby mohli v ich blízkosti objaviť a napomáhať klíčiace povolania. Kandidáti na kňazstvo, po úprimnej konfrontácii so sebou, sa môžu upevniť v pravosti povolania a vyjadriť slobodnú odpoveď. Pre iných aj 'vrátiť sa z kratšej cesty' je charakterným rozhodnutím.
Našou autorskou ambíciou je pomôcť aj mnohým kresťanom narovnať pokrivenú predstavu a odkryť falošné obrazy o pravej povahe povolania. Zámerom práce nie je ani tak vyriešiť všetky odkrývajúce sa problémy a otázky, ale skôr načrtnúť správnu orientáciu. Pokúšame sa zhrnúť, vyložiť, načrtnúť alebo interpretovať témy, ktoré sú z nášho pohľadu najpodstatnejšie a najaktuálnejšie. Nádejame sa, že iných táto práca podnieti k úvahám, polemikám alebo k dopracovaniu niektorých načrtnutých myšlienok. Na mnohých stránkach prinášame nový pohľad na základe využitia známych poznatkov. Orientačným bodom zostáva vždy učenie Cirkvi.
Jestvujú teórie, ktoré aj v jednoduchých veciach vidia toľko problémov, že sa od nich začína 'točiť hlava'. Aj v niektorých oblastiach kňazského povolania sú problematické miesta, pri ktorých sa stretávame s viacerými návrhmi na ich riešenie. Vo svetle učenia Cirkvi a v spojení s pastoračnou múdrosťou dokážeme s morálnou istotou určiť pravosť teórií. (Štefan Boržík)

Integrita duchovného povolania v premenách času CirkviŠtefan BoržíkCaritaskniha2002-01298,00 Kč

Integrita duchovného povolania v premenách času Cirkvi

Starostlivosť o duchovné povolania patrí medzi základné poslania pastorálnej teológie, ba je dokonca vnútorne spojená so všeobecnou pastoráciou každej miestnej cirkvi. Mnohé dokumenty Cirkvi zdôrazňujú, že je to starosť, ktorá musí byť integrovaná a úplne stotožnená so všeobecnou starostlivosťou o duše. Tento podstatný rozmer je taký dôležitý, že prispieva k plnšiemu životu a bytiu Cirkvi. Pravosť povolaní vplýva blahodarne na jej rozvoj i činnosť. Hlbšie teologické chápanie kňazského povolania dáva silu a impulz aj k správnym pastoračným zámerom.

Práca je zameraná práve týmto smerom. Nepoznáme zatiaľ autora v odbornej slovenskej literatúre, ktorý by sa zaoberal špeciálne touto problematikou. Medzi ďalšie dôvody patrí aj to, že vzácne poznatky sú roztrúsené v dokumentoch, ktoré bez špeciálneho zamerania je ťažko všetky obsiahnuť. Voľba témy syntetizuje tieto poznatky a sklbuje ich do špecializácie tejto oblasti tak, aby vytvárali jednoliatosť pohľadu na učenie Cirkvi. Snažili sme sa zakomponovať aj vedecký výskum, zvlášť prínos psychologickej vedy, vo vzťahu kompatibility alebo inkompatibility duchovných dispozícií a povolania, čo by mohlo obohatiť komplexný pohľad. Materiál k práci je väčšinou od zahraničných autorov. Výsledky experimentálnych vied vyjadrujú presné znenie ich výsledkov a formulácií. Čo je objavené, treba s úctou prijať. Cieľom práce je poskytnúť základnú orientáciu tým, ktorí sú zodpovední za sprevádzanie povolaní v miestnej cirkvi.
Kňazi, vychovávatelia a protagonisti kňazskej formácie v nej môžu nájsť doplnenie poznatkov aj z tejto teologickej špecializácie; lebo oni, spolu s biskupom, zodpovedajú za vzbudzovanie a rozvíjanie duchovných povolaní. Kresťanská rodina má tiež poznať základné znaky povolania a vytvárať priaznivé podmienky pre ich zrod povolaní. Učitelia v škole, katechéti, animátori v pastorácii mládeže tu nájdu mnohé poznatky, aby mohli v ich blízkosti objaviť a napomáhať klíčiace povolania. Kandidáti na kňazstvo, po úprimnej konfrontácii so sebou, sa môžu upevniť v pravosti povolania a vyjadriť slobodnú odpoveď. Pre iných aj 'vrátiť sa z kratšej cesty' je charakterným rozhodnutím.

Našou autorskou ambíciou je pomôcť aj mnohým kresťanom narovnať pokrivenú predstavu a odkryť falošné obrazy o pravej povahe povolania. Zámerom práce nie je ani tak vyriešiť všetky odkrývajúce sa problémy a otázky, ale skôr načrtnúť správnu orientáciu. Pokúšame sa zhrnúť, vyložiť, načrtnúť alebo interpretovať témy, ktoré sú z nášho pohľadu najpodstatnejšie a najaktuálnejšie. Nádejame sa, že iných táto práca podnieti k úvahám, polemikám alebo k dopracovaniu niektorých načrtnutých myšlienok. Na mnohých stránkach prinášame nový pohľad na základe využitia známych poznatkov. Orientačným bodom zostáva vždy učenie Cirkvi.
Jestvujú teórie, ktoré aj v jednoduchých veciach vidia toľko problémov, že sa od nich začína 'točiť hlava'. Aj v niektorých oblastiach kňazského povolania sú problematické miesta, pri ktorých sa stretávame s viacerými návrhmi na ich riešenie. Vo svetle učenia Cirkvi a v spojení s pastoračnou múdrosťou dokážeme s morálnou istotou určiť pravosť teórií.
Štefan Boržík

Integrita duchovného povolania v premenách času CirkviŠtefan BoržíkVydavateľstvo Michala Vaškakniha SK0001-01257,00 Kč